Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Vogelgriep (Aviaire influenza)


Situatie in België

 

 

 

Besmettingen in België (vanaf 1 november 2021)

 

Professionele en particuliere pluimveehouders

Er zijn 35 besmettingen met hoogpathogene vogelgriep van het type H5 vastgesteld: 17 bij pluimvee op commerciële houderijen, 17 bij vogels van vogelhandelaars of particulier houders en 1 in een dierenpark.

U vindt hieronder een overzicht met deze besmettingen en de datum waarop de zones werden ingesteld en opgeheven. Er werden eveneens zones afgebakend na uitbraken in de buurlanden op minder dan 10 km van de grens.

Haard of geval

type virus

Dieren

zone

Ingesteld op

Opgeheven op

Warhem (Frankrijk)

H5Nx

Pluimvee

Bewakingszone (10 km)

26-11-2021

07-01-2022

Winnezeele (Frankrijk)

H5Nx

Pluimvee

Bewakingszone (10 km)

06-12-2021 16-01-2022

Alveringem

H5N1

Pluimvee

Beschermingszone (3 km)

08-12-2021

29-12-2021

Bewakingszone (10 km)

08-12-2021

07-01-2022

Ravels

H5N1

Pluimvee

Beschermingszone (3 km)

08-12-2021

29-12-2021

Bewakingszone (10 km)

08-12-2021

07-01-2022

Rexpoede (Frankrijk)

H5Nx

Pluimvee

Beschermingszone (3 km)

09-12-2021

29-12-2021

Bewakingszone (10 km)

09-12-2021

07-01-2022

Winnezeele (Frankrijk)

H5Nx

Pluimvee

Bewakingszone (10 km)

17-12-2021 16-01-2022
Herzeele (Frankrijk)

H5Nx

Pluimvee

Bewakingszone (10 km)

20-12-2021 19-01-2022
Veurne H5N1 Pluimvee

Beschermingszone (3 km)

28-12-2021

18-01-2022

Bewakingszone (10 km)

28-12-2021

27-01-2022

Bocholt H5N1 In gevangenschap
gehouden vogels

Beschermingszone (3 km)

07-01-2022 28-01-2022

Bewakingszone (10 km)

07-01-2022 06-02-2022

Vrasene

H5N1 In gevangenschap
gehouden vogels
Niet van toepassing - -

Meulebeke

H5N1

Pluimvee

Beschermingszone (3 km)

30-03-2022

20-04-2022

Bewakingszone (10 km)

30-03-2022

29-04-2022

Zoutleeuw H5N1 In gevangenschap
gehouden vogels

Beschermingszone (3 km)

22-06-2022

13-07-2022

Bewakingszone (10 km)

22-06-2022

22-07-2022

Roeselare

H5N1 In gevangenschap
gehouden vogels
Niet van toepassing - -

Bocholt

H5N1

In gevangenschap
gehouden vogels

Beschermingszone (3 km)

21-09-2022

15-10-2022

Bewakingszone (10 km)

21-09-2022

24-10-2022

Beernem

H5N1

In gevangenschap
gehouden vogels

Beschermingszone (3 km)

21-09-2022

13-10-2022

Bewakingszone (10 km)

21-09-2022

22-10-2022

Sint-Laureins

H5N1

Pluimvee

Beschermingszone (3 km)

21-09-2022

14-10-2022

Bewakingszone (10 km)

21-09-2022

30-10-2022

Zwevezele

27-09-2022

H5N1

In gevangenschap
gehouden vogels

Niet van toepassing

-

-

Sint-Laureins 2

H5N1

Pluimvee

Beschermingszone (3 km)

28-09-2022

19-10-2022

Bewakingszone (10 km)

28-09-2022

30-10-2022

Sint-Laureins 3 H5N1 Pluimvee Beschermingszone (3 km) 30-09-2022 21-10-2022
Bewakingszone (10 km) 30-09-2022 30-10-2022
Wingene H5N1 Pluimvee Beschermingszone (3 km) 03-10-2022 24-10-2022
Bewakingszone (10 km) 03-10-2022 02-11-2022
Diksmuide H5N1 In gevangenschap
gehouden vogels
Beschermingszone (3 km) 05-10-2022 27-10-2022
Bewakingszone (10 km) 05-10-2022 05-11-2022
Tongeren H5N1 Pluimvee Beschermingszone (3 km) 10-10-2022 31-10-2022
Bewakingszone (10 km) 10-10-2022 09-11-2022
Theux H5N1 In gevangenschap
gehouden vogels
Beschermingszone (3 km) 17-10-2022 07-11-2022
Bewakingszone (10 km) 17-10-2022 16-11-2022

Evergem

H5N1

In gevangenschap
gehouden vogels

Beschermingszone (3 km)

20-10-2022

10-11-2022

Bewakingszone (10 km)

20-10-2022

19-11-2022

Aywaille

21/10/2022

H5N1

In gevangenschap
gehouden vogels

Niet van toepassing

-

-

Hoogstraten H5N1 Pluimvee

Beschermingszone (3 km)

24-10-2022

14-11-2022

Bewakingszone (10 km)

24-10-2022

23-11-2022

Eke

27/10/2022

H5N1

In gevangenschap
gehouden vogels

Niet van toepassing

-

-

Hoogstraten

H5N1

Pluimvee

Beschermingszone (3 km)

28-10-2022

19-11-2022

Bewakingszone (10 km)

28-10-2022

28-11-2022

Brugelette

05/11/2022

H5N1

In gevangenschap
gehouden vogels

Niet van toepassing

-

-

Turnhout H5N1 Pluimvee Beschermingszone (3 km) 10-11-2022 01-12-2022
Bewakingszone (10 km) 10-11-2022 10-12-2022
Le Doulieu (Frankrijk) H5N1 Pluimvee Bewakingszone (10 km) 16-11-2022 16-12-2022

Lennik

22/11/2022

H5N1 In gevangenschap
gehouden vogels
Niet van toepassing
-
-

Lontzen

25/11/2022

H5N1 In gevangenschap
gehouden vogels
Niet van toepassing
-
-

Sint-Truiden

13/12/2022

H5N1 In gevangenschap
gehouden vogels
Niet van toepassing
-
-

Durbuy

20/12/2022

H5N1 In gevangenschap
gehouden vogels
Niet van toepassing
-
-

Diksmuide

23/12/2022

H5N1 In gevangenschap
gehouden vogels
     
Houthulst 1 H5N1 Pluimvee Beschermingszone (3 km) 26-12-2022 17-01-2023
Bewakingszone (10 km) 26-12-2022 26-01-2023
Houthulst 2 H5N1 Pluimvee

Beschermingszone (3 km)

27-12-2022 17-01-2023
Bewakingszone (10 km) 27-12-2022 26-01-2023

Tongeren

H5N1

Pluimvee

Beschermingszone (3 km)

12-01-2023

02-02-2023*

Bewakingszone (10 km)

12-01-2023

11-02-2023*

Wervik

H5N1

Pluimvee

Beschermingszone (3 km)

20-01-2023

10-02-2023*

Bewakingszone (10 km)

20-01-2023

19-02-2023*

Wervik

H5N1

Pluimvee

Beschermingszone (3 km)

25-01-2023

16-02-2023*

Bewakingszone (10 km)

25-01-2023

25-02-2023*

*Dit is de voorlopige datum. De reële datum van opheffing hangt af van de resultaten van de eindmonitoring in de zone

In het vorige vogelgriepseizoen (november 2020 tot september 2021) werden op 2 professionele bedrijven, bij 2 vogelhandelaars en bij 6 hobbyhouders besmettingen met het hoog pathogene H5-virus vastgesteld.

Wilde vogels

Het vogelgriepvirus circuleert sinds november 2021 onafgebroken bij wilde vogels. De laatste zes maanden werd het virus aangetroffen op volgende locaties.

Periode van verhoogd risico

Sinds 15 november 2021 geldt in het hele land een periode van verhoogd risico waarin bijkomende maatregelen voor vogelgriep van kracht zijn. Deze maatregelen werden op 14 mei aangepast na het verbeteren van de epidemiologische situatie.

Sinds half september 2022 is er een sterk toegenomen circulatie van vogelgriep bij wilde vogels met als gevolg een erg hoge omgevingsdruk op alle pluimveehouderijen. Daarom heeft Minister Clarinval beslist om de afschermplicht voor alle geregistreerde inrichtingen opnieuw in te voeren vanaf woensdag 5 oktober 2022.

De afschermplicht geldt voor alle geregistreerde inrichtingen, te weten:

  • alle klassieke commerciële inrichtingen voor pluimvee,
  • alle handelsbedrijven voor vogels en pluimvee,
  • alle in Sanitel geregistreerde particuliere houders.

Die laatste categorie omvat alle particuliere houders met meer dan 200 stuks pluimvee, maar ook alle andere particuliere houders die zich laten registreren hebben in Sanitel, bv. omdat zij vogels verkopen op markten.

Concreet betekent dit dat vanaf 5 oktober 2022 naast de algemene maatregelen , volgende extra maatregelen van toepassing zijn:

  •  Alle pluimvee van geregistreerde inrichtingen moet opgehokt of op zodanige wijze worden afgeschermd dat contact met wilde vogels vermeden wordt.
  • Alle pluimvee en andere vogels moeten binnen (of onder netten) worden gevoederd om het risico van in contact te komen met wilde vogels te beperken.
  • Het is verboden om pluimvee, hobbypluimvee en andere in gevangenschap levende vogels te drenken met water dat afkomstig is van oppervlaktewatervoorraden of regenwater waartoe wilde vogels toegang hebben, tenzij dat water werd behandeld om eventueel aanwezige virussen te inactiveren.

Er geldt voorlopig nog geen algemene afschermplicht voor particuliere houders, maar het FAVV raadt iedereen toch sterk aan om zijn dieren eveneens af te schermen.

 

 

Bewakingsprogramma vogelgriep

Het FAVV heeft twee bewakingsprogramma’s in de pluimveestapel lopen om de insleep van vogelgriepvirussen snel op te sporen:

  • In het verhoogde passieve toezicht worden ziekte, abnormale sterfte, een belangrijke eilegdaling of een sterk verminderde voeder- en wateropname bij pluimvee door de bedrijfsdierenarts onderzocht. Als deze een besmetting met het vogelgriepvirus niet kan uitsluiten, dan mag er geen behandeling worden opgestart zonder eerst monsters of kadavers voor een autopsie en eventueel bijkomend onderzoek over te maken aan de laboratoria van DGZ en ARSIA.
  • Met de serologische screening wordt de prevalentie van H5- en H7-vogelgriepvirussen bij pluimvee op pluimveebedrijven met meer dan 200 stuks pluimvee (uitgezonderd de braadkippenbedrijven) in kaart gebracht. Er wordt daarbij bloed genomen. De houderijen gelegen in de gevoelige natuurgebieden, de houderijen met vrije uitloop en alle kalkoenen-, ganzen- en eendenbedrijven worden in de loop van het jaar een tweede keer bemonsterd.

De bewaking van wilde vogels valt onder de bevoegdheid van de Gewesten. De drie Gewesten hebben, in overleg met het FAVV bewakingsprogramma’s opgezet.

Alle monsters van bewakingsprogramma's worden geanalyseerd in het referentielaboratorium Sciensano. Alle data worden overgemaakt naar EFSA, die deze integreert in haar rapporten over de situatie van aviaire influenza in Europa.
 

Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 26.01.2023    |   - Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Ons cookiebeleid   |   Toegankelijkheidsverklaring   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet