Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Persbericht (06/12/2022) Volg ons op Twitter Volg ons op Facebook LinkedIn


Nu de periode van de kerstmarkten aanbreekt, maakt het FAVV een eerste geruststellende balans op van de controles bij ambulante marktkramers deze zomer

  Het hele jaar door waakt het FAVV over de voedselveiligheid en dus over de gezondheid van elke consument. Zo’n 760 controleurs van het FAVV zijn dagelijks op pad om inspecties uit te voeren uit bij tal van ondernemingen die actief zijn in de voedselketen, zoals landbouwbedrijven, slachthuizen, bakkers, slagers, fabrieken, restaurants, grootkeukens, traiteurs, enz. Onder deze controles vallen ook de “ambulante standhouders” zoals bijvoorbeeld de marktkramers of foodtrucks op evenementen. Het gaat dan niet alleen over de terugkerende wekelijkse lokale markten, maar we zijn er ook tijdens meer occasionele evenementen. Denk maar aan beurzen, festivals en concerten die in de zomer plaatsvinden of kerstmarkten die in de winter worden georganiseerd. Deze controles worden uitgevoerd op initiatief van het FAVV en/of naar aanleiding van een consumentenklacht die werd ingediend via ons Meldpunt voor de consument.

Uit de resultaten van dit soort controles kunnen we concluderen dat de algemene situatie goed is. Ondanks de verschillende hittegolven van deze zomer, hebben de inspecteurs van het FAVV zeer weinig problemen vastgesteld in verband met de temperaturen. Van de ongeveer 750 controles die dit jaar al werden uitgevoerd bij ambulante uitbaters, kreeg 42% een waarschuwing en slechts 8,26% een boete.
Wanneer het resultaat van een controle niet gunstig is, wordt steeds een hercontrole ingepland om na te gaan of de onderneming de werkpunten heeft aangepakt.
Bij ernstige inbreuken waarbij de gezondheid van de consument onmiddellijk in gevaar kan worden gebracht, wordt een tijdelijke sluiting opgelegd. Deze blijven uitzonderlijk, en dat is goed nieuws! Dit jaar werd zo’n sluiting slechts één keer opgelegd bij een ambulante uitbater, omdat er ernstige overtredingen werden vastgesteld op gebied van hygiëne en infrastructuur.

De 3 meest voorkomende non-conformiteiten bij de ambulante controles zijn de volgende:

  1. Het ontbreken van voorzieningen voor het wassen van de handen met stromend water en/of vloeibare zeep en/of een hygiënisch handdroogmiddel;
  2. De afwezigheid van allergeneninformatie die moet worden gecommuniceerd naar klanten
  3. Het niet in goede staat en niet proper zijn van de ruimtes/lokalen waar levensmiddelen worden bereid, behandeld of verwerkt

De resultaten van de controles blijven jaar na jaar vrij stabiel. Zo kreeg in 2019 (*) van de 1041 ambulante controles 38% van de gecontroleerde uitbaters een waarschuwing en 11,43% een boete.

Op basis van deze geruststellende resultaten heeft het FAVV alle reden om aan te nemen dat ook de deelnemers aan de kerstmarkten voldoende aandacht zullen besteden aan de voedselveiligheid.

(*) De resultaten van het jaar 2022 worden vergeleken met die van 2019 omdat de controles op markten, beurzen, festivals en concerten in 2020 en 2021 werden beperkt omwille van de coronamaatregelen.  Contactpersoon voor de pers:
Hélène Bonte
helene.bonte@favv.be
Tel.: 0478 50 59 31
Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 06.12.2022    |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Ons cookiebeleid   |   Toegankelijkheidsverklaring   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet