Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Professionelen > Publicaties > Persberichten & Mededelingen > Werelddag tegen Hondsdolheid
Persbericht (28/09/2022) Volg ons op Twitter Volg ons op Facebook LinkedIn


Woensdag 28 september 2022 – Werelddag tegen Hondsdolheid: verschillende uitbraken van deze ziekte in Europa tonen (nogmaals) het belang om de gezondheidsregels strikt op te volgen

  Op de Werelddag tegen Hondsdolheid herinnert het FAVV dierenliefhebbers eraan dat hondsdolheid elk jaar nog steeds tienduizenden mensen en nog veel meer dieren doodt. Sinds 1 januari 2022 zijn maar liefst 41 uitbraken van hondsdolheid gemeld in Europa, voornamelijk in Polen en een aantal in Roemenië. De meeste gevallen hadden betrekking op wilde dieren zoals vossen, bij 10% van de uitbraken waren ook honden en katten betrokken.

Hondsdolheid is één van de dodelijkste virussen ter wereld. Jaarlijks sterven tienduizenden mensen aan de ziekte. 40% van deze slachtoffers zijn kinderen jonger dan 15 jaar. In de meeste gevallen raken slachtoffers besmet door een beet van een hond. Er mag geen enkel risico worden genomen, door bijvoorbeeld dieren afkomstig uit een besmet gebied mee te brengen naar België.

Voor de Wereldorganisatie voor diergezondheid (OIE) is de massale vaccinatie van honden in risicogebieden de meest doeltreffende oplossing om de cyclus van overdracht van het virus van hond op mens te doorbreken. Het doel van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is dat tegen 2030 geen enkele mens meer sterft door hondsdolheid.

Dankzij grote inspanningen is België sinds 2001 vrij van hondsdolheid. De vaccinatie tegen hondsdolheid is geen standaard verplichting in ons land, behalve voor wie zijn hond of kat meeneemt naar het buitenland. Omgekeerd moet ook iedereen die een hond of kat meebrengt naar België het dier eerst laten vaccineren. Het is zeer belangrijk om deze verplichting na te leven; hondsdolheid doodt immers zowel mensen als dieren.


Hondsdolheid, een sluimerende ziekte

Het kan 6 maanden duren vooraleer een besmet dier de eerste symptomen vertoont. Twee weken voordat deze symptomen verschijnen, kan het dier al wel andere dieren of mensen besmetten. Bovendien bestaat er geen enkele test waarmee hondsdolheid kan worden opgespoord bij levende dieren.

Daarom :
 • vermijd contact met huisdieren en wilde dieren in landen waar hondsdolheid nog voorkomt
 • breng dieren uit een ander Europees land enkel mee als ze correct gevaccineerd en geïdentificeerd zijn en als je hun achtergrond kent
 • breng geen dieren mee van buiten de EU, tenzij ze voldoen aan alle voorwaarden voor invoer
 • denk eraan dat het tot 6 maanden kan duren vooraleer hondsdolheid bij een besmet dier zichtbaar wordt. Al die tijd kan het dier er gezond uitzien, maar eigenlijk gaat het om een “virale tijdbom” die toch andere dieren en mensen kan besmetten!


Wat zijn de voorwaarden om met een huisdier te mogen reizen?

Het FAVV mag dan wel bekend staan om zijn controles doorheen de voedselketen, het Agentschap is eveneens verantwoordelijk voor de preventie en bestrijding van bepaalde gereglementeerde dierziekten, ook hondsdolheid. Samen met de douane waakt het FAVV over de naleving van de gezondheidsregels voor het binnenbrengen van dieren in België. Daarnaast werken dierenartsen en het FAVV samen om gevallen van risicovolle invoer van huisdieren op te sporen (aankopen via internet, terugkeer van vakantie met een puppy of kitten, …).


  Ik wil mijn dier meenemen naar een land binnen de EU

  Reguliere voorwaarden gelden:

  • identificatie met microchip (transponder)
  • in het bezit van een geldig identificatiedocument (Europees paspoort, gezondheidscertificaat)
  • correcte vaccinatie tegen hondsdolheid

  Daarnaast een behandeling tegen de worm Echinococcus multilocularis bij reizen naar Noord-Ierland, Ierland, Finland en Malta.


  Ik wil mijn dier meenemen naar een land buiten de EU

  Afhankelijk van de bestemming:
  • vaccinatiecertificaat opgesteld door een erkende dierenarts
  • een gezondheidscertificaat opgesteld en/of ondertekend door het FAVV kan vereist door het land van bestemming worden
  • een serologische test (bloedanalyse) om na te gaan of de vaccinatie efficiënt werd uitgevoerd, kan vereist zijn door het land van bestemming


  Ik wil een dier binnenbrengen in België vanuit een land binnen de EU of ik wil mijn eigen dier terug meebrengen naar België na een reis binnen de EU

  Reguliere voorwaarden gelden:

  • identificatie met microchip (transponder)
  • in het bezit van een geldig identificatiedocument (Europees paspoort, gezondheidscertificaat)
  • correcte vaccinatie tegen hondsdolheid


  Ik wil een dier binnenbrengen in België vanuit een land buiten de EU of ik wil mijn eigen dier terug meebrengen naar België na een reis in een land buiten de EU

  Het dier moet altijd geïdentificeerd zijn (met transponder), geldig gevaccineerd tegen rabiës en vergezeld gaan van een EU paspoort of een gezondheidscertificaat (afhankelijk van het geval).

  Voor een heel aantal landen komt daar nog de vereiste van een titerbepaling (serologische test bovenop. Dit bloedonderzoek gaat na of de vaccinatie effectief heeft gewerkt en het dier dus voldoende beschermd is.
  • Indien de bloedafname voor de test gebeurt in de EU, voor het vertrek naar het derde land: testresultaat onmiddellijk geldig om te reizen van en naar de EU (geen wachtperiode; dient opgenomen te zijn in het paspoort)
  • Indien de bloedafname voor de test gebeurt in het derde land: reizen naar de EU pas toegestaan vanaf 3 maanden na de datum van bloedafname.


Indien je huisdier niet aan deze voorwaarden voldoet, kan worden geweigerd om het (terug) binnen te brengen in ons land. Als het risico voor de volksgezondheid te groot is, kan bij een vermoeden van besmetting met hondsdolheid beslist worden om het dier te laten inslapen. Je kan dit risico vermijden door dus de sanitaire regels nauwgezet te volgen.


David Clarinval, minister van Landbouw "Hondsdolheid is een zeer gevaarlijke ziekte die via dieren op mensen wordt overgedragen. Het blijft een van de meest dodelijke virussen ter wereld. Het FAVV, in samenwerking met de douaneautoriteiten, ziet toe op de naleving van de gezondheidsvoorschriften en de voorwaarden voor het binnenbrengen van dieren in België. Dankzij de grote inspanningen in het verleden is ons land sinds 2001 vrij van rabiës. Daarom kan geen enkel risico worden genomen, niet enkel in het belang voor onze bevolking maar ook voor onze dieren. Ik moedig iedereen aan om de wetgeving nauwgezet na te leven.”


Meer informatie over hondsdolheid:
https://www.favv-afsca.be/dierengezondheid/rabies/

Video “U wilt uw huisdier beschermen tegen hondsdolheid? Wij ook.”:
https://www.favv-afsca.be/consumenten/videos/hondsdolheid.asp  Contactpersoon voor de pers:
Hélène Bonte
helene.bonte@favv.be
Tel.: 0478 50 59 31
Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 27.09.2022    |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Ons cookiebeleid   |   Toegankelijkheidsverklaring   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet