Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Professionelen > Export naar derde landen > Voedingsmiddelen en andere producten
Export van voedingsmiddelen en andere producten


 

Update

De Update zijn bedoeld om :

 • aanpassingen aangebracht aan de website voor export aan te kondigh,
 • instructies voor specifieke/uitzonderlijke omstandigheden door te geven

Certificaten voor export naar derde landen :

Update

 
2023
01 (AA) - 02 (QA)
2022
01 (AA) - 02 (SA) - 03 (AA)
2021
01 (PA) - 02 - 03 (AA)
2020
01 (TR) - 02 (AA) - 03 (US) - 04 - 05 (US) - 06 (QA)
2019
01 (BO) - 02 (AA) - 03 (AA)
2018
01 (US) - 02 (AA) - 03 (AA) - 04 (AA) - 05 (AA) - 06 (AA) - 07 (AA) - 08 (TR) - 09 (QA)
2017
01 (US) - 02 - 03 (AA)
2016
01 (AA) - 02 (AA) - 03 (AA)
2015
01 (AA) - 02 (JP) - 03 (JP) - 04 (US) - 05 (JP)
2014
08 (FCM) - 09 (US)


Naar bovenAlgemene informatie per type product

 

Gezondheidcertificaten :

 • Instructie :

IB.DAL.AA.HC.01   (PDF) (07/11/2022)

 • Certificaten :
  • Export van voedingsmiddelen en anderen producten:

  EX.DAL.AA.01.04 (PDF) (16/03/2022)  Disponible sur BeCert

  Bijlage bij de verklaring van de uitvoerder (tabel) : PDF / WORD  (16/03/2022)

  • Export van volledige zuigelingenvoeding en opvolgzuigelingenvoeding:
  • Certificaat:

  EX.DAL.AA.03.02 (PDF) (07/11/2022)

  Bijlage bij de verklaring van de uitvoerder (tabel) : PDF / WORD(07/11/2022)

  • Export van materialen en voorwerpen bestemd om in contact te komen met levensmiddelen:

  EX.DAL.AA.04.03 (PDF) (31/01/2022) Disponible sur BeCert

  Bijlage bij de verklaring van de uitvoerder (tabel) : PDF / WORD (31/01/2022)

Export van chocolade:

Certificaten voor registratie (Vrije verkoop - Free sale):

 • Instructie :

IB.DAL.AA.RC.01(PDF) (26/01/2023)

 • Certificaten :
  • Registratie van (een) product(en) :

  EX.DAL.AA.02.05 (PDF) (31/01/2022)Disponible sur BeCert

   Bijlage (lijst van producten en ingrediënten) bij het certificaat. (26/01/2023)

  • Registratie van verpakkingsmaterialen bestemd om in contact te komen met levensmiddelen :

  EX.DAL.AA.05.02 (PDF) (31/01/2022)Naar bovenBijkomende informatie per type product en per land

 
Landen:
  Algerije

Export van volledige zuigelingenvoeding en opvolgzuigelingenvoeding

 • Instructie en certificaat :

Melk en melkproducten inclusief volledige zuigelingenvoeding en opvolgzuigelingenvoeding

  Australië

Export van producten met een laag melk/zuivelgehalte

 • Instructie et certificaat :

Melk en zuivelproducten

  Bolivia

Export van voedingsmiddelen en andere producten

 • Instructie :

IB.BO.00.01   (PDF) (08/02/2019)

  Brazilië

Export van voedingsmiddelen en andere producten

 • Instructie :

IB.BR.01   (PDF) (31/01/2007)

  China

Export van voedingsmiddelen en andere producten

!!! Opgelet !!!

Registratie in SINGLEWINDOWS vereist voor bepaalde productcategorieën. Zie informatie opgenomen op de webpagina betreffende registratie bij de Chinese overheid(28/10/2021)

 • Bier
  • Instructie :

  IB.DAL.CN.02   (PDF) (21/02/2020)

 • Andere voedingsmiddelen en andere producten
  • Instructie :

  IB.CN.01   (PDF) (31/01/2007)

 Douane-unie / Eurasiatische Economische Unie (Kazachstan, Russische Federatie, Wit-Rusland, Armenië, Kirgizië)

Invoerbeperkingen Wit-Rusland en Rusland

!!! Opgelet !!!

 • INVOERVERBOD Wit-Rusland op diverse productcategorieën:

Zie NF 2022/49 - (18/05/2022)

EU uitvoerbeperkende maatregelen - Wit-Rusland en Rusland

!!! Opgelet !!!

Zie informatie conflict Rusland -Oekraïne  - (18/05/2022)

Export van volledige zuigelingenvoeding en opvolgzuigelingenvoeding

 • Instructie et certificaat :

Melk en melkproducten

  Egypte

Advanced Cargo Information System:

zie  https://www.nafeza.gov.eg/en en FIT marktstudie.

Het certificaat voorziet niet de mogelijkheid om het ACID (Advanced Cargo Information Declaration) nummer te vermelden. Zoals opgenomen in de FAQ van NAFEZA dient de exporteur in voorkomend geval het ACID nummer te vermelden op een sticker die op het certificaat wordt aangebracht. De sticker dient buiten het (fyto)sanitair kader (bv linkerbovenhoek) te worden aangebracht en mag enkel volgende informatie bevatten: “INFO of exporter: ACID number” gevolgd door het 19-cijferig ACID nummer.(01/12/2021)

 

Groot-Brittanië, Man-eiland en Kanaaleilanden

De Britse overheid heeft via een written statement  laten weten dat de volgende fase van het Border Operating Model niet zal worden geïmplementeerd vanaf 01/07/2022. De implementatie van deze fase wordt uitgesteld tot een nog nader te bepalen datum.

Concreet zullen de implementatie van de certificaatmodellen evenals de fysieke controles van de goederen in de grenscontroleposten dus pas op een later tijdstip in voege treden.

De modellen van certificaten worden door het VK beschikbaar gesteld op onderstaande websites:

Levensmiddelen die ingrediënten van dierlijke oorsprong bevatten:

Gezondheidscertificaten zullen vereist worden voor bepaalde levensmiddelen die ingrediënten van dierlijke oorsprong bevatten.

Als de producten die u wilt exporteren op de volgende lijst staan (export POAO) kunt u de voorwaarden voor de afgifte van certificaten raadplegen via de aangegeven links.

Als deze niet in de lijst zijn opgenomen, neem dan contact op met uw LCE met de referenties van het model van het certificaat dat voor de betrokken producten vereist is.

Hoog-risico levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong:

Gezondheidscertificaten zullen vereist worden voor hoog-risico levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong (zoals gedefinieerd in Uitvoeringsverordening (EU) nr. 2019/1793) die in de EU worden ingevoerd en vervolgens naar Groot-Brittannië worden uitgevoerd.

De invulbare PDF-versies van deze modellen van gezondheidscertificaten zullen geleidelijk op de website van het FAVV worden gepubliceerd, samen met de bijbehorende instructiebundels.

Als u een product wilt uitvoeren waarvoor het certificaat nog niet op de website van het FAVV is gepubliceerd, neem dan contact op met uw LCE met vermelding van de referenties van het model van certificaat vereist voor de betrokken producten.

Voor meer informatie omtrent de uitvoer van goederen naar GB, zie de veelgestelde vragen (FAQ).

(02/05/2022)
  Indonesië

Export van voedingsmiddelen en andere producten

 • Instruction :

Verse levensmiddelen van plantaardige oorsprong

  Japan

Export van voedingsmiddelen en andere producten

 • Instructie :

IB.JP.01   (PDF) (03/06/2015)

  Madagaskar

!!! Opgelet !!!

De autoriteiten van Madagaskar eisen een invoervergunning voor de invoer van levensmiddelen van dierlijke oorsprong, levende dieren en dierlijke producten op hun grondgebied. De sanitaire voorwaarden die van toepassing zijn, worden gedetailleerd in de verstrekte invoervergunning en het nummer van de invoervergunning moet worden vermeld op het gezondheidscertificaat dat de producten vergezelt.

Het is de verantwoordelijkheid van de exporteur om na te gaan of het geëxporteerde product onder deze verplichting valt en om, in voorkomend geval, de invoervergunning voor te leggen aan de LCE bij zijn aanvraag tot certificering. (08/06/2021)

  Marokko

!!! Opgelet !!!

Voor de uitvoer van bepaalde levensmiddelen moeten het nummer van de partij, de productiedatum en de vervaldatum op het gezondheidscertificaat worden vermeld. Het is de verantwoordelijkheid van de exporteur om na te gaan of de uitgevoerde producten onder deze eis vallen. (12/09/2022)

  Moldavië

Export van voedingsmiddelen en andere producten

 • Instruction :

Verse levensmiddelen van plantaardige oorsprong

  Panama
Registratie van (een) product(en)
  Qatar

Export van voedingsmiddelen en andere producten

 • Instructie :

IB.QA.DAL.01.xx   (PDF) (02/02/2023)

  Saoedie-Arabië
Registratie van operatoren
  Turkije

Opgelet !!! In de kader van uitvoer naar Turkije: de officiële stempel van de certificerende agent moet in zijn geheel op elke pagina van het gezondheids- en registratiecertificaat voor levensmiddelen en materialen en voorwerpen bestemd om in contact te komen met levensmiddelen worden gezet ("DAL-certificaten"), in plaats van gewaaierd over alle pagina’s. De handtekening van de certificerende agent dient ook op elke pagina van het certificaat te worden gezet (07/12/2020).

Export van voedingsmiddelen en andere producten

 • Gelatine
  • Instructie et certificaat :

  Gelatine

  Verenigde Staten

Export van voedingsmiddelen en andere producten

 • Instructie :

IB.US.AA.01.xx   (PDF) (30/04/2020)

  Zuid-Korea

De Koreaanse wetgeving (Special Act on Imported Food Safety Control) bepaalt dat het Ministry of Food and Drug Safety (MFDS) inspecties kan uitvoeren in buitenlandse inrichtingen die levensmiddelen naar Zuid-Korea exporteren. Voor producten met een laag risico worden de controles uitgevoerd zonder tussenkomst van het FAVV. Voor producten met een hoog risico (zoals vlees en vleesproducten, melk en zuivelproducten, eieren en eiproducten) gebeuren de controles in samenwerking met het FAVV.

De operator dient er rekening mee te houden dat overeenkomstig artikel 6 van de betrokken wetgeving, in geval van weigering van een inspectie, de Koreaanse autoriteiten maatregelen kunnen nemen om de invoer van levensmiddelen van de betrokken operator op te schorten.

Meer informatie en de betrokken wetgeving kan worden teruggevonden op de website van MFDS (https://www.mfds.go.kr/eng/index.do) onder “Our works” >> “Food” >> “Imported Food Safety”. (12/09/2022)

Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 02.02.2023    |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Ons cookiebeleid   |   Toegankelijkheidsverklaring   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet