Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Professionelen > Dierlijke productie > Dierengezondheid > Vogelgriep > Alert: herintroductie van het hoogpathogeen ...
Vogelgriep (Aviaire influenza)


Nieuwe besmetting met hoogpathogene vogelgriep in Wervik (West-Vlaanderen)


 

Op 20 januari 2023 is hoogpathogene vogelgriep van het type H5N1 vastgesteld op een pluimveebedrijf in Wervik (West-Vlaanderen). Deze nieuwe besmetting komt bovenop de 24 besmettingen die sinds half september 2022 zijn werden vastgesteld op 10 pluimveebedrijven, bij 5 vogelhandelaars, in 1 dierenpark en bij 8 particuliere houders.

Rond de besmettingen bij pluimveebedrijven en handelaars zijn beperkingszones ingesteld: een beschermingszone met een straal van 3 km en een bewakingszone met een straal van 10 km. De beschrijving van deze zones en de  maatregelen die gelden in deze zones, zijn beschikbaar via deze link.

In de meeste gevallen zijn besmette wilde vogels de bron van besmetting.

De hoge circulatie van vogelgriep bij wilde vogels veroorzaakt een erg hoge omgevingsdruk op alle pluimveehouderijen. Minister Clarinval heeft daarom beslist om de afschermplicht voor alle geregistreerde pluimvee-inrichtingen opnieuw in te voeren vanaf 5 oktober 2022.

  

Verhoogde waakzaamheid
Op het niveau van de pluimveebedrijven is reeds sinds 2006 een verhoogde waakzaamheid voor vogelgriep van kracht. Deze waakzaamheid moet bijzonder strikt worden nageleefd.
Concreet mag men geen therapeutische behandeling van pluimvee starten wanneer onderstaande bevindingen zijn gedaan, en vooraleer er monsters aan het DGZ of de ARSIA zijn voorgelegd voor laboratoriumonderzoek:

  • een vermindering van meer dan 20% van het normale voeder- en waterverbruik;
  • een sterftecijfer van meer dan 3% per week;
  • een vermindering van de leg met meer dan 5% gedurende meer dan twee dagen;
  • klinische tekenen of postmortale letsels die op griep wijzen.

De percentages moeten worden geïnterpreteerd op het niveau van de stal of het compartiment en niet op het niveau van het hele bedrijf.

Geheel aan maatregelen

Een gedetailleerde beschrijving van de zones en maatregelen is beschikbaar via deze link: http://www.favv-afsca.fgov.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/maatregelen.asp


Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 20.01.2023    |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Ons cookiebeleid   |   Toegankelijkheidsverklaring   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet