Deze bladzijde weergeven in het :   Frans   Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Wetgeving > HygiŽne > Microbiologische criteria voor levensmiddelen
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Schoolkeukens Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 

Microbiologische criteria voor levensmiddelen 

Verordening (EG) nr. 2073/2005 van de Commissie van 15/11/2005 inzake microbiologische criteria voor levensmiddelen.

(de geconsolideerde wetgeving raadplegen)

 

K.B. van 26/04/2009 betreffende microbiologische criteria voor voedingsmiddelen.

(Nummer NUMAC - 2009024173 - voor de gecoördineerde wetgeving)

 

FAQ inzake microbiologische criteria voor levensmiddelen.

 

Omzendbrieven

 

Omzendbrief met betrekking tot Listeria monocytogenes in kant-en-klare levensmiddelen.

Omzendbrief met betrekking tot bemonsteringsschema's bij het testen aan de hand van microbiologische criteria.

Omzendbrief betreffende :
- het proceshygiënecriterium Salmonella spp. dat van toepassing is op karkassen van vleeskuikens en kalkoenen;
- het proceshygiënecriterium Campylobacter spp. dat van toepassing is op karkassen van vleeskuikens;
- het voedselveiligheidscriterium Salmonella enteritidis/typhimurium dat van toepassing is op vers pluimveevlees;
- de mogelijkheid van versoepelingen in de frequentie van bemonstering in “kleine slachthuizen” en “kleine uitsnijderijen”.

Omzendbrief inzake microbiologische criteria voor karkassen van als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren.

   
 
   
 
   

Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 12.01.2023   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet