Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Professionelen > Levensmiddelen > Levensmiddelen voor medisch gebruik
Voeding voor speciale medische doeleinden


  Voeding voor medisch gebruik zijn speciaal bewerkte of samengestelde levensmiddelen die door patiënten, met inbegrip van zuigelingen, als voeding onder medisch toezicht worden gebruikt. Deze kunnen enkel onder medisch toezicht worden gebruikt. Ze zijn bestemd voor de volledige of gedeeltelijke voeding van patiënten die een beperkt, aangepast of verstoord vermogen hebben om gewone voedingsmiddelen, bepaalde nutriënten daarin of metabolieten in te nemen, te verteren, te absorberen of uit te scheiden, of die andere medisch bepaalde behoeften aan nutriënten hebben, voor de behandeling waarvan niet louter met wijziging van het normale voedingspatroon kan worden voldaan.

Een voorbeeld is het dieet op basis van aminozuren voor baby's met een allergie voor koemelkeiwitten.

Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/128 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 609/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de bijzondere samenstellings- en informatievoorschriften betreffende voeding voor medisch gebruik, is van toepassing

Voeding voor speciale medische doeleinden mag alleen gebruikt worden op medisch advies en enkel door officina-apothekers verstrekt worden

(zie punt 4.2.4 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 18 februari 1991 betreffende voedingsmiddelen bestemd voor bijzondere voeding).

Het FAVV wil benadrukken dat de verkoop van dit soort producten enkel mag plaatsvinden in de officina-apotheker en dus niet kan plaatsvinden door andere bedrijven of via doorverkoop door particulieren.
Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 12.04.2022    |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Ons cookiebeleid   |   Toegankelijkheidsverklaring   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet