WETENSCHAPPELIJK COMITÉ
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
FR NL EN
  Adviezen 2023 Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 13.07.2023


Advies nr.  

Onderwerp  

Sector  

Advies 09-2023 (PDF)

 

Evaluatie van een aanvraag tot afwijking voor het frituren van vleesproducten in olie met een temperatuur hoger dan 180 °C (dossier SciCom 2023/01)

Voeding

Advies 08-2023 (PDF)

 

Actualisering van het advies 07-2013 - Aanwezigheid van anabole en/of verboden stoffen van endogene oorsprong bij voedselproducerende dieren (dossier SciCom 2022/08)

Dier

Advies 07-2023 (PDF)

 

Koninklijk besluit van 15 december 2021 houdende de voorwaarden betreffende de quarantaine en de isolatie van landdieren – deel 2: wijziging gericht op de toevoeging van meerdere ziekten in bijlage 1 (dossier SciCom 2022/01)

Dier

Advies 06-2023 (PDF)

 

Nieuwe door het FAVV opgestelde methode voor het opmaken van het meerjarig analyseprogramma met betrekking tot de veiligheid van de voedselketen (dossier SciCom 2022/15)

Varia

Advies 05-2023 (PDF)

 

Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de bestrijding van enzoötische runderleucose (dossier SciCom 2022/07)

Dier

Advies 04-2023 (PDF)

 

Evaluatie van de toevoegingen m.b.t. "vacuüm bereiden" aan de generieke autocontrolegids G-044 voor de B2C-sector (dossier SciCom 2022/02)

Varia

Advies 03-2023 (PDF)

 

Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de voorschriften voor inrichtingen waar paardachtigen worden gehouden en de traceerbaarheid van paardachtigen (dossier SciCom 2022/10)

Dier

Advies 02-2023 (PDF)

 

Invloed van specifieke Private Assurance Schemes (PAS) op inspectieresultaten van het controleprogramma van het FAVV in de transformatiesector en in slachthuizen (dossier SciCom 2022/11)

Varia

Advies 01-2023 (PDF)

- Biijlage 1: Lijst biociden (PDF)

- Bijlage 2: Salicylzuurgehalten planten (PDF)

- Bijlage 3: Salicylzuurgehalten producten dierlijke oorsprong (PDF)

Salicylzuurresiduen in producten van dierlijke oorsprong (dossier SciCom 2022/12)

Varia
 
   
Onze opdracht is onafhankelijk wetenschappelijk advies uit te brengen met betrekking tot de veiligheid van de voedselketen.