Deze bladzijde weergeven in het : Frans Nederlands
 
  ZOEKEN
 

Zoeken van A tot Z

Meldpunt
0800 13 550

Startpagina Consumenten > Wat doet het FAVV voor de consumenten ? > Kent u het Wetenschappelijk Comité van het FAVV?

CONSUMENTEN
Meldpunt Productterugroepingen Waarschuwingen Onze voeding Dagelijks leven Wat doet het FAVV voor de consumenten ? Incidenten voedselveiligheid Publicaties Video's Over het FAVV Praktisch   - Werkaanbiedingen
  - Nuttige links
COMITES
Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité
PROFESSIONELEN
Kent u het Wetenschappelijk Comité van het FAVV? Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 26.04.2017


Het Wetenschappelijk Comité (SciCom) is een raadgevend orgaan van het FAVV. Met andere woorden: het Voedselagentschap raadpleegt regelmatig de adviezen van dit onafhankelijke comité dat is samengesteld uit topexperten in het wetenschappelijke - en onderzoeksdomein. De rol van het SciCom is zeer belangrijk: het comité identificeert allerlei gevaren die zich kunnen voordoen in de voedselketen, het evalueert de risico’s ervan en formuleert hierover onafhankelijke wetenschappelijke adviezen.


Wie maakt deel uit van het Wetenschappelijk Comité- SciCom-?

Het SciCom is samengesteld uit een twintigtal leden uit de academische wereld en uit tal van Belgische onderzoekscentra. Deze leden werden gekozen op basis van een officiële selectieprocedure. Het Wetenschappelijk Comité doet regelmatig een beroep op een netwerk van externe experten die over de specifieke kennis beschikken die nodig is om de verschillende onderwerpen te behandelen.

Acht experten van het FAVV verlenen ondersteuning aan het SciCom en nemen deel aan zijn werkzaamheden.

Om de onafhankelijkheid en de onpartijdigheid van zijn adviezen te kunnen garanderen, besteedt het SciCom bijzonder aandacht aan de preventie en het beheren van belangenconflichten binnen het comité. Zo mogen de leden van het SciCom bijvoorbeeld geen lid zijn van de bestuursraad van een onderneming met winstoogmerk die actief is in de voedselketen.


Wat is de rol van het Wetenschappelijk Comité?

De voornaamste rol van het Wetenschappelijk Comité is onafhankelijke wetenschappelijke adviezen verstrekken. Deze adviezen houden enerzijds rekening met de risicobeoordeling van materies die onder de bevoegheid van het FAVV vallen en anderzijds met de mogelijkheden inzake risicobeheer.

De voedselketen kan te maken krijgen met tal van gevaren: biologische gevaren (aanwezigheid van bacteriën, virussen, enz.), chemische gevaren (aanwezigheid van dioxine, lood, residuen van gewasbeschermingsmiddelen, enz.), fysieke gevaren (stukjes glas, metaal, naalden, plastic, enz.) en gevaren die te maken hebben met diergezondheid. De rol van het SciCom is om het risico van deze gevaren te beoordelen zodat het beheer ervan geoptimaliseerd kan worden en dus de voedselveiligheid voor de consument gegarandeerd wordt.

Concreet geeft het SciCom in zijn adviezen beoordelingen en aanbevelingen aan het FAVV. Het Comité kan bijvoorbeeld een advies formuleren over residulimieten in groenten en fruit, de publicatie van nieuwe wetten en nieuwe koninklijke besluiten of ook nog over het controleprogramma dat het FAVV jaarlijks opstelt.

Er wordt dus rekening gehouden met de adviezen en aanbevelingen van het SciCom bij het uitwerken van het controleprogramma van het Agentschap.
Alle adviezen van het SciCom worden ter beschikking gesteld aan het publiek via de website.


Zijn de adviezen van het Wetenschappelijk Comité interessant voor u als consument?

Hoewel bepaalde adviezen eerder bestemd zijn voor een deskundig publiek, kunnen andere adviezen zeker interessant zijn voor u. Aarzel niet om eens een kijkje te nemen op de website van het Wetenschappelijk Comité: http://www.favv.be/wetenschappelijkcomite/adviezen/

Zo kunt u bijvoorbeeld ontdekken wat de microbiologische risico’s zijn van een niet-gekoelde bewaring van belegde broodjes (advies 10-2015), wat de risico’s zijn van het invriezen van voorverpakte levensmiddelen op de uiterste consumptiedatum (advies 05-2015), wat de microbiologische risico’s zijn van de consumptie van zuivelproducten op basis van rauwe melk (advies 02-2015), kennis maken met het thema insecten als bron van voedingseiwitten in levensmiddelen (advies 14-2014), de blootstelling aan acrylamide (advies 18-2014) en aan residuen van gewasbeschermingsmiddelen en nog tal van andere zaken.

Het SciCom heeft ook de voedselveiligheidsbarometer, de diergezondheidsbarometer en de plantengezondheidsbarometer ontwikkeld. Het gaat om tools die het mogelijk maken om een betrouwbaar beeld te krijgen van de voedselveiligheid in België en de evolutie ervan.

Indien u hier meer over wilt weten, dan kunt u de volgende pagina’s op onze website raadplegen: http://www.favv.be/wetenschappelijkcomite/barometer/


Source : D'après le Bulletin AFSCA n°68, pages 6 & 7.Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst..

Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden.   |   Extranet