Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Export van diervoeders


 
Aflevering van certificaten
Export van Verwerkte Dierlijke Eiwitten (VDE) en producten die VDE bevatten

Certificaten voor export naar derde landen :

 
AFRIKAANSE VARKENSPEST
U vindt alles wat u wil weten op een website!
 
 
Aflevering van certificaten

  Instructie tot certificering voor de uitvoer van diervoeders (PDF) (V5) (01/08/2016)

Opgelet: nieuwe contactadressen (PDF) om aanvraag van certificaten in te dienen.

 • Aanverwant document 1 (PDF) : Voorleggen van certificaten via internet.
 • Aanverwant document 2 (PDF) : Voorbeeld van een certificaat via internet in te vullen.
 • Aanverwant document 3 (DOC) : Formulier voor het aanvragen van een certificaat voor de uitvoer van diervoeders naar derde landen.
 • Aanverwant document 4 (DOC) : Verklaring betreffende de aflevering van een certificaat voor de uitvoer naar een derde land waarvoor het FAVV niet over de certificatie-eisen beschikt.
 • Aanverwant document 5 (DOC) : Verklaring betreffende de zending van certificaten voor de uitvoer van diervoeders door een andere dienst dan de post.


Naar bovenAlgemene certificaten

 

Deze certificaten mogen uitsluitend worden gebruikt wanneer het land van bestemming is opgenomen in het keuzemenu op het einde van het gekozen certificaat en geen meer specifieke voorschriften vermeld staan onder “landspecifieke certificaat”.
De lijst met landen wordt in het Engels weergegeven, volgens alfabetische volgorde. Indien een land van bestemming niet opgenomen is in het keuzemenu van het gekozen algemeen certificaat, volstaat het dit certificaat aan te vragen via het aanvraagformulier (Zie Aanverwant document 4 onder "Instructie tot certificering voor de uitvoer van diervoeders").

(*)Sommige landen leggen op dat het certificaat is opgesteld in hun eigen landstaal.

Deze certificaten mogen uitsluitend worden gebruikt wanneer het land van bestemming is opgenomen in het keuzemenu op het einde van het gekozen certificaat.

Gezondheidscertificaat voor diervoeders inclusief voedermiddelen, mengvoeders, toevoegingsmiddelen en voormengsels BEVATTEND product van dierlijke oorsprong
 • Certificaat (Engels/Frans/Nederlands) :
 • EX PFF AA 05 03 (PDF) (22/04/2020)   Beschikbaar via BeCert

  opgelet Afrikaanse varkenspest

  Gelieve u voorafgaand te informeren bij de LCE of de export van dit product niet onderhevig is aan een embargo/restricties vanwege de Afrikaanse varkenspest (04/04/2019)

 • Instructie:
 • IB.PFF.AA.05.03 (PDF) (04/04/2018)

Aandacht: Sinds 03/02/2016 is verordening (EU) nr. 2016/27 tot wijziging van de bijlagen III en IV bij verordening (EG) nr. 999/2001 houdende vaststelling van voorschriften inzake preventie, bestrijding en uitroeiiing van bepaalde overdraagbare spongiforme encefalopathieën, van kracht. Deze verordening legt specifieke voorwaarden op voor de export van verwerkte dierlijke eiwitten en producten die verwerkte dierlijke eiwitten bevatten. Een voorafgaande schriftelijke overeenkomst met de bevoegde autoriteit van het invoerende land is daarentegen niet langer vereist - (05/02/2016)

Instructie:

Gezondheidscertificaat voor diervoeders inclusief voedermiddelen, mengvoeders, toevoegingsmiddelen en voormengsels ZONDER enig product van dierlijke oorsprong
 • Certificaat (Engels/Frans/Nederlands) :

EX PFF AA 18 01 (PDF) (19/05/2020)   Beschikbaar via BeCert

Registratie van een inrichting

Voor Wit-Rusland, de Russische Federatie en Kazachstan dienen de certificaten worden afgedrukt op beveiligd papier.

Registratie van (een) product(en)

Voor Wit-Rusland, de Russische Federatie en Kazachstan dienen de certificaten worden afgedrukt op beveiligd papier.


Bijkomende certificering

Voor sommige derde landen met name Argentinië, Brazilië, Chili, Colombia, Ecuador, Nicaragua, Peru, Saoedi-Arabië en Uruguay, kan op vraag van de operator bij het certificaat voor registratie van een product een bijkomende certificering worden afgeleverd, waarin de kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling van het(de) betrokken product(en) is(zijn) opgenomen. De operator die een dergelijke bijkomende certificering wenst, dient bij zijn aanvraag voor het bekomen van het certificaat voor registratie van een product, een verklaring op erewoord van de producent te voegen, waarin de kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling van het(de) betrokken product(en) is(zijn) opgenomen. Het nummer van het certificaat voor registratie van een product dient vermeld te worden onder "Bijkomende certificering voor".


U kan zelf de certificaten invullen en per mail versturen.


Naar boven


Landspecifieke certificaten

  U kan zelf de certificaten hieronder invullen en per mail versturen.

Landen:
  Algerije (DZ)
Minerale dicalciumfosfaat
Voormengsels (bv. vitaminen complexen, mineralen complexen, vitaminen-mineralen complexen)

Methionine

 • Certificaten :
  • Gezondheids- en diergeneeskundig certificaat :

  EX.PFF.DZ.01.01 - (13/06/2019)

  • Certificaat van afwezigheid van radioactiviteit en afwezigheid van besmetting, Certificaat van bestralingsafwezigheid :

  EX.PFF.DZ.01.01 Annexe 1 - (13/06/2019)

  • Verklaring betreffende PCB/dioxine :

  EX.PFF.DZ.01.01 Annexe 2 - (13/06/2019)

  • Certificaat van een product :

  EX.PFF.DZ.09.01 - (13/06/2019)

 • Instructie :

IB.PFF.DZ.09.01 - (13/06/2019)

Specifieke modellen van certificaten vereist voor visvoeders en melkvervangers (certificaten nog in ontwikkeling).
  Australië (AU)
Diervoeders bevattend product van dierlijke oorsprong
Diervoeders zonder enig product van dierlijke oorsprong
  Bangladesh (BD)
Diervoeders bevattend product van dierlijke oorsprong
Diervoeders zonder enig product van dierlijke oorsprong
  Bosnië en Herzegovina (BA)
Bosnië en Herzegovina integreert geleidelijk aan het Gemeenschapsrecht in zijn wetgeving en legt specifieke modellen van certificaten op voor de invoer van dierlijke bijproducten en afgeleide producten zoals opgenomen in bijlage XV van verordening (EU) nr. 142/2011 tot uitvoering van verordening (EG) nr. 1069/2009 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten. De vereiste modellen van certificaten vormen een omzetting van de Europese modellen van certificaten voor de invoer van deze producten. In geval van exportinteresse van een operator, kan hij een aanvraag voor het uitwerken van deze certificaten indienen bij het FAVV. (10/07/2020)
Diervoeders bevattend product van dierlijke oorpsrong
Diervoeders van niet-dierlijke oorsprong
Verwerkt voeder voor gezelschapsdieren met producten van dierlijke oorsprong, uitgezonderd blikvoeder

  Brazilïe (BR)
Meel en olie van aquatische dieren voor diervoeding
Registratie van een Belgische diervoerderinrichting
Geëxtrudeerde of gepelletiseerde diervoeders

Artemiacysten

Diervoeders die producten van dierlijke oorsprong bevatten
  Brunei Darussalam (BN)
Verwerkte voeders voor gezelschapsdieren bevattend producten van dierlijke oorsprong
Voeders voor gezelschapsdieren zonder producten van dierlijke oorsprong
  Canada (CA)
Diervoeders die producten van dierlijke oorsprong bevatten
Hittebehandelde voeders voor gezelschapsdieren die producten van dierlijke oorsprong bevatten
Voeders voor siervogels en voeders voor knaagdieren die producten van dierlijke oorsprong bevatten
Verwerkte dierlijke bijproducten afkomstig van niet herkauwers
  Chili (CL)
Voeder voor gezelschapsdieren/hondenkluiven
Bloedmeel en gedroogde bloedproducten afkomstig van runderen, varkens en/of pluimvee bestemd voor diervoeding
Verenmeel
  China (CN)

Embargo van China omwille van New-Castle disease voor pluimveeproducten die rechtstreeks of onrechtstreeks worden ingevoerd vanuit de provincies Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen. Volgens informatie die niet werd bevestigd door een officieel schrijven is het embargo ook van toepassing op voeders voor gezelschapsdieren die ingrediënten van pluimvee bevatten en die geproduceerd werd in de provincies Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen. Het is de verantwoordelijkheid van de operator na te gaan of de producten die hij wenst te exporteren bij invoer in China zullen aanvaard worden. De operator dient zijn aanvraag voor het bekomen van het certificaat te richten aan de bevoegde lokale controle-eenheid, samen met de ingevulde en ondertekende verklaring zoals deze beschikbaar is in aanverwant document 4 van de instructie “Certificering voor de uitvoer van diervoeders” waarin de operator verklaart zich ervan bewust te zijn dat de export op zijn eigen risico plaatsvindt. (17/04/2019)

Voeders voor gezelschapsdieren en voeders voor duiven :

 • Voeders voor gezelschapsdieren bevattend product van dierlijke oorsprong
  • Certificaat:

  EX.PFF.CN.01.01 (PDF) (25/10/2013)  VERPLICHT via BeCert !

  Opgelet Ziekte van NewCastle, van Afrikaanse varkenspest en aviaire influenza. Gelieve u voorafgaand te informeren bij de LCE of de export van dit product niet onderhevig is aan een embargo/restricties verklaringen vanwege de NewCastle ziekte, de Afrikaanse varkenspest en aviaire influena.

  • Instructie:

  IB.PFF.CN.01.01 (PDF) (23/02/2021)

 • Voeders voor duiven, siervogels en kleine zoogdieren
  • Instructie:

  IB.PFF.CN.04.01 (PDF) (23/02/2021)

 • Vragenlijst voeders voor gezelschapsdieren en voeders voor duiven  (WORD) (23/02/2021)
 • GACC bedrijvenlijst  van producenten van voeders voor gezelschapsdieren en voeders voor duiven  (PDF) (23/02/2021)

Additieven en/of voormengsels

  Colombia (CO)
Voeders voor gezelschapsdieren (honden en katten) bevattend product van dierlijke oorsprong
 


Douane-unie (C-U) / Euraziatische Economische Unie (EEU)

Opgelet Ziekte van Afrikaanse varkenspest en Aviaire influenza

Gelieve u voorafgaand te informeren bij de LCE of de export van dit product niet onderhevig is aan een embargo/restricties verklaringen vanwege de Afrikaanse varkenspest en aviaire influena.

Armenië
Kazachstan !!Opgelet Covid-19
Russische Federatie
Wit-Rusland
  Ecuador (EC)
Additieven, voormengsels en mengvoeders
De invoer in Ecuador is toegestaan vanuit landen en bedrijven die voorafgaand door de bevoegde overheid van Ecuador zijn goedgekeurd (zie instructie voor meer gedetailleerde informatie inzake het aanvragen van een bedrijfsgoedkeuring).
  Filippijnen (PH)
Verwerkte dierlijke eiwitten bestemd voor de vervaardiging van voeder voor gezelschapsdieren, met uitzondering van vismeel
 • Certificaat:
 • EX.PFF.AA.05.03

  opgelet Afrikaanse varkenspest

  Gelieve u voorafgaand te informeren bij de LCE of de export van dit product niet onderhevig is aan een embargo/restricties vanwege de Afrikaanse varkenspest. (04/04/2019)

 • Instructie:
 • IB.PFF.PH.01.01 (PDF) (17/10/2017)
  Aandacht: Sinds 03/02/2016 is verordening (EU) nr. 2016/27 tot wijziging van de bijlagen III en IV bij verordening (EG) nr. 999/2001 houdende vaststelling van voorschriften inzake preventie, bestrijding en uitroeiiing van bepaalde overdraagbare spongiforme encefalopathieën, van kracht. Deze verordening legt specifieke voorwaarden op voor de export van verwerkte dierlijke eiwitten en producten die verwerkte dierlijke eiwitten bevatten. Een voorafgaande schriftelijke overeenkomst met de bevoegde autoriteit van het invoerende land is daarentegen niet langer vereist (05/02/2016)
 • Bedrijvenlijst (PDF) (25/06/2019)
  Hong-Kong (HK)
Voeders voor gezelschapsdieren die ingrediënten van dierlijke oorsprong bevatten
  India (IN)
Voeder voor garnalen

Voeder voor honden en katten dat producten van dierlijke oorsprong bevat,

Voeder voor siervogels dat producten van dierlijke oorsprong bevat
Verwerkt verenmeel

Voor zover ons bekend, worden de invoereisen steeds vermeld op een invoervergunning als het gaat om diervoeders die producten van dierlijke oorsprong bevatten. De invoervergunning legt specifieke invoervoorwaarden op. Het algemeen model van certificaat mag dan ook niet worden gebruikt. De operator dient bij zijn aanvraag voor het bekomen van het certificaat aan de certificerende agent de invoervergunning voor te leggen, die door de bevoegde autoriteit van India afgeleverd werd voor de producten van de zending. In geval van export van diervoeders voor dewelke de Indische autoriteit een invoervergunning afgeleverd heeft, die verklaringen bevat die verschillend zijn van deze die vermeld zijn in hierboven vermelde certificaten, dient de operator bij het FAVV een aanvraag tot ontwikkeling van een nieuw model van certificaat in te dienen. Deze aanvraag dient vergezeld te zijn van de invoervergunning die afgeleverd werd door de Indische autoriteit voor het betreffende product (17/12/2015)
  Indonesië (ID)
Voeders voor honden en katten die producten van dierlijke oorsprong bevatten en die in België geproduceerd werden
Voeders voor gezelschapsdieren (uitgezonderd honden en katten) die producten van dierlijke oorsprong bevatten en die in België geproduceerd werden
Verwerkte dierlijke eiwitten van pluimvee
  Islande (IS)
Diervoeders die melk of melkderivaten bevatten
  Israël (IL)

Opgelet !!! In de kader van uitvoer naar Israël: de officiële stempel van de certificerende agent moet in zijn geheel op elke pagina van het certificaat worden gezet, in plaats van gewaaierd over alle pagina’s. De handtekening van de certificerende agent dient ook op elke pagina van het certificaat te worden gezet

Verwerkte voeders voor gezelschapsdieren die producten van dierlijke oorsprong bevatten die in België werden geproduceerd
Verwerkte voeders voor gezelschapsdieren die producten van dierlijke oorsprong bevatten die in België werden geproduceerd
Verklaring voeder voor gezelschapsdieren
Verwerkte voeders voor gezelschapsdieren die producten van dierlijke oorsprong bevatten en die geproduceerd werden in een andere EU-lidstaat dan België
Verwerkte voeders voor gezelschapsdieren die producten van dierlijke oorsprong bevatten en die geproduceerd werden in een andere EU-lidstaat dan België
Visvoeders geproduceerd in België - Certificaat van registratie van een inrichting
Visvoeders geproduceerd in België - Dierenarts certificaat
Visvoeders geproduceerd in een derde land - Dierenarts certificaat
Diervoeders zonder producten van dierlijke oorsprong
Pluimvee-/veren- en vismeel
Specifieke modellen van certificaten vereist voor hondenkluiven, melkvervangers en diervoeders met ingrediënten van dierlijke oorsprong (certificaten nog in ontwikkeling).
  Japan (JP)
Diervoeders die producten van dierlijke oorsprong bevatten
 • Certificaat:
 • EX.PFF.JP.01.01 (PDF) (13/11/2015)   Beschikbaar via BeCert

  opgelet Afrikaanse varkenspest

  Gelieve u voorafgaand te informeren bij de LCE of de export van dit product niet onderhevig is aan een embargo/restricties vanwege de Afrikaanse varkenspest (04/04/2019)

 • Instructie:
 • IB.PFF.JP.01.01 (PDF) (30/06/2017)
Melkproducten bestemd voor diervoeding en/of diervoeders die melkproducten bevatten
Collageen en gelatine   Beschikbaar via BeCert
  Kosovo (XK)
Een specifiek certificaat is vereist voor diervoeders met ingrediënten van dierlijke oorsprong. In geval van exportinteresse van een operator, kan hij een aanvraag voor het uitwerken van deze certificaten indienen bij het FAVV. (11/07/2017)
Voeders voor gezelschapsdieren/hondenkluiven die producten van dierlijke oorsprong bevatten
  Marokko (MA)
Diervoeders
 • Certificaat:
 • EX.PFF.MA.02.04 (PDF) (10/06/2020)    Beschikbaar via BeCert
  Bijlage (PDF) aan het certificaat (10/06/2020)

  Bijlage AI MA 02 04 (PDF)  aan het certificat (17/12/2020)

  Opgelet Aviaire influenza

  Gelieve u voorafgaand te informeren bij de LCE of de export van dit product niet onderhevig is aan een embargo/restricties vanwege Aviaire influenza

  (16/12/2020)

 • Instructie:
 • IB.PFF.MA.02.04 (PDF) (02/02/2021)
Voeders voor honden en katten die producten van dierlijke oorsprong bevatten
 • Certificaat:
 • EX.PFF.MA.03.01 (PDF) (16/07/2014)   Beschikbaar via BeCert
  Bijlage (PDF) aan het certificaat (16/07/2014)

  Bijlage AI MA 03 01 (PDF) aan het certificat (17/12/2020)

  Opgelet Aviaire influenza

  Gelieve u voorafgaand te informeren bij de LCE of de export van dit product niet onderhevig is aan een embargo/restricties vanwege Aviaire influenza

  (16/12/2020)

 • Instructie:
 • IB.PFF.MA.03.01 (PDF) (02/02/2021)
Gelatine
Een specifiek certificaat voor de export van gelatine bestemd voor diervoeding is noodzakelijk. Geïnteresseerde operatoren kunnen zich melden bij de LCE voor de ontwikkeling van dit certificaat en bijbehorende instructiebundel (14/02/2017)

Visvoeders

Een specifiek certificaat voor de export van visvoeders is noodzakelijk. Geïnteresseerde operatoren kunnen zich melden bij de LCE voor de ontwikkeling van dit certificaat en bijbehorende instructiebundel. (14/07/2020)

  Mauritius
Diervoeders bevattend product van dierlijke oorsprong
  Mexico (MX)
Voeding voor gevogelte, runderen, varkens, katten en honden met ingrediënten afkomstig van runderen, geiten, schapen, varkens of aquatische dieren
 • Certificaat:
 • Certificaat in ontwikkeling (28/05/2018)
Diervoeders zonder enig product van dierlijke oorsprong
 • Voor bepaalde diervoeders zonder enig product van dierlijke oorsprong eist Mexico dat de goederen vergezeld gaan van een gezondheidscertificaat. Meer informatie over de sanitaire eisen van Mexico is beschikbaar op de website van SENASICA ("Módulo de consulta de requisitos para la importación de mercancías zoosanitarias").  Het algemeen certificaat in Spaans opgesteld (EX.PFF.AA.18.01) kan worden afgeleverd met vermelding van de gegevens van de fabrikant als bijkomende certificering.  (19/05/2020)

Bloed en bloedproducten bestemd voor dierlijke consumptie

 • Een model van gezondheidscertificaat wordt met de bevoegde autoriteit van Mexico onderhandeld. Bloed en bloedproducten bestemd voor dierlijke consumptie kunnen momenteel niet naar Mexico worden uitgevoerd vanwege de Afrikaanse varkenspest . (08/01/2020)
  Moldavië

Diervoeders van dierlijke oorsprong

Aandacht: Het hierboven vermelde certificaat dient te worden afgeleverd via de TRACES-applicatie. Een algemene toelichting over het bekomen van een TRACES-account door de operator en certificering binnen TRACES is beschreven in het document “Leidraad voor het gebruik van de TRACES-applicatie voor de uitvoer van levensmiddelen, diervoeders, andere producten van dierlijke oorsprong en levende dieren naar derde landen”. (22/04/2020)

  Montenegro (ME)

Montenegro integreert geleidelijk aan het Gemeenschapsrecht in zijn wetgeving en legt specifieke modellen van certificaten op voor de invoer van dierlijke bijproducten en afgeleide producten zoals opgenomen in bijlage XV van verordening (EU) nr. 142/2011 tot uitvoering van verordening (EG) nr. 1069/2009 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten. De vereiste modellen van certificaten vormen een omzetting van de Europese modellen van certificaten voor de invoer van deze producten. In geval van exportinteresse van een operator, kan hij een aanvraag voor het uitwerken van deze certificaten indienen bij het FAVV (19/09/2018)

Verwerkt voeder voor gezelschapsdieren die producten van dierlijke oorsprong bevatten, uitgezonderd blikvoeder
  Nieuw Caledonië (NC)
Diervoeders van dierlijke oorsprong
  Nieuw-Zeeland (NZ)
Diervoeders die hittebehandelde melk of melkproducten als enig product van dierlijke oorsprong bevatten
  Noord-Macedonië (MK)

Het bijkomende en voor de Douane-unie (BY,RU en KZ), Noord-Macedonië (MK) en Oekraïne (UA) specifieke sectorale monitoringsplan van BFA is goedgekeurd en geldig tot 31 december 2021.

Diervoeders (mengvoeders, toevoegingsmiddelen en voormengsels) uitgezonderd visvoeder
Visvoeder
Melk, melkproducten en melkderivaten
Verwerkt voeder voor gezelschapsdieren met producten van dierlijke oorsprong, uitgezonderd blikvoeder
Hondenkluiven
  Oekraïne (UA)
Oekraïne integreert geleidelijk aan het Gemeenschapsrecht in zijn wetgeving en legt specifieke modellen van certificaten op voor de invoer van dierlijke bijproducten en afgeleide producten zoals opgenomen in bijlage XV van verordening (EU) nr. 142/2011 tot uitvoering van verordening (EG) nr. 1069/2009 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten. De vereiste modellen van certificaten vormen een omzetting van de Europese modellen van certificaten voor de invoer van deze producten. In geval van exportinteresse van een operator, kan hij een aanvraag voor het uitwerken van deze certificaten indienen bij het FAVV (10/07/2020)

Het bijkomende en voor de Douane-unie (BY,RU en KZ), Macedonië (MK) en Oekraïne (UA) specifieke sectorale monitoringsplan van BFA is goedgekeurd en geldig tot 31 december 2020.
Diervoeders zonder producten van dierlijke oorsprong
Diervoeders bevattend product van dierlijke oorsprong, uitgezonderd voeder voor gezelschapsdieren
 • Certificaat:
 • EX.PFF.UA.05.03 (24/08/2017)    Beschikbaar via Becert
  Certificering momenteel niet mogelijk omwille van AVP bij everzwijnen in België (18/09/2018)
 • Instructie:
 • IB.PFF.UA.05.03 (PDF)  (24/08/2017)

Blikvoeder voor gezelschapsdieren

Verwerkt voeder voor gezelschapsdieren dat producten van dierlijke oorsprong bevat, uitgezonderd blikvoeder

Verwerkte dierlijke eiwitten en mengsels en producten (andere dan mengvoeders of voeders voor gezelschapsdieren) die verwerkte dierlijke eiwitten bevatten als enig ingrediënt van dierlijke oorsprong
  Palestijns grondgebied
Instructie
  Panama (PA)
Melkvervangers
Voeders voor vissen die schaaldieren en/of schaaldierproducten bevatten
  Peru (PE)

Bloedproducten afkomstig van varkens bestemd voor diervoeding

Aandacht : Het certificaat kan momenteel niet worden afgeleverd. Een audit van de betrokken Belgische operatoren is vereist alvorens export vanuit België kan worden toegestaan (19/07/2019)

Collageen en gelatine

Opgelet Afrikaanse varkenspest

Gelieve u voorafgaand te informeren bij de LCE of de export van dit product niet onderhevig is aan een embargo/restricties vanwege de Afrikaanse varkenspest - (28/02/2020)

  Servië (RS)


Servië integreert geleidelijk aan het Gemeenschapsrecht in zijn wetgeving en legt specifieke modellen van certificaten op voor de invoer van dierlijke bijproducten en afgeleide producten zoals opgenomen in bijlage XV van verordening (EU) nr. 142/2011 tot uitvoering van verordening (EG) nr. 1069/2009 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten.

De vereiste modellen van certificaten vormen een omzetting van de Europese modellen van certificaten voor de invoer van deze producten. In geval van exportinteresse van een operator, kan hij een aanvraag voor het uitwerken van deze certificaten indienen bij het FAVV. (10/07/2020)

Verwerkt voeder voor gezelschapsdieren met producten van dierlijke oorsprong, uitgezonderd blikvoeder
Blikvoeder voor gezelschapsdieren, bestemd voor verzending naar of doorvoer door de Republiek Servië
Diervoeders bevattend product van dierlijke oorsprong
 • Certificaat:
 • EX.PFF.RS.05.01 (PDF) (29/01/2015)    Beschikbaar via BeCert

  opgelet Afrikaanse varkenspest

  Gelieve u voorafgaand te informeren bij de LCE of de export van dit product niet onderhevig is aan een embargo/restricties vanwege de Afrikaanse varkenspest (04/04/2019)

 • Instructie:
 • IB.PFF.RS.05.01 (PDF) (29/01/2015)
Diervoeders zonder enig product van dierlijke oorsprong
Bloedproducten die als voedermiddel kunnen worden gebruikt
 • Certificaat:
 • EX.PFF.RS.10.01 (PDF) (09/05/2017)   Beschikbaar via BeCert

  opgelet Afrikaanse varkenspest

  Gelieve u voorafgaand te informeren bij de LCE of de export van dit product niet onderhevig is aan een embargo/restricties vanwege de Afrikaanse varkenspest (04/04/2019)

 • Instructie:
 • IB.PFF.RS.10.01 (PDF) (09/05/2017)
Dierlijke bijproducten bestemd voor de vervaardiging van voeder voor gezelschapsdieren
Niet voor menselijke consumptie bestemde visolie die als voedermiddel of voor doeleinden buiten de voederketen kan worden gebruikt (27/07/2017)
Verwerkte dierlijke eiwitten
  Seychellen (SC)
Diervoeders die producten van dierlijke oorsprong bevatten
  Singapore (SG)
Verwerkt voeder voor gezelschapsdieren bevattend product van dierlijke oorsprong  Taiwan (TW)
Diervoeders bevattend product van dierlijke oorsprong (m.u.v. honden- en kattenvoeder dat ingrediënten afkomstig van evenhoevigen en/of pluimvee bevat)
Diervoeders zonder enig product van dierlijke oorsprong
Voeder voor honden en katten dat ingrediënten van evenhoevigen en/of pluimvee bevat
  Thailand (TH)

Thailand legt specifieke eisen op voor de invoer van verwerkte dierlijke eiwitten (VDE).
Een specifiek model van certificaat werd uitgewerkt voor de export van VDE van niet-herkauwers van België naar Thailand.
Indien een operator VDE die niet vallen onder het toepassingsgebied van dit certificaat wenst uit te voeren naar Thailand, dient deze operator de exportvoorwaarden van Thailand voor te leggen zodat een specifiek model van certificaat kan uitgewerkt worden. (01/02/2018)

Van Thailand werd een vragenlijst (in te vullen door het FAVV)  ontvangen voor de uitvoer van verwerkte dierlijke eiwitten.

Er wordt gevraagd aan de producerende inrichtingen om indien zij interesse hebben in de export van deze producten naar Thailand, dit te melden aan het mailadres : pccb.s4@favv-afsca.be ten laatste op dinsdag 30 juni 2020 samen met informatie over de capaciteit van de inrichting (productie (ton) per jaar per type VDE met vermelding van de diersoort). (15/06/2020)


Verwerkte dierlijke eiwitten afkomstig van niet-herkauwers en bestemd voor de vervaardiging van voeder voor gezelschapsdieren, met uitzondering van vismeel
  Tunesië (TN)

Voor de export van verwerkt voeder of blikvoeder voor gezelschapsdieren worden specifieke modellen van certificaten gevraagd door de bevoegde overheid van Tunesië. In geval van exportinteresse, kan de operator een aanvraag voor het uitwerken van deze certificaten indienen bij zijn LCE. (18/08/2017)

Diervoeders die producten van dierlijke oorsprong bevatten, uitgezonderd diervoeders voor gezelschapsdieren
Voeder voor gezelschapsdieren, uitgezonderd blikvoeder
  Turkije (TR)


Opgelet !

Vanwege de COVID-19 pandemie legt Turkije op dat dierlijke producten die worden ingevoerd voor diervoederdoeleinden onderworpen worden aan een hittebehandeling van minstens 30 minuten bij een temperatuur van minstens 70°C voor of tijdens de bereidingsfase.  De EU-delegatie in Ankara heeft van de Turkse bevoegde overheid een verduidelijking ontvangen dat deze maatregelen werden opgelegd voor binnenlands  gebruik (verwerking na invoer in Turkije).  Het zou dus niet gaan om maatregelen die worden opgelegd voor export naar Turkije. Het is de verantwoordelijkheid van de exporteur om zich ervan te vergewissen, bij de Turkse overheid, dat de invoer van zijn producten voldoet aan de specifieke Turkse eisen en zal worden toegelaten (23/06/2020).

Door de bevoegde overheid van Turkije wordt gevraagd om naast het containernummer of de identificatie van de vrachtwagen ook het zegelnummer te vermelden op het certificaat.
Indien de geldigheid niet vermeld wordt op het certificaat, zal deze 7 dagen bedragen voor luchttransport (vanaf de datum die vermeld wordt op het certificaat), 15 dagen voor transport via de weg, 30 dagen voor transport via het spoor en 60 dagen voor zeetransport.

Diervoeders die producten van dierlijke oorsprong bevatten
Blikvoeder voor gezelschapsdieren
Verwerkt voeder voor gezelschapsdieren met producten van dierlijke oorsprong, uitgezonderd blikvoeder
Diervoeders zonder enig product van dierlijke oorsprong
Dierlijke bijproducten bestemd voor de vervaardiging van voeder voor gezelschapsdieren 

Verwerkte dierlijke eiwitten, met in begrip van mengsels en producten (met uitzondering van voeder voor gezelschapsdieren) die dergelijke eiwitten bevatten     Beschikbaar via BeCert

!! Opgelet aviaire influenza !!

Een specifiek model van certificaat is vereist voor visolie. In geval van exportinteresse van een operator, kan hij een aanvraag voor het uitwerken van het certificaat indienen bij het FAVV.
Gesmolten vet    !! Opgelet aviaire influenza !!
  Verenigd Koninkrijk

Momenteel dienen diervoeders en dierlijke bijproducten niet vergezeld te zijn van een gezondheidscertificaat bij uitvoer naar het Verenigd Koninkrijk.

Dierlijke bijproducten  en afgeleide producten die uit België naar het VK worden uitgevoerd, dienen vergezeld te zijn van een handelsdocument.

Het is de verantwoordelijkheid van de operator om de vereisten van het VK voor de producten die hij uitvoert te verifiëren (zie https://www.gov.uk/guidance/importing-or-moving-live-animals-animal-products-and-high-risk-food-and-feed-not-of-animal-origin#importing-abp-and-poao).

Voor bepaalde diervoeders die vanuit de EU naar het Groot-Brittannië (GB) uitgevoerd worden is een in GB gevestigde vertegenwoordiger vereist (zie https://www.food.gov.uk/business-guidance/third-country-representation-for-animal-feed-businesses).

Vanaf 1 oktober 2021 dienen sommige dierlijke bijproducten en afgeleide producten vergezeld te zijn van een gezondheidscertificaat en door de importeur vooraf worden genotifieerd via het UK IPAFFS (Import of Products, Animals Food and Feed System). De modellen van certificaten zullen door het VK beschikbaar worden gesteld op onderstaande website: https://www.gov.uk/government/collections/health-certificates-for-animal-and-animal-product-imports-to-great-britain#animal-by-products. Het VK heeft nog niet gespecificeerd welke soorten producten door deze maatregelen zullen worden getroffen. De importeur zal een invoervergunning moeten aanvragen voor producten waarvoor geen gezondheidscertificaat beschikbaar is.

Vanaf 1 januari 2022 dienen alle producten van dierlijke oorsprong die in Bijlage I van Verordening (EU) 2019/2007 zijn vermeld, aan een officiële controle in de grenscontroleposten van het VK worden onderworpen. (22/03/2021)
  Verenigde Arabische Emiraten (AE)

We wensen alle operatoren te informeren dat er momenteel een zending geblokkeerd is aan de grens met Abu Dhabi. Volgens de informatie, momenteel ter onze beschikking, zijn er bijkomende verklaringen nodig op het algemeen certificaat. We raden operatoren aan om bij de AE te verifiëren of het algemeen certificaat, zonder bijkomende verklaringen, aanvaard zal worden. (27/04/2017)
  Verenigde Staten (US)
Varkensgelatine
Diervoeders bevattend product van dierlijke oorsprong
  Vietnam (VN)

Vietnam legt specifieke eisen op voor de invoer van verwerkte dierlijke eiwitten (VDE).
Een specifiek model van certificaat werd uitgewerkt voor de export van VDE van niet-herkauwers van België naar Vietnam.
Indien een operator VDE die niet vallen onder het toepassingsgebied van dit certificaat wenst uit te voeren naar Vietnam, dient deze operator de exportvoorwaarden van Vietnam voor te leggen zodat een specifiek model van certificaat kan uitgewerkt worden. (01/02/2018)

Verwerkte dierlijke eiwitten afkomstig van niet herkauwers of bloedproducten afkomstig van niet herkauwers bestemd voor de vervaardiging van voeders voor gezelschapsdieren en/of voor de vervaardiging van voeders voor aquacultuurdieren.

Lijst van Belgische inrichtingen (PDF) (21/08/2019)
  Zuid-Afrika (ZA)

De invoervoorwaarden worden steeds vermeld op een invoervergunning als het gaat om diervoeders die producten van dierlijke oorsprong bevatten. Het algemeen model van certificaat mag dan ook niet worden gebruikt. De operator dient bij zijn aanvraag voor het bekomen van het certificaat aan de certificerende agent de invoervergunning voor te leggen, die door de bevoegde autoriteit van Zuid-Afrika afgeleverd werd voor de producten van de zending.
In geval van export van diervoeders voor dewelke de Zuid-Afrikaanse autoriteit een invoervergunning afgeleverd heeft, die verklaringen bevat die verschillend zijn van deze die vermeld zijn in hieronder vermelde certificaten, dient de operator bij het FAVV een aanvraag tot ontwikkeling van een nieuw model van certificaat in te dienen. Deze aanvraag dient vergezeld te zijn van de invoervergunning die afgeleverd werd door de Zuid-Afrikaanse autoriteit voor het betreffende product. (15/03/2018)

Van Zuid-Afrika werd een vragenlijst ontvangen die per producerende inrichting dient te worden beantwoord in het kader van de export van verwerkte dierlijke eiwitten afkomstig van niet-herkauwers. Er wordt gevraagd aan de producerende inrichtingen om indien zij interesse hebben in de export van deze producten naar Zuid-Afrika, dit te melden aan het mailadres: pccb.s4@favv-afsca.be ten laatste op vrijdag 22 februari 2019. (05/02/2019)

Voeders voor gezelschapsdieren die eiproducten bevatten en die geproduceerd werden in België
Diervoeders die melk of op melk gebaseerde producten als enig product van dierlijke oorsprong bevatten
Verwerkte voeders voor gezelschapsdieren die geproduceerd werden in de VS en die producten van dierlijke oorsprong bevatten
Verwerkte voeders voor gezelschapsdieren die in Frankrijk geproduceerd worden en die producten van dierlijke oorsprong bevatten, uitgezonderd producten van herkauwers en konijnen
Voeders voor gezelschapsdieren van pluimvee en/of varkens en/of materiaal van schapen van Australische/Nieuw- Zeelandse origine en/of eieren en/of vis
en/of zuivelproducten

opgelet Afrikaanse varkenspest

Gelieve u voorafgaand te informeren bij de LCE of de export van dit product niet onderhevig is aan een embargo/restricties vanwege de Afrikaanse varkenspest (04/04/2019)

Gesteriliseerde blikvoeders/voedingssupplementen voor gezelschapsdieren die ingrediënten van pluimvee (uitgezonderd eiproducten) bevatten als enig ingrediënt van dierlijke oorsprong in hermetisch gesloten recipiënten (blik/pouches)
  Zuid-Korea (KR)
Gesteriliseerde voeders voor gezelschapsdieren met producten van dierlijke oorsprong
Niet gesteriliseerde voeders voor gezelschapsdieren met producten van dierlijke oorsprong

EX.PFF.KR.03.03 afleverbaar vanaf 1 april 2019 voor voeder voor gezelschapsdieren met ingrediënten van varkens (09/04/2019)

Verwerkte dierlijke eiwitten afkomstig van kippen of varkens en bloedproducten afkomstig van varkens

Zuid-Korea legt specifieke voorwaarden op voor de invoer van verwerkte dierlijke eiwitten afkomstig van kippen of varkens  en bloedproducten afkomstig van varkens. Naast specifieke certificeringsvereisten dient de producent ook te worden opgenomen op een lijst met voor export naar Zuid-Korea goedgekeurde producenten. In geval van exportinteresse kan een operator dit melden aan het FAVV. (09/07/2020)

 


Certificaten beschikbaar in de Lokale Controle-Eenheid (LCE)

 

In het kader van transparantie heeft het FAVV gekozen om de verschillende certificaten die niet aan een bilaterale overeenkomst onderworpen zijn, maar toch door de een of meerdere LCE's uitgegeven werden voor de export van bepaalde producten, ter beschikking te stellen van alle operatoren.

Deze certificaten werden niet met derde landen onderehandeld en zijn dus niet gevalideerd. De enige controle die het FAVV op deze certificaten heeft uitgevoerd, is de verificatie van de certificeerbaarheid van de vermelde eisen.

Het FAVV kan niet garanderen dat een niet onderhandeld certificaat automatisch door de overheid van derde landen aanvaard zal worden. Het gebruik van een niet onderhandeld certificaat blijft dus de verantwoordelijkheid van de operator. Het wordt dan ook sterk aangeraden om via de importeur te controleren dat de overheid van het derde land van bestemming het certificaat zal aanvaarden.

Indien een bilateraal certificaat niet beschikbaar is voor de uitvoer van een bepaald product naar een bepaald land, kan de operator in een van de onderstaande tabellen nagaan indien een model van niet onderhandelde certificaat beschikbaar is voor de gewenste land-product combinatie. Indien dit het geval is, dient de operator contact op te nemen met zijn LCE om een kopie van het certificaat te bekomen. De operator kan dit certificaat onveranderd gebruiken wanneer dit praktisch mogelijk is of kan een certificaat met eigen layout opmaken op basis van het beschikbare model, zolang de inhoud van het certificaat niet gewijzigd wordt.


 
Derde land
van bestemming
Uitgevoerd product Type document
AR - Argentinië Geëxtrudeerde petfood bevattend product van dierlijke oorsprong Niet onderhandeld certificaat
VN - Vietnam Diervoeders die producten van dierlijke oorsprong bevatten Niet onderhandeld certificaat

 Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 16.04.2021    |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Ons cookiebeleid   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet