WETENSCHAPPELIJK COMITÉ
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
FR NL EN
NIEUWS
Advies 07-2022: Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de bestrijding van runder-, schapen- en geitenbrucellose.
Advies 06-2022: Verkoopstermijn van gehakt vlees en vleesbereidingen op basis van gehakt vlees.
Advies 05-2022: Ontwerp van koninklijk besluit met betrekking tot de infrastructuur, de hygiëne en de traceerbaarheid van inrichtingen die levensmiddelen van dierlijke oorsprong hanteren en die de keuring van de geslachte dieren regelt.
Advies 04-2022: Herevaluatie van de quotering van de ernst van de schadelijke effecten verbonden met de gevaren in het kader van het FAVV analyseprogramma: “pesticiden residuen”, “exogene chemische contaminanten” en “allergenen”.
           

SciCom Symposium 2022

Fraud in the food chain and consequences for food safety

SAVE THE DATE

02/12/2022

           
   
BAROMETERS VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN Meer info

   
Onze opdracht is onafhankelijk wetenschappelijk advies uit te brengen met betrekking tot de veiligheid van de voedselketen.