Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Professionelen > Publicaties > Persberichten & Mededelingen > Afrikaanse varkenspest (AVP) : varkensbedrijven in het voormalig...
Persbericht (20/01/2021) Volg ons op Twitter Volg ons op Facebook LinkedIn


Afrikaanse varkenspest (AVP) : varkensbedrijven in het voormalig besmette gebied in de Gaume krijgen groen licht om te herbevolken!

  Op maandag 25 januari 2021 wordt het ministerieel besluit gepubliceerd dat de herbevolking toestaat van de varkensbedrijven die gelegen zijn in de gebieden in de provincie Luxemburg die getroffen werden door AVP1. Het ministerieel besluit treedt meteen in werking. Vanaf die datum zullen de houders uit de Gaume hun activiteiten dus kunnen hervatten. Zij moesten in 2018 hun varkens preventief laten afmaken.

Het FAVV is blij met dit goede nieuws voor de houders uit dit zwaar getroffen gebied. Het Agentschap nam contact met hen op om hen te ondersteunen bij de praktische zaken.Terugkeer naar normale gang van zaken voor Belgische varkenssector

Naast deze toelating voor het herbevolken, maakt dit ministerieel besluit een terugkeer naar de normale gang van zaken voor de hele Belgische varkenssector mogelijk. Zo is het terug mogelijk om varkens, zowel slacht- als fokvarkens, van verschillende herkomst op hetzelfde voertuig te laden. Uiteraard moeten de regels en bioveiligheidsmaatregelen goed opgevolgd worden. Ook het lossen van een lading fokvarkens op meerdere bedrijven is opnieuw mogelijk.

Hoewel het herbevolken in het zuiden van België terug is toegestaan, is het nog steeds belangrijk is om waakzaam te blijven! De toezichts- en bioveiligheidsmaatregelen die altijd gelden én de andere maatregelen die in september 2018 werden genomen om de sector te beschermen tegen nieuwe besmettingen, blijven dus van kracht in België1.


Vruchtbare samenwerking in de strijd tegen AVP

In september 2018 werd Afrikaanse varkenspest (AVP) ontdekt bij everzwijnen in de bossen in het zuiden van de provincie Luxemburg. Zeer snel werden gebieden afgebakend conform de regelgeving van de Europese Unie. Het FAVV, de federale overheid en, op regionaal niveau, de administraties en het Waals Gewest hebben vervolgens – elk in het kader van hun bevoegdheden en in uitstekende samenwerking – een reeks beheersmaatregelen genomen om het AVP-virus op Belgisch grondgebied uit te roeien en de verspreiding ervan naar de varkensbedrijven te voorkomen.

Deze aanzienlijke inspanningen hebben hun vruchten afgeworpen: sinds september 2019 zijn er geen aanwijzingen meer van nieuwe infecties of circulatie van het virus bij everzwijnen. Daarnaast is de Belgische varkenspopulatie gevrijwaard gebleven van elke besmetting.


Herwinnen AVP-vrije status

Op basis van deze resultaten heeft België na één jaar, zoals vereist in de voorwaarden, zijn status “vrij van AVP” teruggewonnen op Europees en internationaal (OIE) niveau (zie persberichten van 20 november en 21 december 2020). Bovenop het hervatten van de activiteiten in de gebieden die getroffen zijn door AVP, zorgt het herwinnen van de AVP-vrije status er ook voor dat de onderhandelingen met derde landen, die een embargo hadden ingesteld op Belgisch varkensvlees, weer op gang worden gebracht.

David Clarinval, minister van Landbouw: “Ik wil iedereen bedanken die inspanningen geleverd heeft om ervoor te zorgen dat België zijn vrije status ‘Afrikaanse varkenspest’ herwon, met name de varkenshouders die hun dieren hebben moeten afmaken. Dankzij hun inspanningen kunnen we maatregelen waartoe de sector gedwongen werd, intrekken. Het nieuwe ministerieel besluit betekent dat de activiteiten van de varkenssector in de getroffen regio opnieuw hervat kunnen worden maar ook dat de beperkingen voor transport verminderd worden. Goed nieuws aan de start van het nieuwe jaar 2021, maar het blijft belangrijk om waakzaam te zijn en de bioveiligheidsmaatregelen zo goed mogelijk op te volgen. Op die manier kunnen we onze vrije status behouden.


Waakzaamheid blijft belangrijk!

De Afrikaanse varkenspest circuleert nog steeds in Oost-Europa en het virus heeft zich in september verder verspreid naar Duitsland in het grensgebied met Polen. Ons land volgt, net als alle Europese landen, de situatie aandachtig op om zo een tweede introductie van het virus te voorkomen.

De bioveiligheidsmaatregelen moeten dus nog steeds strikt worden opgevolgd. Deze maatregelen zijn uitgebreid beschreven op de website van het FAVV: http://www.favv.be/avp/

1 Het nieuwe MB bevat niet expliciet de mogelijkheid om te herbevolken maar heft het MB van september 2018 waarin dit verboden werd op en het neemt hiervan een reeks maatregelen op het gebied van toezicht en bioveiligheid over.


Het FAVV en dierengezondheid
Het FAVV mag dan wel bekend staan om zijn controles doorheen de voedselketen, het Agentschap is ook verantwoordelijk voor de preventie en bestrijding van gereglementeerde dierziekten. Voor wat betreft de Afrikaanse varkenspest (AVP), werkt het Agentschap nauw samen met de gewestelijke overheden.  Contactpersoon voor de pers:
Hélène Bonte
helene.bonte@favv.be
Tel.: 0478 50 59 31
Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 20.01.2021    |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Ons cookiebeleid   |   Toegankelijkheidsverklaring   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet