WETENSCHAPPELIJK COMITÉ
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
FR NL EN
  Adviezen 2021 Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 12.04.2021


Advies nr.  

Onderwerp  

Sector  

Advies 06-2021 (PDF)

Evaluatie van de autocontrolegids G-034 voor de productie en verkoop van zuivelproducten op kleine schaal en van de module «Productie van zuivelproducten», een aanvulling van de generieke autocontrolegids G-044 voor de B2C-sector (dossier SciCom 2020/13, SciCom 2020/15) Voeding

Advies 05-2021 (PDF)

 - Bijlage 1: Dosis-respons

   referentiepunt voor

   antrachinon (PDF)

 - Bijlage 2: QSAR modellen

   voor matrine (PDF)

 - Bijlage 3: Studie

   wetenschappelijke

   literatuur m.b.t. de

   genotoxiciteit van

   chloorpyrifos (PDF)

Gevaarkarakterisering van residuen van pesticiden zonder gezondheidsgerelateerde toetsingswaarde (dossier SciCom 2020/22) Varia
Advies 04-2021 (PDF) Ontwerp van koninklijk besluit houdende de voorwaarden betreffende de quarantaine en de isolatie van landdieren - deel 1: van rabiës verdachte honden, katten en fretten bij binnenkomst in België (dossier SciCom 2020/21) Dier
Sneladvies 03-2021 (PDF) Herevaluatie van de risico’s van SARS-CoV-2 besmetting in nertsenbedrijven (dossier SciCom 2020/20) Dier

Advies 02-2021 (PDF)

 - Bijlage 1: Benzeen (PDF)

 - Bijlage 2: Ammonium,   

   trihalomethanen,

   dichloorethaan (PDF)

 - Bijlage 3: Nitraat (PDF)

 - Bijlage 4: Doorstraling (PDF)

 - Bijlage 5: Radioactiviteit  

    (PDF)

Evaluatie van het FAVV analyseprogramma voor exogene contaminanten: D. Diverse contaminanten, doorstraling en radioactiviteit (dossier SciCom 2017/07)
Varia
Advies 01-2021 (PDF) Actielimieten voor chemische contaminanten in levensmiddelen : Nikkel (dossier SciCom 2016/31 D) Voeding
 
   
Onze opdracht is onafhankelijk wetenschappelijk advies uit te brengen met betrekking tot de veiligheid van de voedselketen.