Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Professionelen > Publicaties > Persberichten & Mededelingen >Persbericht FAVV en minister Clarinval – Besmetting met...
Persbericht (07/11/2022) Volg ons op Twitter Volg ons op Facebook LinkedIn


Persbericht FAVV en minister Clarinval – Besmetting met hoog pathogeen vogelgriepvirus bevestigd in dierenpark Pairi Daiza

  Het FAVV is dit weekend op de hoogte gebracht van een besmetting met het vogelgriepvirus in het dierenpark Pairi Daiza. De besmetting werd ontdekt na een plotse sterfte bij de pelikanen in het park. Er zijn voorlopig geen symptomen opgemerkt bij andere vogelsoorten. Het dierenpark heeft in samenwerking met het FAVV de correcte en nodige maatregelen genomen om de andere vogels te beschermen tegen het virus. Minister David Clarinval heeft de situatie het hele weekend op de voet gevolgd.

Het gaat om de hoog pathogene variant van het virus. Dit is een besmettelijke en dodelijke variant voor alle vogels, maar vormt geen risico voor mensen. Omdat het gaat om bedreigde vogels die beschermd zijn, voorziet de Europese wetgeving dat de dieren niet moeten geruimd worden. Hoewel er geen risico is voor de bezoekers van het dierenpark worden wel maatregelen genomen om de andere vogelsoorten in en rond het park te beschermen. Daarom worden alle vogels geïsoleerd in gebouwen en volières. Alle plaatsen met vogels zijn dan ook niet langer toegankelijk voor bezoekers, de overige delen van het park blijven open. Het FAVV en het dierenpark zullen de situatie in de komende weken nauwgezet opvolgen.

De bron van besmetting is meer dan waarschijnlijk te zoeken in de wilde watervogels die aanwezig zijn op de twee vijvers centraal in het park. De pelikanen zaten vrij op een terrein dat grenst aan deze vijvers.

David Clarinval, federaal minister van Landbouw: "Samen met het FAVV volg ik elk jaar van nabij de evolutie van de vogelgriep in België en in Europa. Wij proberen altijd oplossingen te vinden door te pleiten voor constructieve maatregelen in het belang van de houders, de dieren en in overeenstemming met de Europese wetgeving. Dankzij de noodzakelijke en passende beslissingen die wij snel hebben genomen, worden de andere vogels beschermd en blijft het park open. Ik zal dit dossier op de voet blijven volgen.”

Sinds half september zijn 16 uitbraken met hoog pathogene vogelgriep van het type H5 bevestigd bij commerciële pluimveehouderijen en bij particuliere houders. Telkens nam het FAVV de nodige maatregelen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen en het pluimvee en de vogels in de gebieden rond deze uitbraken zoveel mogelijk te beschermen. In die periode zijn er ook besmette wilde vogels aangetroffen op een 40-tal sites verspreid over het hele land. Het risico dat pluimvee en andere gehouden vogels met vogelgriep worden besmet door contact met wilde vogels, is dus overal in het land erg groot.

  Contactpersoon voor de pers:
Hélène Bonte
helene.bonte@favv.be
Tel.: 0478 50 59 31
Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 07.11.2022    |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Ons cookiebeleid   |   Toegankelijkheidsverklaring   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet