Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Professionelen > Export naar derde landen > Producten van dierlijke oorsprong niet bestemd voor humane of dierlijke consumptie
Export van producten van dierlijke oorsprong niet bestemd voor humane of dierlijke consumptie


 
Export van Verwerkte Dierlijke Eiwitten (VDE) en producten die VDE bevatten

Certificaten voor export naar derde landen :

 
AFRIKAANSE VARKENSPEST
U vindt alles wat u wil weten op een website!


Algemene certificaten

  De hieronder vermelden certificaten werden niet met de bevoegde autoriteiten van derde landen onderhandeld en zijn dus niet door hen gevalideerd. Een operator die een aanvraag wenst in te dienen om dit certificaat te verkrijgen, moet vooreerst op de website van het Agentschap onder landspecifiek gedeelte nagaan of er een specifiek certificaatmodel bestaat voor de uitvoer van dit soort producten naar het betrokken derde land en of er meer specifieke voorschriften vermeld staan in deze rubriek (voor meer informatie zie instructie bundel).

Meststoffen en bodemverbeterende middelen: De certificaten voor registratie van een product (free sales certificates) die worden gevraagd door bepaalde derde landen worden afgeleverd door de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Voor meer informatie hierover: https://fytoweb.be/nl/meststoffen/certificaten-gecertificeerde-kopieen-en-vertalingen (26/03/2019)

Gezondheidscertificaat voor organische meststoffen en/of bodemverbeterende middelen die verwerkte dierlijke producten bevatten
Meststoffen/bodemverbeterende middelen die verwerkte pluimveemest als enig ingrediënt van dierlijke oorsprong bevatten
Behandelde huiden


Haut de la page


Landspecifiek gedeelte

 
Landen:
  Bosnie-Herzegovina
Bosnië en Herzegovina integreert geleidelijk aan het Gemeenschapsrecht in zijn wetgeving en legt specifieke modellen van certificaten op voor de invoer van dierlijke bijproducten en afgeleide producten zoals opgenomen in bijlage XV van verordening (EU) nr. 142/2011 tot uitvoering van verordening (EG) nr. 1069/2009 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten. De vereiste modellen van certificaten vormen een omzetting van de Europese modellen van certificaten voor de invoer van deze producten. In geval van exportinteresse van een operator, kan hij een aanvraag voor het uitwerken van deze certificaten indienen bij het FAVV. (10/07/2020)
Meststoffen/bodemverbeterende middelen die verwerkte mest als enig ingrediënt van dierlijke oorsprong bevatten
 
  Canada
Een specifiek model van certificaat is vereist voor de export naar Canada van onbewerkte dierlijke producten en bijproducten bestemd voor de farmaceutische industrie. Het certificaat werd onderhandeld tussen de Europese Commissie en de bevoegde overheid van Canada en is beschikbaar via de TRACES applicatie. In geval van exportinteresse van een operator kan hij de LCE contacteren om na te gaan of het certificaat kan worden afgeleverd voor de betrokken producten (03/09/2015)
Verwerkte dierlijke bijproducten afkomstig van niet herkauwers
  India
"Wet blue" huiden
Gezouten huiden afkomstig van runderen
  Noord-Macedonië
Behandelde huiden van hoefdieren
  Marokko
Organische meststoffen
Dierlijke bijproducten bestemd voor de cosmetische industrie
Behandelde wol
  Oekraïne
Oekraïne integreert geleidelijk aan het Gemeenschapsrecht in zijn wetgeving en legt specifieke modellen van certificaten op voor de invoer van dierlijke bijproducten en afgeleide producten zoals opgenomen in bijlage XV van verordening (EU) nr. 142/2011 tot uitvoering van verordening (EG) nr. 1069/2009 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten. De vereiste modellen van certificaten vormen een omzetting van de Europese modellen van certificaten voor de invoer van deze producten. In geval van exportinteresse van een operator, kan hij een aanvraag voor het uitwerken van deze certificaten indienen bij het FAVV (10/07/2020)
Verwerkte dierlijke eiwitten en mengsels en producten (andere dan mengvoeders of voeders voor gezelschapsdieren) die verwerkte dierlijke eiwitten bevatten als enig ingrediënt van dierlijke oorsprong
  Palestijns grondgebied
Instructie
  Peru

Collageen en gelatine

Opgelet Afrikaanse varkenspest

Gelieve u voorafgaand te informeren bij de LCE of de export van dit product niet onderhevig is aan een embargo/restricties vanwege de Afrikaanse varkenspest - (28/02/2020)

  Russische Federatie
Lijm op basis van gelatine
  Servië
Servië integreert geleidelijk aan het Gemeenschapsrecht in zijn wetgeving en legt specifieke modellen van certificaten op voor de invoer van dierlijke bijproducten en afgeleide producten zoals opgenomen in bijlage XV van verordening (EU) nr. 142/2011 tot uitvoering van verordening (EG) nr. 1069/2009 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten. De vereiste modellen van certificaten vormen een omzetting van de Europese modellen van certificaten voor de invoer van deze producten. In geval van exportinteresse van een operator, kan hij een aanvraag voor het uitwerken van deze certificaten indienen bij het FAVV. (10/07/2020)
Huiden van evenhoevigen
Meststoffen/bodemverbeterende middelen die verwerkte mest als enig ingrediënt van dierlijke oorsprong bevatten
Verwerkte dierlijke eiwitten
Niet voor menselijke consumptie bestemde visolie die als voedermiddel of voor doeleinden buiten de voederketen kan worden gebruikt
  Taiwan
Organische meststoffen die verwerkte pluimveemest bevatten .
 • Certificaat:
 • EX.PFF.TW.05.01 (03/08/2016)

  Certificering is momenteel niet mogelijk omwille van aviaire influenza (21/04/2021)

 • Instructie:
 • IB.PFF.TW.05.01 (05/06/2018)
  Turkije
Opgelet !!! In afwachting van een aanpassing van de instructiebundel wordt door de bevoegde overheid van Turkije gevraagd zowel het container- als het zegelnummer te vermelden op het certificaat.
Verwerkte dierlijke eiwitten, met in begrip van mengsels en producten (met uitzondering van voeder voor gezelschapsdieren) die dergelijke eiwitten bevatten   Beschikbaar via Becert
Behandelde schapenwol
Organische meststoffen en/of bodemverbeteraars die verwerkte dierlijke producten bevatten (uitsluitend categorie 3-materiaal)
Wolvet bestemd voor de cosmetische industrie
Gesmolten vet
  Uruguay

Europese ruwe wol

  Verenigd Koninkrijk

Momenteel dienen diervoeders en dierlijke bijproducten niet vergezeld te zijn van een gezondheidscertificaat bij uitvoer naar het Verenigd Koninkrijk.

Dierlijke bijproducten  en afgeleide producten die uit België naar het VK worden uitgevoerd, dienen vergezeld te zijn van een handelsdocument.

Het is de verantwoordelijkheid van de operator om de vereisten van het VK voor de producten die hij uitvoert te verifiëren (zie https://www.gov.uk/guidance/importing-or-moving-live-animals-animal-products-and-high-risk-food-and-feed-not-of-animal-origin#importing-abp-and-poao).

Voor bepaalde diervoeders die vanuit de EU naar het Groot-Brittannië (GB) uitgevoerd worden is een in GB gevestigde vertegenwoordiger vereist (zie https://www.food.gov.uk/business-guidance/third-country-representation-for-animal-feed-businesses).

Vanaf 1 oktober 2021 dienen sommige dierlijke bijproducten en afgeleide producten vergezeld te zijn van een gezondheidscertificaat en door de importeur vooraf worden genotifieerd via het UK IPAFFS (Import of Products, Animals Food and Feed System). De modellen van certificaten zullen door het VK beschikbaar worden gesteld op onderstaande website: https://www.gov.uk/government/collections/health-certificates-for-animal-and-animal-product-imports-to-great-britain#animal-by-products. Het VK heeft nog niet gespecificeerd welke soorten producten door deze maatregelen zullen worden getroffen. De importeur zal een invoervergunning moeten aanvragen voor producten waarvoor geen gezondheidscertificaat beschikbaar is.

Vanaf 1 januari 2022 dienen alle producten van dierlijke oorsprong die in Bijlage I van Verordening (EU) 2019/2007 zijn vermeld, aan een officiële controle in de grenscontroleposten van het VK worden onderworpen. (22/03/2021)
  Vietnam
Behandelde huiden van herkauwers
  Zuid Afrika
Van Zuid-Afrika werd een vragenlijst ontvangen die per producerende inrichting dient te worden beantwoord in het kader van de export van verwerkte dierlijke eiwitten afkomstig van niet-herkauwers. Er wordt gevraagd aan de producerende inrichtingen om indien zij interesse hebben in de export van deze producten naar Zuid-Afrika, dit te melden aan het mailadres: pccb.s4@favv-afsca.be ten laatste op vrijdag 22 februari 2019. (05/02/2019)
Runderserum van niet-Belgische oorsprong
  Zuid-Korea
Huiden van evenhoevigen
 • Certificaat:
  EX.VTB.KR.01.01 (08/07/2008)
 • Certificering momenteel niet mogelijk omwille van AVP bij everzwijnen in België (18/09/2018)
 • Instructie:
 • IB.KR.01 (PDF) (08/07/2008)
Meststoffen/bodemverbeterende middelen die verwerkte pluimveemest als enig ingrediënt van dierlijke oorsprong bevatten


Haut de la pageCertificaten beschikbaar in de Lokale-Controle Eenheid (LCE)

 

In het kader van transparantie heeft het FAVV gekozen om de verschillende certificaten die niet aan een bilaterale overeenkomst onderworpen zijn, maar toch door de een of meerdere LCE's uitgegeven werden voor de export van bepaalde producten, ter beschikking te stellen van alle operatoren.

Deze certificaten werden niet met derde landen onderehandeld en zijn dus niet gevalideerd. De enige controle die het FAVV op deze certificaten heeft uitgevoerd, is de verificatie van de certificeerbaarheid van de vermelde eisen.

Het FAVV kan niet garanderen dat een niet onderhandeld certificaat automatisch door de overheid van derde landen aanvaard zal worden. Het gebruik van een niet onderhandeld certificaat blijft dus de verantwoordelijkheid van de operator. Het wordt dan ook sterk aangeraden om via de importeur te controleren dat de overheid van het derde land van bestemming het certificaat zal aanvaarden.

Indien een bilateraal certificaat niet beschikbaar is voor de uitvoer van een bepaald product naar een bepaald land, kan de operator in een van de onderstaande tabellen nagaan indien een model van niet onderhandelde certificaat beschikbaar is voor de gewenste land-product combinatie. Indien dit het geval is, dient de operator contact op te nemen met zijn LCE om een kopie van het certificaat te bekomen. De operator kan dit certificaat onveranderd gebruiken wanneer dit praktisch mogelijk is of kan een certificaat met eigen layout opmaken op basis van het beschikbare model, zolang de inhoud van het certificaat niet gewijzigd wordt. 
Derde land
van bestemming
Uitgevoerd product Type document
CN - China Diepgevroren konijnenhuiden Niet onderhandeld certificaat
CN - China Natgezouten huiden Niet onderhandeld certificaat
CN - China Ruwe wol Niet onderhandeld certificaat
CN - China Voedingsbodems Niet onderhandeld certificaat
IN - India Lanoline Niet onderhandeld certificaat
   


Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 21.04.2021    |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Ons cookiebeleid   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet