Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Professionelen > Publicaties > Persberichten & Mededelingen > Vogelgriepvirus H5: Uitbraak van hoogpathogene vogelgriep...
Persbericht (27/11/2021) Volg ons op Twitter Volg ons op Facebook LinkedIn


Vogelgriepvirus H5: Uitbraak van hoogpathogene vogelgriep op een commercieel bedrijf in Frankrijk. Bijkomende maatregelen voor delen van De Panne, Veurne Alveringem en Poperinge.

 

Er is vogelgriep van het type H5 vastgesteld bij een commercieel bedrijf in Frankrijk, gemeente Warhem. Het gaat om een hoogpathogene variant van het virus. Om een verdere verspreiding van het virus tegen te gaan, zijn een beschermingszone van 3 km en een bewakingszone van 10 km rond de besmetting ingesteld.

De 10 km-zone valt gedeeltelijk in West-Vlaanderen. In delen van de gemeenten De Panne, Veurne, Alveringem en Poperinge gelden daarom bijkomende maatregelen, voor zowel professionele als particuliere houders:

  • Alle pluimvee, hobbypluimvee en andere vogels (waaronder duiven), met uitzondering van loopvogels, moeten worden opgehokt of afgeschermd met behulp van netten.
  • Alle verzamelingen (bv. markten, beurzen, tentoonstellingen en prijskampen) van pluimvee, hobbypluimvee en andere vogels zijn verboden.
  • Voor professionele houders gelden bijkomende voorzorgsmaatregelen.

Daarnaast herinnert het FAVV alle pluimvee- en vogelhouders – professionelen en particulieren – eraan dat sinds 15 november volgende maatregelen gelden voor het hele grondgebied:

  • Pluimvee van professionele houders en van hobbyhouders, met uitzondering van loopvogels, moet worden opgehokt of afgeschermd (met behulp van netten).
  • Alle pluimvee en vogels moeten binnen (of onder netten) worden gevoederd en gedrenkt.
  • Pluimvee en vogels mogen niet gedrenkt worden met regenwater of oppervlaktewater waartoe wilde vogels toegang hebben.

Alle maatregelen zijn terug te vinden op de website van het Agentschap: http://www.favv.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/maatregelen.asp

Deze maatregelen moeten helpen vermijden dat pluimvee in contact komt met wilde vogels die besmet zijn met het vogelgriepvirus en helpen dus het pluimvee te beschermen. Het FAVV vraagt daarom alle pluimveehouders, hobbyhouders en andere betrokken actoren om de maatregelen strikt toe te passen en voldoende aandacht te besteden aan het voorkomen van de insleep van vogelgriep bij hun dieren door (contacten met) wilde vogels. Wanneer een verhoogde sterfte wordt opgemerkt, of bij elk ander symptoom van ziekte, is het belangrijk om onmiddellijk een dierenarts te contacteren.


Wat is het vogelgriepvirus?

Aviaire influenza (AI) of vogelgriep, is een zeer besmettelijke virusziekte waar waarschijnlijk alle vogelsoorten gevoelig voor zijn. Er is geen wetenschappelijke indicatie dat dit H5-virus ook schadelijk is voor de mens. De aard van de symptomen en het verloop van de ziekte hangen af van het pathogeen karakter van de virusstam, het getroffen dier, de omgeving en eventuele andere infecties. De besmetting kan plaatsvinden via direct contact met zieke dieren of door blootstelling aan besmet materiaal, zoals mest of vuile kratten. Ook via de lucht is indirecte besmetting mogelijk, maar over relatief korte afstand.


Het FAVV en dierengezondheid

Het FAVV mag dan wel bekend staan om zijn controles doorheen de voedselketen, het Agentschap is ook verantwoordelijk voor de preventie en bestrijding van gereglementeerde dierziekten. Voor wat betreft vogelgriep, werkt het Agentschap nauw samen met de gewestelijke overheden.Meer info over het virus via deze website.

Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 27.11.2021    |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Ons cookiebeleid   |   Toegankelijkheidsverklaring   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet