Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Professionelen > Plantaardige productie > Gereglementeerde schadelijke organismen bij planten
Gereglementeerde schadelijke organismen bij planten
   

Introductie

Prioritaire quarantaineorganismen

Andere quarantaineorganismen
Naar bovenIntroductie

Op deze pagina zijn een aantal schadelijke organismen, die planten en plantaardige producten kunnen aantasten, opgenomen. Ze zijn ingedeeld volgens hun wettelijke status. Tevens wordt een indicatie gegeven van hun belang per  productiesector.

Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2072 stelt de lijst van quarantaineorganismen van de Europese Unie (EU), van quarantaineorganismen van beschermde gebieden (ZP), en van gereglementeerde niet-quarantaineorganismen van de EU (RNQP) vast (NB: RNQP vallen onder gewestelijke bevoegdheid). De lijst van prioritaire quarantaineorganismen  van de EU is vastgelegd in de gedelegeerde verordening (EU) 2019/1702. Alle lijsten van quarantaineorganismen zijn, samen met de mogelijke waardplanten, opgenomen in het document meldingsplicht en meldingslimieten van het FAVV. Meer informatie over deze organismen, hun symptomen, hun waardplanten en hun geografische verspreiding is beschikbaar op de website van de EPPO Global Database en, voor bepaalde organismen, heeft EFSA Plant Pest Story Maps ontwikkeld die interessante informatie bevatten.


Naar bovenPrioritaire quarantaineorganismen (Gedelegeerde verordening (EU) 2019/1702)

 
Overzicht van de fiches met technische richtsnoeren (met beschrijving van het organisme en preventieve maatregelen) voor professionele operatoren die plantenpaspoorten afleveren en indeling van de prioritaire organismen naar productiesector
 
Informatie per prioritair quarantaineorganisme
 • Insecten
 
 • Schimmels
 
 • Nematoden
 
 • Bactërien
  • Candidatus Liberibacter spp. – Citrus greening disease, veroorzaker van huanglongbing, en zijn vectoren Diaphorina citri en Trioza erytreae
  • Xylella fastidiosa – Ziekte van Pierce, Bladverschroeiing, Bladrandverdroging, Bonte chlorose van citrus, Olijfbomenpest, en zijn vectoren Cicadella viridis en Philaenus spumarius


Naar boven
Andere quarantaineorganismen (Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2072)

 

Overzicht van schadelijke organismen per productiesector

Schadelijk organisme

Soort

Groenten-teelten

Aard-appel

Fruit-teelten

Sierteelt, boomkwekerij en openbaar groen

Bos

Fusarium circinatum

Schimmel

     

x

x

Synchytrium endobioticum

Schimmel

 

x

     

Cryphonectria parasitica

Schimmel

     

x

x

Neonectria ditissima

Schimmel

   

x

   

Meloidogyne chitwoodi en Meloidogyne fallax

Nematode

x

x

x

x

 

Globodera rostochiensis en Globodera pallida

Nematode

x

x

x

x

 

Clavibacter sepedonicus

Bacterie

 

x

     

Erwinia amylovora

Bacterie

   

x

x

 

Ralstonia solanacearum

Bacterie

 

x

     

Tomato brown rugose fruit virus

Virus

x

       

Epitrix

Insect

 

x

     
 

Informatie per quarantaineorganisme waarvan de aanwezigheid op grondgebied van de EU gekend is (Bijlage II – B, (EU) 2019/2072)

 • Synchytrium endobioticum – Wratziekte bij aardappel

 • Meloidogyne chitwoodi en Meloidogyne fallax – Wortelknobbelnematoden bij aardappel
  • Informatiefiche
  • Omzendbrief met betrekking tot de bestrijdingsmaatregelen tegen de wortelknobbelaaltjes Meloidogyne chitwoodi en M. fallax ter bescherming van de aardappelteelt (PCCB/S1/1180194)
  • Lijst van deelgemeenten in het bewakingsgebied voor Meloidogyne chitwoodi en Meloidogyne fallax
 

Informatie per quarantaineorganisme van beschermde gebieden van de EU (Bijlage III, (EU) 2019/2072)

 • Cryphonectria parasitica - Kastanjekanker
  • Het afleveren van ZP-plantenpaspoorten voor Castanea planten is niet toegelaten omdat de afwezigheid van Cryphonectria parasitica in België niet kan gegarandeerd worden.
 • Dryocosmus kuriphilus - Tamme kastanjegalwesp
  • Het afleveren van ZP-plantenpaspoorten voor Castanea planten is niet toegelaten omdat de afwezigheid van Dryocosmus kuriphilus in België niet kan gegarandeerd worden.
 

Information per schadelijk organisme voor dewelke de Europese Commissie noodmaatregelen heeft afgekondigd en die niet in bijlage II van de verordening (EU) 2019/2072 zijn opgenomen

 • Epitrix spp. - Aardappelvlokever
  • Bericht aan de handelaars en verwerkers van aardappelen van oorsprong uit Spanje of Portugal: het gevaar op insleep van Epitrix blijft hoog
 

Informatie omtrent schadelijke organismen die belangrijk zijn in het kader van uitvoer

 • Neonectria ditissima (Nectria galligena) - Nectriakanker
   

Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 31.03.2023    |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Ons cookiebeleid   |   Toegankelijkheidsverklaring   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet