WETENSCHAPPELIJK COMITÉ
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
FR NL EN
  Adviezen 2021 Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 09.02.2022


Advies nr.  

Onderwerp  

Sector  
Advies 22-2021 (PDF) Ontwerp KB betreffende de bestrijding van infectieuze boviene rhinotracheïtis (dossier SciCom 2021/20) Dier
Advies 21-2021 (PDF)

Ontwerp KB betreffende het vervoer, het verzamelen en het verhandelen van bepaalde landdieren en Ontwerp KB betreffende de identificatie en de registratie van pluimvee, konijnen, bepaalde hoefdieren en vogels (dossiers SciCom 2021/14 en 2021/15)

Dier
Advies 20-2021 (PDF) Ontwerp koninklijke besluiten tot wijziging van het begrip lokale activiteit in het KB van 13 juli 2014 en het KB van 7 januari 2014 (dossier SciCom 2021/17-18) Voeding
Advies 19-2021 (PDF) Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2005 tot vaststelling van aanvullende maatregelen voor de organisatie van de officiële controles van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong (dossier SciCom 2021/09) Voeding

Advies 18-2021 (PDF)
-
Bijlage 1: Uitgebreide achtergrondinformatie (Engels) (PDF)
- Bijlage 2: Woordenlijst (PDF)
-
Bijlage 3: Respons open raadpleging (PDF)

Whole genome sequencing voor de opsporing van voedselgebonden uitbraken en bacteriële risico evaluatie (dossier SciCom 2020/08 - eigen initiatief) Voeding
Advies 17-2021 (PDF) Ontwerp KB tot wijziging van het KB van 13 juli 2014 betreffende levensmiddelenhygiëne (dossier SciCom 2021/11) Voeding
Advies 16-2021 (PDF) Ontwerp koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 april 2009 betreffende microbiologische criteria voor voedingsmiddelen (dossier SciCom 2021/10) Voeding
Advies 15-2021 (PDF) Herevaluatie van de quotering van de schadelijke effecten van de gevaren vermeld in het analyseprogramma van het FAVV: GGO, antibioticaresistentie en micro-organismen (dossier SciCom 2021/05) Varia
Advies 14-2021 (PDF) Herevaluatie van de quotering van de ernst van de schadelijke effecten verbonden met deze gevaren in het kader van het analyseprogramma van het FAVV – plantengezondheid (dossier SciCom 2021/06) Plant
Advies 13-2021 (PDF)

Herevaluatie van de quotering van de schadelijke effecten van de gevaren vermeld in het analyseprogramma van het FAVV: verboden stoffen en geneesmiddelenresiduen (dossier SciCom 2021/08).

Dier
Advies 12-2021 (PDF) Actielimieten voor nicotinezuur in vers vlees, gehakt vlees, vleesbereidingen en vleesproducten (dossier SciCom 2016/31 F) Voeding
Advies 11-2021 (PDF) Effect van het gebruik van E171 (TiO2) in levensmiddelen op de gezondheid (dossier SciCom 2020/16) Voeding
Spoedraadgeving 10-2021 (nieuwe versie op datum van 26/10/2021)

Perfluoroalkylverbindingen in levensmiddelen van dierlijke en plantaardige oorsprong (dossier SciCom 2021/13)

Voeding
Advies 09-2021 (PDF)

- Bijlage 1: Totale migratie  

   (PDF)

- Bijlage 2: ESBO (PDF)

Evaluatie van het FAVV analyseprogramma voor exogene contaminanten: C. Migratie uit materialen en voorwerpen die met levensmiddelen in contact komen (FCM) (dossier SciCom 2017/07) Varia
Advies 08-2021 (PDF) Vleeskeuring zonder insnijdingen bij jonge runderen, kleine herkauwers en paardachtigen (dossier SciCom 2020/14) Dier

Advies 07-2021 (PDF)

Ontwerp koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit betreffende de rechtstreekse levering, door een primaire producent, van kleine hoeveelheden van sommige levensmiddelen van dierlijke oorsprong aan de eindverbruiker of aan de plaatselijke detailhandel (dossier SciCom 2021/02) Voeding

Advies 06-2021 (PDF)

Evaluatie van de autocontrolegids G-034 voor de productie en verkoop van zuivelproducten op kleine schaal en van de module «Productie van zuivelproducten», een aanvulling van de generieke autocontrolegids G-044 voor de B2C-sector (dossier SciCom 2020/13, SciCom 2020/15) Voeding

Advies 05-2021 (PDF)

 - Bijlage 1: Dosis-respons

   referentiepunt voor

   antrachinon (PDF)

 - Bijlage 2: QSAR modellen

   voor matrine (PDF)

 - Bijlage 3: Studie

   wetenschappelijke

   literatuur m.b.t. de

   genotoxiciteit van

   chloorpyrifos (PDF)

Gevaarkarakterisering van residuen van pesticiden zonder gezondheidsgerelateerde toetsingswaarde (dossier SciCom 2020/22) Varia
Advies 04-2021 (PDF) Ontwerp van koninklijk besluit houdende de voorwaarden betreffende de quarantaine en de isolatie van landdieren - deel 1: van rabiës verdachte honden, katten en fretten bij binnenkomst in België (dossier SciCom 2020/21) Dier
Sneladvies 03-2021 (PDF) Herevaluatie van de risico’s van SARS-CoV-2 besmetting in nertsenbedrijven (dossier SciCom 2020/20) Dier

Advies 02-2021 (PDF)

 - Bijlage 1: Benzeen (PDF)

 - Bijlage 2: Ammonium,   

   trihalomethanen,

   dichloorethaan (PDF)

 - Bijlage 3: Nitraat (PDF)

 - Bijlage 4: Doorstraling (PDF)

 - Bijlage 5: Radioactiviteit  

    (PDF)

Evaluatie van het FAVV analyseprogramma voor exogene contaminanten: D. Diverse contaminanten, doorstraling en radioactiviteit (dossier SciCom 2017/07)
Varia
Advies 01-2021 (PDF) Actielimieten voor chemische contaminanten in levensmiddelen : Nikkel (dossier SciCom 2016/31 D) Voeding
 
   
Onze opdracht is onafhankelijk wetenschappelijk advies uit te brengen met betrekking tot de veiligheid van de voedselketen.