Deze bladzijde weergeven in het : Frans Nederlands
 
  ZOEKEN
 

Zoeken van A tot Z

Meldpunt
0800 13 550

Startpagina Consumenten > Wat doet het FAVV voor de consumenten ? > Controle in een fruitbedrijf

CONSUMENTEN
Meldpunt Productterugroepingen Waarschuwingen Onze voeding Dagelijks leven Wat doet het FAVV voor de consumenten ? Incidenten voedselveiligheid Publicaties Video's Over het FAVV Praktisch   - Werkaanbiedingen
  - Nuttige links
COMITES
Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité
PROFESSIONELEN
Controle in een fruitbedrijf Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 07.02.2014


De fruitpluk is volop aan de gang en de eerste appelen en peren van de nieuwe oogst verschijnen in de winkelrekken… Hoe zit het met de voedselveiligheid van ons fruit? Wees gerust, ook dit wordt door het FAVV gecontroleerd en onze telers weten wat ze doen. Van alle ontlede monsters van groenten, fruit en granen op residuen van gewasbeschermingsmiddelen was 97,4 % conform, zo staat in het Activiteitenverslag 2011 van het FAVV. Dat wil zeggen dat het maximaal residugehalte (MRL) niet overschreden werd (zie ook het artikel over gewasbeschermingsmiddelen). Controles op residuen van gewasbeschermingsmiddelen gebeuren in de veilingen, in de groothandel en in de kleinhandel, maar er wordt natuurlijk ook gecontroleerd op het fruitbedrijf zelf. We gingen een kijkje nemen.


Gewasbeschermingsmiddelen

We bellen aan bij een fruitteler in Vlaams-Brabant. Zoals alle controles gebeurt ook deze onaangekondigd en dan durft het wel eens voorvallen dat er niemand thuis is… Maar hier hebben we geluk. Controleur Nathalie stelt zich voor en legt het doel van ons bezoek uit. De controle kan beginnen…

We beginnen met een “materiële” controle: inspectie van de lokalen, het materieel en de naleving van de hygiënevoorschiften, … Erg belangrijk bij een bedrijf in de plantaardige productie is hoe de gewasbeschermingsmiddelen worden bewaard en gebruikt. Omdat de meeste gewasbeschermingsmiddelen niet zonder gevaar zijn, moeten ze in een apart lokaal (of kast) worden bewaard. Hier werd gekozen voor afgesloten kasten waarop het teken “vergif” werd aangebracht. Nathalie controleert grondig de voorraad want de regels zijn streng: er mogen geen middelen aanwezig zijn die niet of niet langer erkend zijn, ze moeten bewaard worden in de oorspronkelijke verpakking, het etiket moet goed leesbaar zijn en niet beschadigd, … Naast de kast staan de uitgespoelde lege verpakkingen klaar om te worden weggebracht naar het inzamelpunt van Phytofar-Recover, een vzw die ze op een milieuvriendelijke manier verwerkt en vernietigt.

Daarna komen het spuittoestel en de koelruimtes aan de beurt. Spuittoestellen moeten om de drie jaar gekeurd worden om te garanderen dat de gewasbeschermingsmiddelen zo efficiënt mogelijk en op de meest milieuvriendelijke manier gebruikt worden. Alles is in orde bij dit bedrijf, dat trouwens gecertificeerd is voor zijn zelfcontrolesysteem, net zoals ongeveer 15.000 andere bedrijven uit de land- en tuinbouwsector.


Registers

Later volgt de controle van de documenten. Om de traceerbaarheid te garanderen en zo eventuele risico’s voor de volksgezondheid (bijvoorbeeld een levensmiddel met teveel residuen, …) te beperken moeten telers een aantal registers bijhouden. De aangevoerde gewasbeschermingsmiddelen (en biociden) moeten worden geregistreerd in een IN-register. Gegevens over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en biociden moeten genoteerd worden in een gebruiksregister. Hierin komen onder andere de naam van het gebruikt product, de datum van de toediening, op welke teelt, de gebruikte dosis, de oogst- of verkoopdatum, …


Checklists

Om alle bedrijven op dezelfde manier te controleren wordt gebruik gemaakt van Checklists. Dit zijn uiteraard
andere checklists dan die voor bijvoorbeeld de horeca, maar de manier waarop ze worden ingevuld is dezelfde. Voor elk punt dat gecontroleerd wordt, wordt een vakje aangekruist, het vakje “conform” als dit punt in orde is, het vakje “niet conform” als het niet in orde is, met de reden. Elk punt heeft een “weging” die aangeeft het een klein of juist een groot risico betekent. Een cijfer 10 betekent een zware inbreuk, bijvoorbeeld een niet gekeurd spuittoestel. Een punt met weging 1 of 3 betekent een lager risico. Naargelang het aantal inbreuken
en hun weging valt de controle gunstig of ongunstig uit. In het laatste geval wordt een waarschuwing of een procesverbaal opgemaakt en wordt later een hercontrole uitgevoerd om te zien of de inbreuken in orde gebracht werden.

Na de controle drukt Nathalie het controleverslag (de ingevulde checklist) af en overloopt ze samen met de fruitteler de resultaten. De teler krijgt hierbij de kans zijn opmerkingen aan het verslag toe te voegen. Daarna ondertekenen zowel de teler als de controleur het verslag en zit de controle erop, in dit geval met gunstig resultaat.


Bron : Nieuwsbrief FAVV Nr.50, pagina's 4 & 5.Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst..

Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden.   |   Extranet