Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Professionelen > Publicaties > Persberichten & Mededelingen > Pedagogische activiteiten in scholen: toegestaan door de wet, ...
Persbericht (20/02/2020) Volg ons op X Volg ons op Facebook LinkedIn


Pedagogische activiteiten in scholen: toegestaan door de wet, aangemoedigd door het FAVV

  Sommige scholen zijn van mening dat het FAVV onderwijsactiviteiten die rechtstreeks verband houden met kleinschalige veeteelt, groente- en fruitteelt of voeding in het algemeen, belemmert of zelfs verbiedt. Nochtans wilt het Agentschap activiteiten zoals het onderhouden van een kippenhok, een groentetuin of het spelen met maateenheden alleen maar aanmoedigen.

Naast de controles op het terrein, gaat het Agentschap vaak in dialoog met scholen. Zo bestaan er gratis opleidingen en kunnen dragers van dergelijke projecten terecht met hun specifieke vragen. Bovendien ging het Agentschap een stapje verder door met de Belgische scholen rond de tafel te zitten en te luisteren naar de bezorgdheden van personen die in de praktijk staan. Daarnaast werden een aantal pistes verkend met het oog op meer flexibiliteit waar mogelijk, zonder de prioritaire doelstelling van voedselveiligheid uit het oog te verliezen.


Belgische scholen zijn voorbeeldige leerlingen wat betreft voedselveiligheid: in 2018 behaalde 4 op 5 schoolkantines een uitstekend resultaat. Het FAVV blijft inzetten op de monitoring, preventie en sensibilisering van deze inrichtingen, want incidenten zijn helaas altijd mogelijk. In 2018 en 2019 nog werden 700 leerlingen ziek na het eten van maaltijden uit de refter, die besmet waren met pathogene bacteriën.

Naast de bereiding en verdeling van maaltijden die het onderwerp vormen van terreincontroles, ontwikkelen heel wat scholen pedagogische projecten rond veeteelt, het telen van groenten en fruit en het klaarmaken ervan in de keuken. Dergelijke projecten zijn uiteraard toegestaan door de wet. Het FAVV moedigt deze activiteiten ook aan, maar zet graag de puntjes op de ‘i’.
Eieren uit het kippenhok van de school kunnen worden klaargemaakt door de leerlingen of door het personeel van het schoolrestaurant. Groenten kunnen omgetoverd worden in een soep voor de kinderen. Er gaat niets boven verse producten voor onze peuters, als dit alles maar op de goede manier gebeurt.

Situaties waar scholen het vaakst mee te maken krijgen zijn opgenomen in een overzicht voor projectleiders :
Bereiding en distributie van maaltijden op school


Initiatieven die reeds werden genomen in het kader van voedselveiligheid op school:

Grondvesten voedselveiligheid op school - Het FAVV luistert naar de actoren op het terrein.

In mei 2019 bracht het FAVV alle actoren (360°) die betrokken zijn bij voedselveiligheid op school samen, de focus lag op de distributie en de bereiding van maaltijden in een schoolcontext. Verschillende onderwerpen werden besproken, zoals de bereiding van voedsel in het kader van educatieve activiteiten, vieruurtjes en speciale gelegenheden of vrijwilligers die maaltijden voor schoolkinderen willen klaarmaken, …
Via dit initiatief heeft het FAVV het woord gegeven aan de actoren op het terrein om hun noden en moeilijkheden waar ze mee te maken hebben te identificeren. Scholenkoepels, ouderverenigingen en gewestelijke overheden kwamen samen met het FAVV om pistes te verkennen om waar mogelijk meer flexibiliteit toe te laten zonder de prioritaire doelstelling van voedselveiligheid op te offeren.

Het FAVV ondersteunt de keukenmedewerkers: 1000 professionals gratis opgeleid in 2018.

Op vraag van een gemeente, een schoolbestuur of een gewestelijke overheid heeft de opleidingscel van het FAVV in 2018 1097 professionals opgeleid die in de schoolkantines werken. Deze opleidingen zijn gratis en zijn speciaal ontworpen om scholen praktische hulp te bieden op het gebied van voedselveiligheid, hygiëne, etikettering en traceerbaarheid van levensmiddelen.

Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 15.05.2020    |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Ons cookiebeleid   |   Toegankelijkheidsverklaring   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet