WETENSCHAPPELIJK COMITÉ
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
FR NL EN
NIEUWS
Advies 22-2021: Ontwerp KB betreffende de bestrijding van infectieuze boviene rhinotracheïtis (dossier SciCom 2021/20)
Advies 21-2021: Ontwerp KB betreffende het vervoer, het verzamelen en het verhandelen van bepaalde landdieren en Ontwerp KB betreffende de identificatie en de registratie van pluimvee, konijnen, bepaalde hoefdieren en vogels (dossiers SciCom 2021/14 en 2021/15)
Advies 20-2021: Ontwerp koninklijke besluiten tot wijziging van het begrip lokale activiteit in het KB van 13 juli 2014 en het KB van 7 januari 2014 (dossier SciCom 2021/17-18)
           
 
           
   
BAROMETERS VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN Meer info

   
Onze opdracht is onafhankelijk wetenschappelijk advies uit te brengen met betrekking tot de veiligheid van de voedselketen.