Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Professionelen > Publicaties > Persberichten & Mededelingen > Vogelgriepvirus H5: Uitbraak van hoogpathogene vogelgriep...
Persbericht (08/09/2021) Volg ons op Twitter Volg ons op Facebook LinkedIn


Vogelgriepvirus H5: Uitbraak van hoogpathogene vogelgriep bij een hobbyhouder in Chiny

  Op 8 september 2021 is vogelgriep van het type H5N8 vastgesteld bij een hobbyhouder in de gemeente Chiny, provincie Luxemburg. Het gaat om een hoogpathogene variant van het virus. Deze vogels werden eind augustus op een markt aangekocht bij de vogelhandelaar die vorige week besmet werd bevonden. Het FAVV vraagt daarom aan particulieren, die vogels van deze handelaar op een markt hebben gekocht, om aandachtig te zijn voor ziektetekens bij hun dieren.

De vogels zijn gekocht via de handelaar waar vorige week de hoogpathogene variant van het virus is bevestigd (zie persbericht van 02/09/2021)

De betrokken handelaar verkocht vogels op 7 markten in België:
- Florenville (eerste woensdag van de maand)
- Aarlen (op donderdag)
- Chimay (op vrijdag)
- Doornik (op zaterdag)
- Bastogne (op zaterdag, om de 2 weken)
- Charleroi (op zondagen)
- Anderlecht (op zondag)

Particulieren, die op deze markten dieren hebben aangekocht, moeten waakzaam zijn en hun dierenarts contacteren wanneer er ziektetekens (ademhalingsproblemen, sinusitis, tranende ogen, opgezwollen kop met dikke en blauwe kam en lellen, legdaling, sufheid, gebrekkige eetlust, sterfte,…) optreden.

Het FAVV volgt de situatie in België op de voet en heeft op regelmatige basis overleg met andere lidstaten en de Europese overheden.
Alle betrokken partijen uit de pluimveehouderijsector werden op de hoogte gebracht van de situatie.


België behoudt zijn ziektevrije status bij de OIE

Aangezien het gaat om gehouden vogels (en niet om pluimvee), heeft deze besmetting geen impact op de ziektevrije status voor hoogpathogene aviaire influenza bij pluimvee. Deze ziektevrije status op internationaal niveau werd op 16 augustus herwonnen bij de Wereldorganisatie voor dierengezondheid (OIE) (zie persbericht van 18/08/2021). Alle pluimvee- en vogelhouders moeten wel nog steeds voorzichtig zijn. Zo moet contact tussen hun dieren en wilde vogels zoveel mogelijk vermeden worden. Het FAVV raadt daarom ook aan om alle gehouden vogels binnen te voederen en te drenken.

Het virus dat momenteel, en de afgelopen jaren, circuleert is niet overdraagbaar op mensen. De consument loopt geen enkel risico. Het vlees en de eieren van pluimvee kunnen in alle veiligheid worden geconsumeerd.


Wat is het vogelgriepvirus?

Aviaire influenza (AI) of vogelgriep, is een zeer besmettelijke virusziekte waar waarschijnlijk alle vogelsoorten gevoelig voor zijn. Er is geen wetenschappelijke indicatie dat dit H5-virus ook schadelijk is voor de mens. De aard van de symptomen en het verloop van de ziekte hangen af van het pathogeen karakter van de virusstam, het getroffen dier, de omgeving en eventuele andere infecties. De besmetting kan plaatsvinden via direct contact met zieke dieren of door blootstelling aan besmet materiaal, zoals mest of vuile kratten. Ook via de lucht is indirecte besmetting mogelijk, maar over relatief korte afstand.


Het FAVV en dierengezondheid

Het FAVV mag dan wel bekend staan om zijn controles doorheen de voedselketen, het Agentschap is ook verantwoordelijk voor de preventie en bestrijding van gereglementeerde dierziekten. Voor wat betreft vogelgriep, werkt het Agentschap nauw samen met de gewestelijke overheden.


Meer info over het vogelgriepvirus via:
http://www.favv.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/



  Contactpersoon voor de pers:
Liesbeth Van de Voorde
Liesbeth.vandevoorde@favv.be
Tel.: 0479 77 73 04
Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 08.09.2021    |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Ons cookiebeleid   |   Toegankelijkheidsverklaring   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet