Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands Duits Engels
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Professionelen > Meldingsplicht
Meldingsplicht


  Elke exploitant moet het FAVV onmiddellijk inlichten wanneer hij van oordeel is of redenen heeft om te denken dat een product dat hij ingevoerd, geproduceerd, geteeld, gekweekt, bewerkt, gefabriceerd of verhandeld heeft, schadelijk kan zijn voor de gezondheid van mens, dier of plant.

Als u twijfelt, raadpleeg dan het document Meldingsplicht en meldingslimieten om de gevallen te identificeren waavoor in België meldingsplicht geldt.
 
L.C.E.
Locale controle-eenheden
 

Wetgeving (en formulieren voor de meldingsplicht)

Informatie voor het opstellen van een persbericht betreffende een productterugroeping of een waarschuwing
Productterugroepingen
Waarschuwingen
Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF)
- Video : RASFF: Keeping an eye on your food
- Website van de Europese Unie
Meer info
Inventaris acties en actiegrenzen en voorstellen voor harmonisering in het kader van de officiële controles
- Deel 1 - Actiegrenzen voor chemische contaminanten
- Deel 2 - Actiegrenzen voor microbiologische contaminanten in levensmiddelen
Deze documenten werden opgesteld om de diensten van DG Controle van het FAVV in staat te stellen eenvormige acties te ondernemen bij de vaststelling van een overschrijding van de toegelaten maximumgehalten (normen, MRL,…).

Omzendbrief met betrekking tot de bestrijding van Salmonella in diervoeders. (PCCB/S1/483559)
Indien bepaalde serotypen in pluimveevoeder aanwezig zijn, moet een product teruggeroepen worden.
Notre mission est de veiller à ce que tous les acteurs de la chaîne fournissent aux consommateurs et les uns aux autres une assurance optimale que les aliments, les animaux, les plantes et les produits qu'ils consomment, utilisent ou détiennent sont fiables, sûrs et protégés, maintenant et à l'avenir.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 09.08.2021    |   Naar boven
Conditions d'utilisation & disclaimer   |   Notre politique de cookies   |   Déclaration sur l'accessibilité   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Tous droits réservés   |   Extranet