Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Professionelen > Dierlijke productie > Dierlijke producten
Dierlijke productie


 
Hygiënewetgeving
Erkende inrichtingen (waar levensmiddelen van dierlijke oorsprong worden gehanteerd)
Handel in dierlijke producten
      - Intracommunautaire handel
      - Invoer
      - Export :
            - Producten voor humane consumptie
            - Producten niet geschikt voor humane consumptie
            - Sperma, embryo's, broedeieren en eicellen
Omzendbrieven
FAQ traceerbaarheid en identificatiemerken van levensmiddelen van dierlijke oorsprong (PDF) (10/02/2020)
Informatie per productsoort

 
Eieren
Honing
Insecten
Niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten
Melk en colostrum
Sperma, eicellen en embryo's
Verse vis, schaal- en schelpdieren
Vlees en slachtingen (als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren, pluimvee, konijnen (lagomorfen), wild)
Vrij Wild
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 06.05.2021    |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Ons cookiebeleid   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet