Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Professionelen > Publicaties > Persberichten & Mededelingen > Aan het begin van het nieuwe schooljaar kan het FAVV de ...
Persbericht (16/09/2019) Volg ons op X Volg ons op Facebook LinkedIn


Aan het begin van het nieuwe schooljaar kan het FAVV de ouders geruststellen: ongeveer 4 schoolkeukens op 5 behaalden een “grote onderscheiding” in 2018

  Het kaften van de boeken behoort niet tot de bevoegdheden van het FAVV, we zullen dit dan ook niet controleren wanneer we ter plaatse gaan. Wat wel deel uitmaakt van onze controles in scholen is het bereiden en distribueren van maaltijden aan schoolkinderen.
Over dat laatste moeten ouders zich alvast weinig zorgen maken; in 2018 heeft de opleidingscel van het FAVV 1097 keukenmedewerkers die actief zijn in de schoolkeukens opgeleid en in datzelfde jaar inspecteerde het FAVV 1338 schoolkeukens, 4 op de 5 schoolkeukens behaalden een “grote onderscheiding”.
In mei lanceerde het FAVV ook een project over voedselveiligheid in scholen, er werd samen met de actoren op het terrein rond de tafel gezeten om nadien de bevindingen voor te leggen aan politieke besluitvormers


Het FAVV waakt over de gezondheid van de kinderen: 4 schoolkeukens op 5 behalen een zeer goed resultaat

In 2018 zijn de controleurs van het FAVV bij 1338 scholen langs geweest om na te gaan of de keuken voldoen aan de wettelijke vereisten en of de regels in verband risicobeheer, de hygiëne en traceerbaarheid worden gerespecteerd.

Zo wordt er bijvoorbeeld nagegaan of het voedsel op de juiste temperatuur worden bewaard, of de consumptiedatum van de levensmiddelen niet wordt overschreden en of de keuken en de toestellen voldoende net zijn. Vier scholen op vijf scholen behaalden een zeer goed resultaat. Voor de andere scholen heeft het FAVV gevraagd om de nodige aanpassingen te doen, voornamelijk wat de informatie over de allergenen in de schotels en broodjes betreft.

Een incident kan steeds gebeuren, zelfs wanneer voedselveiligheid hoog in het vaandel gedragen wordt , niemand is hier immuun voor. Wanneer zich een incident voordoet, zoals bijvoorbeeld een voedselvergiftiging is het belangrijk dat de scholen snel en adequaat reageren en mee werken met het FAVV om de bron van de besmetting te identificeren en uit dit voorval te leren.


Meer dan 1000 keukenmedewerkers opgeleid in 2018

Om de consument te beschermen voert het FAVV uiteraard controles uit, maar daarnaast vervult het ook een belangrijke rol op het gebied van preventie en sensibilisering. Op vraag van een gemeente, een schoolbestuur of een gewestelijke overheid heeft de opleidingscel van het FAVV in 2018 al 1097 medewerkers opgeleid die actief zijn in de schoolkeukens. Deze opleidingen zijn gratis en speciaal ontwikkeld om professionals op het gebied van voedselveiligheid, hygiëne, etikettering en traceerbaarheid praktische hulp te bieden.


Grondvesten voedselveiligheid op school : een 360°-project

In mei introduceerde het FAVV een project met een bevraging en overleg bij alle betrokkenen (360°) over voedselveiligheid op school, voornamelijk rond het distribueren en bereiden van maaltijden in een schoolcontext. Er kwamen verschillende thema’s aan bod zoals; het bereiden van voedsel tijdens didactische activiteiten, traktaties en speciale gelegenheden, vrijwilligers die maaltijden willen klaarmaken voor schoolkinderen, …

Via dit initiatief wil het FAVV de noden en de moeilijkheden waarmee de actoren op het terrein (scholen, ouderverenigingen, vrijwilligers) te kampen hebben in kaart brengen en zal het Agentschap als schakel fungeren tussen de actoren en de wetgevende autoriteiten.
Op basis van de conclusies van de grondvesten voedselveiligheid kan het FAVV voorstellen doen aan de politieke besluitvormers.


Hoe zit dat nu met vieruurtjes en frigo’s op school?

Er zijn heel wat ouders die zich afvragen wat ze hun kind mogen meegeven naar school als vieruurtje of als traktatie voor een verjaardag, of de school verplicht een koelkast ter beschikking moet stellen.

Als de school een koelkast ter beschikking stelt voor de leerlingen dan moet die de juiste temperatuur hebben (tussen de 0 en 7 graden) en dan kan er een uitgebreid gamma aan vieruurtjes worden meegenomen zoals bijvoorbeeld yoghurt of zelfgemaakte pudding. Deze zijn bij hogere temperaturen gevoelig voor bederf en het is dus best om ze in de koelkast te plaatsen.

Indien de school niet beschikt over een koelkast, wat trouwens geen wettelijke verplichting is dan zijn mogelijke alternatieven voedingsmiddelen die niet gekoeld moeten worden zoals fruit of een sneetje peperkoek. Ouders kunnen ook steeds gebruik maken van koeltassen en koelelementen, deze zijn tegenwoordig overal te vinden en houden de lunch van je bengel urenlang koel. Ook handig als je gaat picknicken of wanneer je er een dagje op uitrekt, zo geniet je overal van gekoeld eten en drinken.

Dit onderwerp past in een bredere communicatiecampagne waarmee het agentschap aantoont dat het naast controleren ook een belangrijke rol op het vlak van preventie, opleiding en sensibilisering ter bescherming van de consument vervult. Meer info over deze campagne op www.onderdeloep.be.  Contactpersoon voor de pers:
Liesbeth Van de Voorde
liesbeth.vandevoorde@favv.be
Tel.: 0479 77 73 04
Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 16.09.2019    |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Ons cookiebeleid   |   Toegankelijkheidsverklaring   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet