Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Open Data


  Het FAVV stelt een aantal lijsten in Open Dataformaat (CSV) ter beschikking. Open data zijn openbare, niet persoonsgebonden gegevens die in een machinaal leesbaar formaat worden aangeboden en gratis te hergebruiken zijn, zowel voor commercieel als niet-commercieel gebruik, op voorwaarde dat de gebruiker de bron en de datum van laatste bijwerking vermeldt en dat de inhoud van de hergebruikte informatie niet misleidend is.

We nodigen iedereen uit om met onze datasets aan de slag te gaan!


Lijst Smiley’s

De lijst van Smileys geeft een lijst van alle bedrijven die op dit ogenblik een smiley hebben. De smiley is een zelfklever die aantoont dat het bedrijf een geloofwaardig systeem van hygiëne toepast.

Lijst Smiley’s (CSV)


Lijst operatoren

De lijst operatoren geeft een lijst van alle ondernemingen en vestigingen die geregistreerd zijn bij het FAVV, en die op dit ogenblik een registratie, een erkenning of een toelating hebben. De operatoren worden gegeven met hun activiteitencode (PAP-code) en hun erkennings/toelatingsnummer.

Lijst operatoren (CSV)


Codelijst FAVV activiteiten

De codelijst FAVV activiteiten geeft een lijst van de activiteitencodes die het FAVV gebruikt (PAP codes). Deze codes zijn ingedeeld volgens Plaats/Activiteit/Product, en vermelden eveneens de gelinkte erkenningscodes. Deze lijst is te gebruiken in combinatie met de lijst operatoren.

Lijst FAVV activiteiten (CSV)


Het FAVV stelt deze gegevens kosteloos ter beschikking voor hergebruik. Het hergebruik gebeurt volledig op eigen risico en het FAVV kan op geen enkel ogenblik aansprakelijk gesteld worden voor eventuele onvolledigheden en gebreken in deze informatie. Het FAVV kan evenmin aansprakelijk gesteld worden voor schade of verlies geleden door derden die door het hergebruik wordt veroorzaakt.

De specifieke modaliteiten hieromtrent staan beschreven in de wet van 4 mei 2016 inzake het hergebruik van overheidsinformatie hetgeen de omzetting is van de richtlijn 2013/37/EU van het Europees parlement en de raad van 26 juni 2013 tot wijziging van richtlijn 2003/98/EG inzake het hergebruik van overheidsinformatie.
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 10.12.2019    |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Ons cookiebeleid   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet