Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Professionelen > Dierlijke productie > Dierengezondheid > Vogelgriep > Alert: herintroductie van het hoogpathogeen ...
Vogelgriep (Aviaire influenza)


Alert:  Twee uitbraken van hoogpathogene aviaire influenza in België


 

Op 8 december werden 2 uitbraken van hoogpathogene aviaire influenza van het type H5N1 bevestigd: de eerste in Alveringem (provincie West-Vlaanderen) en de tweede in Ravels (provincie Antwerpen). Bijgevolg worden rond deze 2 uitbraken een beschermingszone met een straal van 3 km en een bewakingszone met een straal van 10 km afgebakend. De beschrijving van deze zones en de maatregelen die er van toepassing zijn, zijn hier terug te vinden.

Er zijn ook twee uitbraken van hoogpathogene vogelgriep H5 bevestigd in pluimveebedrijven in Frankrijk, dicht bij de grens, in de gemeenten Warhem en Winnezeele. De bewakingszones van 10 km rond deze uitbraken ligt gedeeltelijk in België, in de gemeenten De Panne, Veurne, Poperinge en Alveringem, in West-Vlaanderen. De maatregelen die in deze zone van toepassing zijn, zijn hier terug te vinden.

Hieronder vindt u een overzicht met de haarden/gevallen in pluimvee en gevangenschap gehouden vogels en de datum waarop de zones werden ingesteld en opgeheven.

 

Haard of geval

type virus

Dieren

zone

Ingesteld op

Opgeheven op

Warhem (France)

H5Nx (hoog pathogeen)

Pluimvee

Bewakingszone (10 km)

26-11-2021

26-12-2021*

Winnezeele (France)

H5Nx (hoog pathogeen)

Pluimvee

Bewakingszone (10 km)

06-12-20121 05-01-2022*

Alveringem

H5N1 (hoog pathogeen)

Pluimvee

Beschermingszone (3 km)

08-12-2021

29-12-2021*

Bewakingszone (10 km)

08-12-2021

07-01-2022*

Ravels

H5N1 (hoog pathogeen)

Pluimvee

Beschermingszone (3 km)

08-12-2021

29-12-2021*

Bewakingszone (10 km)

08-12-2021

07-01-2022*

*Dit is de voorlopige datum. De reële datum van opheffing hangt af van de resultaten van de eindmonitoring in de zone

 

Sinds 11 november zijn ook bij wilde vogels in verschillende delen van het land gevallen van hoogpathogene aviaire influenza vastgesteld. Dit wijst erop dat er opnieuw veel vogelgriepvirus bij wilde vogels circuleert. Minister van Landbouw David Clarinval nam daarom, op aanraden van het FAVV, de beslissing om de basismaatregelen vanaf 15 november te verstrengen om het pluimvee beter te beschermen.

 

Sinds 15 november werd een periode van verhoogd risico voor vogelgriep in op het hele grondgebied ingesteld. Volgende preventieve maatregelen tegen het vogelgriepvirus zijn daardoor van kracht:

  • Pluimvee van professionele houders en van hobbyhouders, met uitzondering van loopvogels, moet worden opgehokt of afgeschermd (met behulp van netten).
  • Alle pluimvee en vogels moeten binnen (of onder netten) moeten worden gevoederd en gedrenkt.
  • Pluimvee en vogels mogen niet gedrenkt worden met regenwater of oppervlaktewater waartoe wilde vogels toegang hebben.

 

Deze maatregelen moeten helpen vermijden dat pluimvee van bedrijven en hobbypluimvee bij particuliere houders in contact komen met wilde vogels die besmet zijn met het vogelgriepvirus en helpen dus om deze dieren te beschermen.

Alle maatregelen zijn terug te vinden op de volgende pagina: http://www.favv.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/maatregelen.asp

Om verspreiding van het virus te beperken roept het FAVV alle houders van pluimvee en vogels op om de geldende bioveiligheidsmaatregelen strikt op te volgen.

 

  

Verhoogde waakzaamheid
Op het niveau van de pluimveebedrijven is reeds sinds 2006 een verhoogde waakzaamheid voor vogelgriep van kracht. Deze waakzaamheid moet bijzonder strikt worden nageleefd.
Concreet mag men geen therapeutische behandeling van pluimvee starten wanneer onderstaande bevindingen zijn gedaan, en vooraleer er monsters aan het DGZ of de ARSIA zijn voorgelegd voor laboratoriumonderzoek:

  • een vermindering van meer dan 20% van het normale voeder- en waterverbruik;
  • een sterftecijfer van meer dan 3% per week;
  • een vermindering van de leg met meer dan 5% gedurende meer dan twee dagen;
  • klinische tekenen of postmortale letsels die op griep wijzen.

De percentages moeten worden geïnterpreteerd op het niveau van de stal of het compartiment en niet op het niveau van het hele bedrijf.

Geheel aan maatregelen

Een gedetailleerde beschrijving van de zones en maatregelen is beschikbaar via deze link: http://www.favv-afsca.fgov.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/maatregelen.asp


Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 08.12.2021    |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Ons cookiebeleid   |   Toegankelijkheidsverklaring   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet