Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Professionelen > Plantaardige productie > Wetgeving > Verordening (EU) 2016/2031 > Fiches met technische richtsnoeren...
Fiches met technische richtsnoeren voor professionele operatoren die plantenpaspoorten afleveren 

Het verstrekken van richtsnoeren door het FAVV voor professionele operatoren die plantenpaspoorten afleveren is een vereiste voorzien in de gedelegeerde verordening (EU) 2019/827. Het doel van deze technische richtlijnen is om professionele operatoren te begeleiden bij het opstellen van een beheersplan voor het fytosanitaire risico dat ervoor zorgt en aantoont dat zij een hoog niveau van bekwaamheid hebben omtrent, en zich bewust zijn van, de fytosanitaire risico's die kritieke punten in hun professionele activiteiten met zich meebrengen. De technische richtsnoeren bevatten informatie over:

  • de biologie van de quarantaineorganismen en hun respectievelijke vectoren, en over relevante aspecten van de biologie van de betrokken waardplanten;
  • het uitvoeren van visuele inspecties;
  • preventie van de aanwezigheid en verspreiding van de betrokken quarantaineorganismen;
  • en de instelling van een doeltreffend plan dat moet worden gevolgd in geval van een vermoedelijke uitbraak of de vondst van quarantaineorganismen die hun planten of plantaardige producten aantasten of kunnen aantasten.

De professionele operator moet daarom toezicht houden op de kritieke punten van zijn productieprocessen en het verkeer van planten of plantaardige producten. Het onderzoek bestaat ten minste uit een visuele inspectie van elke ontvangen, geproduceerde en verkochte commerciële eenheid om de afwezigheid van symptomen van quarantaineziekten en hun potentiële vectoren, alsook uit het nagaan van de aanwezigheid van het plantenpaspoort op de waardplanten die zijn bedrijf binnenkomen. Wanneer planten of plantaardige producten worden ingevoerd uit derde landen, moet hij zich van de aanwezigheid van het fytosanitair certificaat en van het naleven van de specifieke EU-invoereisen verzekeren. Het FAVV raadt aan om de planten regelmatig (één keer per maand) te inspecteren tijdens hun groeiperiode wanneer ze in open lucht staan of het hele jaar door wanneer ze in serre staan. Dit is des te belangrijker wanneer de waardplanten afkomstig zijn uit landen waar besmettingen bekend zijn. In geval van twijfel, is het sterk aangeraden dat de operator een monster neemt en dit laat analyseren om de afwezigheid van het quarantaineorganisme op zijn bedrijf na te gaan. Wanneer de professionele operator de aanwezigheid van een quarantaineorganisme op planten of plantaardige producten onder zijn verantwoordelijkheid vermoedt of vaststelt, dient hij onmiddellijk het zijn LCE van het FAVV in te lichten.

Het FAVV heeft fiches met technische richtsnoeren ontwikkeld voor de 20 prioritaire quarantaineorganismen (gedelegeerde verordening (EU) 2019/1702) (tabel 1 hieronder). Alle andere quarantaineorganismen (Q), quarantaineorganismen van beschermde gebieden (Q-ZP) en de gereglementeerde niet-quarantaineorganismen (RNQP) van de EU zijn opgenomen in uitvoeringsverordening (EU) 2019/2072. In het document meldingsplicht en meldingslimieten van het FAVV zijn eveneens alle quarantaineorganismen (Q) met hun belangrijkste waardplanten opgenomen. Meer informatie over Q, Q-ZP en RNQP-organismen, samen met hun symptomen, hun waardplanten en hun geografische verspreiding is beschikbaar op de website EPPO Global Database. De EFSA heeft voor bepaalde van deze organismen Plant Pest Story Maps ontwikkeld, dewelke ook interessante informatie bevatten.

Tabel 1 : Lijst van prioritaire quarantaineorganismen en de betrokken sectoren

Prioritair quarantaine
organisme
Type organisme Veldgewassen Groententeelt Fruitteelt Sierteeltsector
Boomkwekerijen
Groengebieden
Bos
Hout
Aromatische
Medicinale
Specerijgewassen
Wijnbouw
Agrilus anxius Kever       x x    
Agrilus planipennis Kever       x x    
Anoplophora chinensis Kever     x x x    
Anoplophora glabripennis Kever     x x x    
Anthonomus eugenii Kever   x          
Aromia bungii Kever     x x x    
Conotrachelus nenuphar Kever     x        
Popillia japonica Kever x x x x     x
Anastrepha ludens Tweevleugeligen     x x      
Bactrocera dorsalis Tweevleugeligen   x x        
Bactrocera zonata Tweevleugeligen     x        
Rhagoletis pomonella Tweevleugeligen     x        
Bactericera cockerelli Halfvleugeligen x x   (x)      
Dendrolimus sibiricus Vlinder       x x    
Spodoptera frugiperda Vlinder x x   x      
Thaumatotibia leucotreta Vlinder x x x x     x
Phyllosticta citricarpa Schimmel     x x      
Bursaphelenchus xylophilus

En zijn vector Monochamus sp.
Nematode


Kever
      x x    
Candidatus Liberibacter spp., veroorzaker van « citrus greening disease »

En zijn vectoren Diaphorina citri
Trioza erytreae
Bacterie

Halfvleugeligen
    x x      
Xylella fastidiosa

En zijn vectoren
Cicadella viridis
Philaenus spumarius

Bacterie

 


Halfvleugeligen

    x x x x x

Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 22.02.2021    |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Ons cookiebeleid   |   Toegankelijkheidsverklaring   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet