Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Professionelen > Publicaties > Persberichten & Mededelingen > Grondvesten voedselveiligheid
Persbericht (22/05/2019) Volg ons op X Volg ons op Facebook LinkedIn


Grondvesten voedselveiligheid
Het FAVV en de actoren op het terrein gaan rond de tafel zitten om constructieve oplossingen voor te stellen aan de toekomstige politieke besluitvormers


 

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) lanceert een project over voedselveiligheid in scholen met als doel de moeilijkheden en misverstanden waarmee de actoren op het terrein te maken hebben samen te brengen, om voorstellen te doen en in overeenstemming te blijven met de verwachtingen van de samenleving.

Zodra dit project met een gezichtsveld van 360° is uitgevoerd kunnen deze voorstellen worden voorgelegd aan de toekomstige beleidsmakers.

De intentie van alle actoren is dezelfde en tegelijkertijd zeer nobel: goed gevoede kinderen en dit onder voorwaarden die door iedereen worden aanvaard.

 

Dit project met een gezichtsveld van 360° over voedselveiligheid op school concentreert zich op het distribueren en bereiden van maaltijden in een schoolcontext. Hierbij komen verschillende thema’s aan bod zoals; het bereiden van voedsel tijdens didactische activiteiten, traktaties en speciale gelegenheden, vrijwilligers die maaltijden willen klaarmaken voor schoolkinderen, en meer.

Het FAVV volgt de noden en de moeilijkheden waarmee de actoren op het terrein (scholen, ouderverenigingen, vrijwilligers) te kampen hebben en zal als schakel fungeren tussen deze actoren en de wetgevende autoriteiten.

 

Op basis van de conclusies van de grondvesten voedselveiligheid kan het FAVV voorstellen doen aan de politieke besluitvormers.

 

Het FAVV zal ervoor moeten zorgen dat deze voorstellen in overeenstemming zijn met de Europese wetgeving die de vereisten vastlegt, bijvoorbeeld op het gebied van hygiëne en etikettering van producten.

 

 

Meer dan 1000 keukenmedewerkers opgeleid in 2018

 

Op vraag van een gemeente, een schoolbestuur of een gewestelijke overheid heeft de voorlichtings- en begeleidingscel van het FAVV in 2018 al 1097 medewerkers opgeleid die actief zijn in de schoolkeukens. Deze opleidingen zijn gratis en speciaal ontwikkeld om professionals op het gebied van voedselveiligheid, hygiëne, etikettering en traceerbaarheid praktische hulp te bieden.

 

Grondvesten voedselveiligheid

Gelijklopend met het project "scholen" heeft het FAVV ook een discussie op gang gebracht over de voedseldonaties. Ook deze conclusies zullen worden doorgestuurd naar de toekomstige beleidsmakers.


  Contactpersoon voor de pers:
Liesbeth Van de Voorde
liesbeth.vandevoorde@favv.be
Tel.: 0479 77 73 04
Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 22.05.2019    |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Ons cookiebeleid   |   Toegankelijkheidsverklaring   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet