Deze bladzijde weergeven in het: Frans Néerlandais Duits
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Financiering van het FAVV


Retributies

  De werking van het Voedselagentschap wordt gedeeltelijk gefinancierd door retributies betaald door de sectoren die onder de controle vallen van het Voedselagentschap en door heffingen.

De retributies zijn dienstgebonden bedragen : het zijn vergoedingen voor geleverde prestaties zoals de aflevering van certificaten, controles op aanvraag of audits.

Voor zover als mogelijk worden de afrekeningen voor de retributies maandelijks aan de operatoren verstuurd. De retributies worden jaarlijks geïndexeerd.
 
Contactcenter Retributies
Tel.: 02/211 88 88 van maandag tot vrijdag
(behalve dinsdagnamiddag) van 8u30 tot 12 uur en van 13u tot 16u30.

Wetgeving
Wetgeving betreffende de retributies
  Meer info:
FAQ betreffende de retributies (PDF)


Klachten of vragen om inlichtingen betreffende de facturen “Retributies”.
Alle klachten of vragen om inlichtingen betreffende de facturen retributies moeten schriftelijk gebeuren :
- hetzij per mail op het adres: retribut@favv.be
- hetzij per fax op het nummer 02/211.84.02
- hetzij per brief op het volgende adres :
             FAVV
             Dienst “klachten retributies”
             AC Kruidtuin - FOOD SAFETY CENTER - 7de verdieping
             Kruidtuinlaan 55
             1000 Brussel


Voor meer inlichtingen, raadpleeg de Call center (zie gegevens in de rechter kolom hier boven).
Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 30.05.2023    |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Ons cookiebeleid   |   Toegankelijkheidsverklaring   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet