Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands Duits
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Professionelen > Erkenningen, toelatingen en registratie > Erkennings- en toelatingsvoorwaarden
Erkennings- en toelatingsvoorwaarden


  De pagina’s “Erkenningsvoorwaarden” en “Toelatingsvoorwaarden” voor de inrichtingen opgenomen in de bijlagen II en III van het koninklijk besluit van 16/01/2006 bieden aan de kandidaat-operatoren een richtinggevend kader die toelaten de aanvraag te vergemakkelijken.

In uitvoering van artikel 4 § 3. van genoemd koninklijk besluit wordt tevens een overzicht gegeven van de bijkomende informatie die per type van inrichting bij de aanvraag dient verstrekt te worden.

Per type inrichting wordt tevens een overzicht van de belangrijkste “verticale” wettelijke voorschiften van toepassing voor de sector. De opgenomen teksten zijn louter indicatief en richtingaangevend en vervangen geenszins het wettelijke kader.


Erkenningsvoorwaarden
Toelatingsvoorwaarden
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 27.08.2018    |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Ons cookiebeleid   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet