Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Professionelen > Publicaties > Persberichten & Mededelingen > Bevestiging van een geval van paramyxovirose bij een ...
Persbericht (28/02/2020) Volg ons op TwitterVolg ons op Facebook


Bevestiging van een geval van paramyxovirose bij een duivenhouder te Sint-Lambrechts-Woluwe

  Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) bevestigt dat een uitbraak van paramyxo werd vastgesteld bij een duivenhouder te Sint-Lambrechts-Woluwe (Brussels gewest).

Paramyxo is de mildere vorm van Newcastle disease (ND) bij duiven. Omdat het gaat om een “aangifteplichtige” ziekte hebben de gemeentelijke overheden van Sint-Lambrechts-Woluwe alle vereiste maatregelen getroffen: beschermingsgebied van 500 meter, verbod op verzamelingen in het gebied, vaccinatie van alle pluimvee en duiven, … . Deze maatregelen blijven geldig gedurende 21 dagen.

De mens is niet gevoelig voor deze ziekte. De consumptie van eieren, vlees van pluimvee en afgeleide producten houdt geen enkel risico in. Er bestaat dus geen gevaar voor de volksgezondheid.

Newcastle disease is een zeer besmettelijke virusziekte, waar vrijwel alle wilde en tamme vogels gevoelig voor zijn. Afhankelijk van de virusstam en de getroffen vogelsoort zijn de ziekteverschijnselen meer of minder ernstig. Bij dieren besmet met een erg agressieve stam treden soms zenuwsymptomen en massale sterfte op.
Voor pluimvee gehouden op professionele bedrijven en pluimvee en duiven die aan verzamelingen deelnemen, is vaccinatie tegen de ziekte altijd verplicht. Voor dieren van hobbyhouders wordt vaccinatie sterk aanbevolen.

Meer info over Newcastle disease / paramyxovirose via de website van het FAVV: http://www.favv.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/newcastle/

Voor meer inlichtingen (voor duivenhouders):
LCE Brussel
Tel.: +32 2 211 92 00
Info.BRU@favv.be

Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 16.09.2020    |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Ons cookiebeleid   |   Toegankelijkheidsverklaring   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet