Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Professionelen > Publicaties > Persberichten & Mededelingen > Detectie van Xylella fastidiosa bij een bedrijf in Roeselare
Persbericht (15/10/2018) Volg ons op Twitter Volg ons op Facebook LinkedIn


Detectie van Xylella fastidiosa bij een bedrijf in Roeselare

  Op 27 september 2018 is voor het eerst in België Xylella fastidiosa* gedetecteerd bij een bedrijf in Roeselare (West-Vlaanderen). Het betreft olijfbomen die recent uit Spanje in West-Vlaanderen waren binnengebracht en waarvan een aantal planten verdachte symptomen vertoonden. Een deel van de planten was nog steeds aanwezig op het bedrijf, een deel was ondertussen verkocht aan andere bedrijven (tuincentra, tuinaannemers, ...). Op het bedrijf werden alle besmette planten alsook alle andere olijfbomen vernietigd. Het FAVV voert nu verder alle nodige onderzoeken om na te gaan of de bacterie zich niet verder heeft verspreid en bijkomende maatregelen nodig zijn. De bacterie besmet enkel specifieke planten. Ze vormt in geen enkel geval een risico of een probleem voor de consument.

* Xylella fastidiosa is een bacterie die een groot aantal plantensoorten aantast. Deze bacterie kan grote schade veroorzaken in de olijf- en citrusvruchtenteelt en in wijngaarden, maar ook in openbare, groene ruimten en in stedelijke omgeving.

De bacterie is vanuit Amerika in Europa geïntroduceerd. In Italië veroorzaakt ze de beruchte sterfte van olijfboomgaarden, en ook in Frankrijk en in Spanje zijn er veel uitbraken vastgesteld op heel wat verschillende plantensoorten. De symptomen lijken meestal op gewone uitdrogingsverschijnselen en zijn daarom niet altijd even duidelijk.

Gezien de warme droge zomer zijn nu vaak uitdrogingssymptomen op planten waarneembaar, maar die worden uiteraard niet noodzakelijk door Xylella fastidiosa veroorzaakt.

Er bestaat geen behandeling tegen Xylella fastidiosa. De Europese Unie stelt daarom strikte beschermende maatregelen in om de insleep en de verspreiding van de ziekte te vermijden. Alle lidstaten stellen een bewakings- en controleplan op om deze bacterie op te sporen en te bestrijden.

Besmette planten worden daarbij zo vlug mogelijk vernietigd. Dit is ondertussen al gebeurd bij het bedrijf in Roeselare. Het FAVV voert nu alle nodige onderzoeken uit om na te gaan of de bacterie zich niet verder heeft verspreid. Dit onderzoek bestaat uit visuele inspectie en bemonstering van gevoelige planten op en rond het bedrijf, evenals een onderzoek naar de aanwezigheid van vectoren (insecten die de bacterie overdragen van plant naar plant).

Momenteel zijn er geen aanwijzingen dat er vanuit de besmette partijen verdere verspreiding zou plaats gevonden hebben.

De consument kan gerust zijn: deze bacterie is enkel schadelijk voor planten. De mens is niet gevoelig aan deze bacterie en er is dus geen enkel risico in voor de gezondheid.

Op de website van het FAVV kan u meer informatie terugvinden:
https://www.favv-afsca.be/consumenten/dagelijksleven/andere/xylellafastidiosa/

Het FAVV staat ter beschikking van de professionelen bij eventuele vragen:

Particulieren kunnen bij vragen contact opnemen met het meldpunt voor de consument:  Contactpersoon voor de pers:
Dorine Van Geert
dorine.vangeert@favv.be
Tel.: 0475 83 47 74
Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 15.10.2018    |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Ons cookiebeleid   |   Toegankelijkheidsverklaring   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet