Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Professionelen > Publicaties > Persberichten & Mededelingen > Het FAVV heeft beslist om een voorwaardelijke toelating...
Persbericht (17/06/2022) Volg ons op Twitter Volg ons op Facebook LinkedIn


Het FAVV heeft beslist om een voorwaardelijke toelating te geven aan de Ferrero-fabriek in Aarlen

  Eind maart – begin april werden verschillende consumenten ziek na het eten van chocoladeproducten van het merk Kinder. Na epidemiologisch onderzoek en staalanalyses werd een link gelegd met de fabriek van Ferrero in Aarlen.

Het FAVV startte onmiddellijk een grondig onderzoek bij Ferrero in Aarlen en besloot op 8 april om de toelating van de fabriek in te trekken en alle Kinder-producten die daar geproduceerd werden, terug te roepen van bij de consument. In mei diende Ferrero een vraag in om opnieuw te mogen produceren bij het FAVV.

Het FAVV heeft beslist om een voorwaardelijke toelating te geven aan de productiesite in Aarlen.

Deze voorwaardelijke toelating geldt voor een periode van 3 maanden. Tijdens deze periode zullen elke lot aan levensmiddelen dat wordt geproduceerd en ook de grondstoffen worden geanalyseerd. Indien de analyse een conform resultaat aantoont, mogen de producten in de handel worden gebracht.

Deze beslissing wordt genomen na meerdere weken van grondig onderzoek, waarbij het FAVV verschillende inspecties ter plaatse voerde op de interne procedures van Ferrero en de infrastructuur van de fabriek.

Het FAVV is van mening dat Ferrero op dit moment de nodige garanties kan bieden om conform de regelgeving en voorschriften van voedselveiligheid te werken.

Toch kiest het FAVV voor een voorwaardelijke toelating, omdat het Agentschap op die manier de concrete toepassing van alle interne procedures kan controleren zodra de fabriek haar productieactiviteiten hervat.

Indien aan het einde van deze periode van 3 maanden de resultaten van de inspecties gunstig blijken, kan een definitieve toelating worden gegeven.

De federale minister van Landbouw, David Clarinval, die verantwoordelijk is voor het FAVV, is op zijn beurt blij met de positieve evolutie van het dossier: "Ik stel het geleverde werk van het FAVV in dit ingewikkelde dossier op prijs. Het geven van een voorwaardelijke toelating voor de Ferrero-fabriek in Aarlen is de eerste stap naar een definitieve toelating. Ik zal de ontwikkelingen in dit dossier op de voet blijven volgen.  Contactpersoon voor de pers:
Hélène Bonte
helene.bonte@favv.be
Tel.: 0478 50 59 31
Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 17.06.2022    |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Ons cookiebeleid   |   Toegankelijkheidsverklaring   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet