WETENSCHAPPELIJK COMITÉ
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
FR NL EN
NIEUWS
Persbericht:
Alle actoren van de voedselketen verenigd tegen fraude op het jaarlijkse symposium van het Wetenschappelijk Comité ingesteld bij het FAVV.
Advies 16-2022: Herevaluatie van de quotering van de schadelijke effecten van de gevaren vermeld in het analyseprogramma van het FAVV: partim dierengezondheid.
Advies 15-2022: Ontwerp van koninklijk besluit tot vastlegging van de frequenties van inspecties waarvoor de aanwezigheid van een agent van het FAVV vereist is in inrichtingen van de vlees- en vissector.
           
           
   
BAROMETERS VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN Meer info

   
Onze opdracht is onafhankelijk wetenschappelijk advies uit te brengen met betrekking tot de veiligheid van de voedselketen.