Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Persbericht (09/10/2020) Volg ons op Twitter Volg ons op Facebook LinkedIn


Het FAVV heeft een actief toezicht ingesteld naar het Coronavirus
(SARS-CoV-2) bij nertsen: de Belgische bedrijven zijn vrij van deze ziekte

  9 oktober 2020 – Het FAVV heeft een epidemiologisch bewakingsplan ingesteld bij nertsenkwekerijen op basis van de aanbevelingen van de RAGCA (Risk Assessment Group-Covid-19 Animals) in België (*) . Dit na het vaststellen van besmettingen in dit type bedrijven in enkele Europese landen. Uit deze monitoring blijkt dat er tot op heden geen enkel dier met het virus besmet is geweest.
Het FAVV wijst erop dat de aanbevelingen van de RAGCA in verband met de bioveiligheid op nertsenkwekerijen meer dan ooit van toepassing blijven om de insleep en de verspreiding van het virus in deze bedrijven te voorkomen.

Nertsen behoren tot de diersoorten waarvan met weet dat zij besmet kunnen raken door het virus. Zij kunnen het virus eventueel (opnieuw) overdragen op de mens. Na de vaststelling van besmettingen in meerdere bedrijven in Nederland, Denemarken en Spanje, heeft het FAVV een monitoring georganiseerd op alle nertsenkwekerijen in België om te onderzoeken of er ook in ons land besmettingen zijn of zijn geweest.

Actieve monitoring door het FAVV

Sinds september voert het FAVV in het kader van dit bewakingsplan monsternemingen uit. Twee categorieën van onderzoeken werden uitgevoerd om helemaal zeker te zijn van de resultaten.

Van 14 tot 24 september 2020 werden van elk bedrijf nertsen serologisch getest. Hiermee worden antilichamen tegen het coronavirus en dus oude besmettingen opgespoord: bijna 500 serologische tests werden uitgevoerd en alle resultaten zijn negatief.

Daarnaast werden en worden ook op regelmatige basis virologische tests uitgevoerd wanneer een nerts sterft. Hiermee worden recente besmettingen opgespoord. Tot op vandaag zijn alle virologische tests negatief. Deze tests zullen tot minstens eind dit jaar op regelmatige basis worden voortgezet.

Uit deze resultaten kunnen we besluiten dat de Belgische nertsenhouderijen vrij zijn van SARS-CoV-2. Het FAVV zet zijn toezicht voort en vraagt aan de nertsenhouders om de beschermingsmaatregelen (bioveiligheidsmaatregelen genoemd) te blijven toepassen en hun dieren nauwlettend in het oog te houden.

Bijkomende monitoring door de kwekers

Sinds 29 juni is een besmetting met het SARS-Cov-2 virus bij dieren een aangifteplichtige dierenziekte. Aan alle kwekers wordt gevraagd om het FAVV onmiddellijk op de hoogte te brengen wanneer er een abnormale sterfte of ziekte wordt vastgesteld bij de nertsen.

Alle analyses werden gerealiseerd door Sciensano en het FAVV heeft de kosten van dit epidemiologisch toezicht op zich genomen.

De dierengezondheid is een belangrijke opdracht voor het FAVV, in het bijzonder om bij te dragen tot de bescherming van de volksgezondheid in het kader van het "One Health” concept.

Hoewel het FAVV vooral bekend is voor de controles in de voedselketen, is ook de bescherming van de dieren- en plantengezondheid een centrale missie. Het Agentschap voert deze mede uit ter bescherming van de volksgezondheid (zoönosen, … ).

(*) In de praktijk zijn deze bedrijven gesitueerd in Vlaanderen (Activiteit toegestaan tot 31 december 2023). In Wallonië is deze activiteit verboden.  Contactpersoon voor de pers:
Liesbeth Van de Voorde
liesbeth.vandevoorde@favv.be
0479 777 304
Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 09.10.2020    |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Ons cookiebeleid   |   Toegankelijkheidsverklaring   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet