Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands Duits
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Professionelen > Erkenningen, toelatingen en registratie
Erkenningen, toelatingen en registratie


 
Inleiding
Wetgeving en omzendbrieven
Registreer en/of wijzig uw activiteiten
Verdere stappen
Nuttige links
Foodweb
Contact LCE


Inleiding

 

Een operator die in België actief is in de voedselketen mag geen enkele activiteit uitoefenen zonder eerst door het FAVV geregistreerd, erkend of toegelaten te zijn.

Op basis van het risico, gelinkt aan deze activiteit, is een erkenning, toelating of registratie vereist.

Een erkenning betreft een activiteit met een hoog risico voor de voedselveiligheid. Een administratief onderzoek en een voorafgaand bezoek zijn noodzakelijk voordat de erkenning wordt verleend.

Een toelating heeft betrekking op een activiteit met een middelhoog risico voor de voedselveiligheid. Een administratief onderzoek, en zo nodig een voorafgaand bezoek, is vereist voordat de toelating wordt verleend.

Een registratie betreft een activiteit met een laag risico voor de voedselveiligheid. Een kennisgeving is vereist voordat de registratie wordt verleend.

Hieronder vindt u de wetgeving met betrekking tot de aanvragen die moeten worden ingediend om deze activiteiten uit te voeren, hoe deze aanvragen kunnen worden ingediend en de bijzonderheden van elke activiteit.
Naar boven


Wetgeving en omzendbrieven

 Naar boven


Registreer en/of wijzig uw activiteiten

  Hieronder vindt u verschillende informatie om te bepalen welke activiteiten worden aangeboden en vooraf moeten worden aangevraagd om deze te kunnen uitvoeren.
WAARSCHUWING: Deze aanvraag stelt u niet vrij van de wettelijke verplichtingen buiten de bevoegdheid van het FAVV, zoals BTW, KBO, RSZ, enz.
 
  • Activiteitenlijst FAVV
    Deze lijst bevat de details van de activiteiten van het FAVV, hun beschrijvingen en de codes (PL: plaats - AC: activiteit - PR: product) die op uw aanvraagformulier moeten worden vermeld. Door een selectie te maken op basis van filters kunt u een overzicht krijgen van de mogelijke activiteiten die u zoekt
 
  • Activiteitenfiches
    De activiteitenfiches geven een gedetailleerde beschrijving en definitie van elke activiteit en de bijkomende informatie die daarop betrekking heeft (code, sector, verplichte en impliciete activiteiten, sectorgids, vereiste documenten die nodig zijn op het moment van de aanvraag, enz.).
 
 
 
  • Voorwaarden voor erkenning en toelating
    Voor activiteiten waarvoor een erkenning of toelating nodig is, geeft deze pagina een overzicht van de aanvullende informatie die in de aanvraag moet worden opgenomen en de specifieke wettelijke vereisten die specifiek zijn voor de activiteit.
 Naar boven


Verdere stappen

 

Algemeen:

Verkoop of levering van levensmiddelen aan de eindverbruiker (B2C) :
Naar boven


Nuttige linken

 
Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 17.02.2023    |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Ons cookiebeleid   |   Toegankelijkheidsverklaring   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet