Deze bladzijde weergeven in het : Frans Nederlands
 
  ZOEKEN
 

Zoeken van A tot Z

Meldpunt
0800 13 550

Startpagina Consumenten > Wat doet het FAVV voor de consumenten ? > Wegcontroles

CONSUMENTEN
Meldpunt Productterugroepingen Waarschuwingen Onze voeding Dagelijks leven Wat doet het FAVV voor de consumenten ? Incidenten voedselveiligheid Publicaties Video's Over het FAVV Praktisch   - Werkaanbiedingen
  - Nuttige links
COMITES
Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité
PROFESSIONELEN
Wegcontroles Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 15.01.2018


Bilaterale samenwerking tussen het FAVV en de nVWA.

In het voorjaar van 2006 werden een aantal persoonlijke contacten gelegd tussen leden van de voormalige Algemene Inspectie Dienst Inspectie Zuid (AID) van het Nederlands Ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij en de leden van de Nationale Opsporingseenheid (NOE). Deze contacten hadden betrekking op illegale paardentransporten vanNederlandse paardenmarkten naar Belgische operatoren. Hieruit groeide het initiatief om tweejaarlijks grensoverschrijdende wegcontroles uit te voeren door het FAVV samen met de AID Inspectie Zuid. De AID is thans opgenomen in de nieuwe structuur van de nieuwe Voedsel- en Warenautoriteit (nVWA). Deze herstructurering heeft geen impact gehand op dit samenwerkingsverband.


De eerste grensoverschrijdende wegcontrole vond plaats op 6 en 7 november 2006. Vanaf het begin werden de Provinciale controleeenheden (PCE’s)(vandaag Lokale controleeenheden - LCE genoemd) betrokken bij deze controles. Aanvankelijk was de aandacht toegespitst op het grensoverschrijdend transport van paarden. Dit aandachtspunt werd geleidelijk aan verruimt tot de controle van het vervoer van levend vee, vlees, vleesproducten en vleesbereidingen, diervoeders en diergeneesmiddelen.

De regel is dat op Belgisch grondgebied het verkeer komende vanuit Nederland aan een controle wordt onderworpen en visa versa. Wanneer er een onregelmatigheid wordt vastgesteld (bijvoorbeeld: ongekeurde karkassen, ongekoelde of onvoldoende gekoelde levensmiddelen, niet geïdentificeerde dieren, …), wordt het voertuig onder begeleiding van de politie- of douanediensten onmiddellijk teruggestuurd naar Nederland. De Nederlandse collega’s nemen de controle van dit voertuig vervolgens over. Op deze manier is er een onmiddellijke opvolging door de Nederlandse collega’s voorzien.

Op dezelfde manier stuurt de nVWA, in geval van een anomalie, de Belgische operatoren terug naar België. Een opvolging wordt door het FAVV voorzien. Bij een debriefing worden de vaststellingen systematisch overlopen en indien nodig bijkomende informatie uitgewisseld.

De grensoverschrijdende wegcontroles vonden telkens plaats in de periode mei/juni en oktober/november. In het najaar is er in de loop van de jaren een specifiek aandachtspunt toegevoegd aan de grensovergang A12 (verkeer komende van Bergen-Op-Zoom), namelijk de controle op vis- en schaaldieren. In totaal werden er tot op heden (september 2011) tien grensoverschrijdende wegcontroles uitgevoerd.

In België nemen de federale verkeerspolitie en de motorbrigade van de douane deel aan deze acties.

De bilaterale samenwerking wordt systematisch gecommuniceerd op de bijeenkomsten van de Multidisciplinaire Fraudebestrijdingscel voor de Veiligheid van de Voedselketen (MFVV onder voorzitterschap van de NOE).

Op deze multidisciplinaire vergadergroep zijn andere administraties zoals FOD Financiën, FOD Economische Zaken, Sociale Inlichtingen en Opsporingsdienst (SIOD), Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG), Hormonencel, Bijstandsmagistraat voedselveiligheid, … aanwezig. Deze diensten nemen eveneens deel aan deze wegcontroles.

Na veel jaren samenwerking kunnen we spreken van een geslaagde samenwerking. Naast de semesteriële contacten zijn er in de loop van de jaren in concrete dossiers contacten gelegd tussen PCE en nVWA enerzijds en is het contact tussen NOE en nVWA verder geïntensifieerd. Het spreekt dan ook voor zich dat het objectief van de beide partijen een behoud en verdere uitwerking van deze samenwerking is.


Bron : Nieuwsbrief FAVV Nr.44, pagina's 2 & 3.


Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst..

Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden.   |   Extranet