Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
RAG-V-EZ
Informatie betreffende de Risk Assessment Group – Veterinary – Emerging Zoonoses (RAG-V-EZ)


  Een zoönose is een infectieziekte die van dier op mens kan overgaan en vice versa. De RAG-V-EZ is een Belgische multidisciplinaire referentiegroep op het gebied van opkomende zoönoses waarbij diergezondheidsbevoegdheden, gedeeld tussen de federale et de regionale autoriteiten, een rol spelen. De RAG-V-EZ voert epidemiologisch toezicht uit op het opduiken van impactvolle zoönosen voor België en kan mogelijke reacties en beheersopties beoordelen en/of aanbevelen om deze aan te pakken in een "One Health”-perspectief. Meer informatie over de werking van de RAG-V-EZ en zijn samenstelling kan worden gevonden in de referentietermen:

Referentietermen van de RAG-V-EZ (PDF) (31/01/2023)
Aanbevelingen en documenten uitgebracht door de RAG-V-EZ

  De volgende lijst bevat de aanbevelingen, adviezen, standpunten, mededelingen en opmerkingen van de RAG-V-EZ in verband met zijn werkzaamheden op het gebied van de diergezondheid als dit te maken heeft met de besmetting of het risico op besmetting met zoönotische ziekten bij dieren en de gevolgen daarvan voor de volksgezondheid.

Aanbevelingen van de RAG-V-EZ : Zoönotische en omgekeerde zoönotische risico's van varkensinfluenzavirussen (PDF) (20/07/2023 - V.8)
- Engelse versie (PDF) ) – versie goedgekeurd door de RAG-V-EZ (PDF)

FAQ: Zoönotisch risico van aviaire influenza (PDF) (16/11/2023 - V.13)
- Engelse versie (PDF)
Zoönotische risico's van zoogdierinfecties met Aviaire Influenza A(H5N1) virus (PDF) (12/09/2023 - V.1)
- Engelse versie (PDF) ) - versie goedgekeurd door de RAG-V-EZ (PDF)
Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 17.11.2023    |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Ons cookiebeleid   |   Toegankelijkheidsverklaring   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet