Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Professionelen > Publicaties > Persberichten & Mededelingen > Naar aanleiding van een klacht heeft het FAVV de keuken van ...
Persbericht (03/10/2019) Volg ons op X Volg ons op Facebook LinkedIn


Naar aanleiding van een klacht heeft het FAVV de keuken van een school in de provincie Namen gecontroleerd en werd deze tijdelijk gesloten. Het FAVV heeft ervoor gezorgd dat de continuïteit van de dienstverlening aan studenten en hun ouders gewaarborgd is. De schoolkeuken wordt later deze maand opnieuw gecontroleerd, er zal een evaluatie gebeuren om na te gaan of er opnieuw maaltijden bereid kunnen worden. Dit kan enkel als de voedselveiligheid gegarandeerd is en de gezondheid van de kinderen wordt gewaarborgd.

  Het FAVV heeft in de tweede helft van september twee keer een school in de provincie Namen bezocht om de lokalen te inspecteren waar de maaltijden voor de leerlingen werden bereid en geserveerd. Naar aanleiding van de bevindingen ter plaatse heeft het FAVV opdracht gegeven om de keuken van de school tijdelijk te sluiten.
Om ervoor te zorgen dat kinderen in goede omstandigheden maaltijden kunnen nuttigen, heeft het FAVV ervoor gezorgd dat de bereiding en levering van de maaltijden tijdelijk door een extern bedrijf werd uitgevoerd. Na een eerste hercontrole heeft het FAVV toegestaan dat er opnieuw maaltijden kunnen verdeeld worden. In de loop van de maand oktober zullen de keukens waar het eten bereid wordt terug gecontroleerd worden. Als alles in het werk wordt gesteld om de bescherming van de kinderen te garanderen en de voedselveiligheid te waarborgen, kan de school de maaltijden terug ter plaatse bereiden
.

Tijdens de eerste inspectie, die volgde op een klacht die via het FAVV-meldpunt ontvangen is, werden er verschillende tekortkomingen vastgesteld in de keuken van een school in de provincie Namen. De duidelijke aanwezigheid van knaagdieren was voor het FAVV de aanleiding om een tijdelijke sluiting van de keukens op te leggen.

De keukens waar de maaltijden klaargemaakt worden blijven gesloten totdat deze volledig in orde zijn, wat bij een tweede inspectie in oktober kan worden goedgekeurd. Naast het volledig in orde brengen van de keuken (verwijderen van voor consumptie ongeschikte levensmiddelen, reiniging van uitwerpselen van ongedierte, volledige desinfectie, ...) heeft het Voedselagentschap de instelling gevraagd om een compleet actieplan voor de bestrijding van ongedierte voor te leggen. Na de sluiting, zorgde het FAVV ervoor dat een andere leverancier - die gekend is bij het Agentschap- maaltijden kon leveren aan de schoolkinderen.

De aanwezigheid van ratten en hun uitwerpselen bewijst dat de basisbeginselen van de voedselveiligheid onvoldoende worden beheerd en is een van de ernstigste overtredingen die strenge maatregelen rechtvaardigt. Een van de grootste risico's die hieraan verbonden zijn is de ziekte leptospirose. Deze ernstige besmettelijke ziekte wordt veroorzaakt door de bacterie Leptospira interrogans, deze kan worden overgedragen via direct contact met de urine van een ziek knaagdier, of indirect door de consumptie van besmet water of voedsel. Door deze schoolkeuken te sluiten werd er voor gezorgd dat de kinderen niet met dit risico werden geconfronteerd.

Herman Diricks, gedelegeerd bestuurder van het FAVV: "De honderden controles die het FAVV dagelijks uitvoert, dragen bij tot het behoud van een hoog niveau van consumentenbescherming. De schoolkantines zijn een van onze prioriteiten omdat we het over de gezondheid van onze kinderen hebben. In 2018 ontving 80% van de geïnspecteerde schoolkantines uit 1338 een positief rapport van het FAVV. Maar we blijven zeer aandachtig omdat we weten dat een incident altijd mogelijk is en wanneer het FAVV een risicosituatie opmerkt, neemt het onmiddellijk beslissingen om de gezondheid van de consument te beschermen. Deze beschermende rol ligt ons na aan het hart, het is onze prioriteit en onze 1300 medewerkers zorgen er dagelijks voor. Naast onze controles, zijn we er ook om opleidingen te geven. In 2018 hebben 1097 keukenmedewerkers die werkzaam zijn in de schoolkantines een gratis opleiding gekregen van onze diensten.

Denis Ducarme, Minister van Landbouw: "De prioriteit van het FAVV is de gezondheid van de consument! Het Agentschap heeft daarom snel gehandeld om de gezondheid van de leerlingen van deze school te beschermen. We weten dat kinderen een doelgroep zijn dat risico loopt op een breed scala aan ziekten. Het Agentschap heeft er ook voor gezorgd dat de school warme maaltijden van een andere leverancier aan de kinderen kon verstrekken. Dit om de ongemakken die deze noodzakelijke maatregel met zich meebrengt zo veel mogelijk te beperken.”  Contactpersoon voor de pers:
Liesbeth Van de Voorde
liesbeth.vandevoorde@favv.be
Tel.: 0479 77 73 04
Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 24.10.2019    |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Ons cookiebeleid   |   Toegankelijkheidsverklaring   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet