Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Professionelen > Publicaties > Persberichten & Mededelingen > Bevestiging van een geval van paramyxovirose bij een...
Persbericht (16/03/2021) Volg ons op Twitter Volg ons op Facebook LinkedIn


Bevestiging van een geval van paramyxovirose bij een duivenhouder te Brunehaut

  Het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) bevestigt dat een uitbraak van paramyxo werd vastgesteld bij een duivenhouder te Brunehaut in de Provincie Henegouwen.

Paramyxo is de mildere vorm van Newcastle disease (ND) bij duiven. Omdat het gaat om een “aangifteplichtige” ziekte hebben de gemeentelijke overheden van Brunehaut alle vereiste maatregelen getroffen:
  • beschermingsgebied van 500 meter rond de haard,
  • verbod op verzamelingen van duiven of pluimvee in het gebied,
  • vaccinatie van alle pluimvee en duiven (behalve eenden, ganzen en dwergkwartels)
  • verbod op het verplaatsen van duiven
  • verbod op het verplaatsen van pluimvee (met uitzondering van professionele activiteiten en specifieke toelating van het FAVV)

Deze maatregelen blijven geldig gedurende ten minste 21 dagen.

Newcastle disease is een zeer besmettelijke virusziekte, waar vrijwel alle wilde en tamme vogels gevoelig voor zijn. Afhankelijk van de virusstam en de getroffen vogelsoort zijn de ziekteverschijnselen meer of minder ernstig. Bij dieren besmet met een erg agressieve stam treden soms zenuwsymptomen en massale sterfte op.

Voor pluimvee gehouden op professionele bedrijven en pluimvee en duiven die aan verzamelingen deelnemen, is vaccinatie tegen de ziekte altijd verplicht. Voor dieren van hobbyhouders wordt vaccinatie sterk aanbevolen.

De mens is niet gevoelig voor deze ziekte. De consumptie van eieren, vlees van pluimvee en afgeleide producten houdt geen enkel risico in. Er bestaat dus geen gevaar voor de volksgezondheid.

Ons volledig dossier over NCD is terug te vinden op de website van het Voedselagentschap: www.favv.be, volg FAVV > Beroepssectoren > Dierlijke productie > Dierengezondheid > Dierziekten > Newcastle disease

Voor meer inlichtingen:
LCE Henegouwen
Tel. 065 40 62 11
Info.HAI@afsca.be  Contactpersoon voor de pers:
Hélène Bonte
helene.bonte@favv.be
Tel.: 0478 50 59 31
Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 16.03.2021    |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Ons cookiebeleid   |   Toegankelijkheidsverklaring   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet