Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Professionelen > Publicaties > Thematische publicaties > Inventaris acties en actiegrenzen en voorstellen voor harmonisering ...
Thematische publicaties


  Deze documenten werden opgesteld om de diensten van DG Controle van het FAVV in staat te stellen eenvormige acties te ondernemen bij de vaststelling van een overschrijding van de toegelaten maximumgehalten (normen, MRL,…).

Publicatiedatum: Juni 2014
Aantal bladzijden: 11 bladzijden
Formaat van het bestand: PDF
Versie op papier: Niet beschikbaar

Versie met wijzigingen


Publicatiedatum: December 2022
Aantal bladzijden: 87 bladzijden
Formaat van het bestand: PDF

Versie met wijzigingen

Bijlage: Tabel met reglementaire criteria en actielimieten (XLS) (Maart 2023)
Disclaimer bij het gebruik van deze bijlage
De bijlage bevat de wettelijke normen en actielimieten die gebruikt worden voor de evaluatie van de resultaten van microbiologische analyses in het kader van de officiële controles door het FAVV.
Operatoren kunnen deze informatie ook gebruiken in het kader van de autocontrole.
Laboratoria en operatoren kunnen zich op deze tabel baseren m.b.t. de meldingsplicht.
Opgelet: deze tabel is niet-exhaustief.


Publicatiedatum: Oktober 2019
Aantal bladzijden: 29 bladzijden
Formaat van het bestand: PDF
  Zie ook: Meldingsplicht
Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 24.04.2023    |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Ons cookiebeleid   |   Toegankelijkheidsverklaring   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet