WETENSCHAPPELIJK COMITÉ
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
FR NL EN
NIEUWS
Advies 20-2021: Ontwerp koninklijke besluiten tot wijziging van het begrip lokale activiteit in het KB van 13 juli 2014 en het KB van 7 januari 2014 (dossier SciCom 2021/17-18)
Persbericht: Whole Genome Sequencing, een veelzijdige techniek om te waken over voedselveiligheid.
Advies 19-2021: Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2005 tot vaststelling van aanvullende maatregelen voor de organisatie van de officiële controles van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong.
Advies 18-2021: Whole genome sequencing voor de opsporing van voedselgebonden uitbraken en bacteriële risico evaluatie.
           
SAVE THE DATE Symposium 02/12/2021 Animals without disease: the future of the animal production chain?
           
   
BAROMETERS VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN Meer info

   
Onze opdracht is onafhankelijk wetenschappelijk advies uit te brengen met betrekking tot de veiligheid van de voedselketen.