Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Professionelen > Dierlijke productie > Dierengezondheid > Vogelgriep > Alert: herintroductie van het hoogpathogeen ...
Vogelgriep (Aviaire influenza)


Een derde besmetting met hoogpathogene vogelgriep in Sint-Laureins


 

 

Op 30 september 2022 werd opnieuw hoogpathogene vogelgriep van het type H5N1 vastgesteld op een pluimveebedrijf in Sint-Laureins (provincie Oost-Vlaanderen). Deze nieuwe besmetting komt bovenop de 4 besmettingen die de week voordien reeds werden vastgesteld: bij 2 vogelhandelaren in Bocholt (provincie Limburg) en Beernem (provincie West-Vlaanderen) en op twee pluimveebedrijven in Sint-Laureins (provincie Oost-Vlaanderen).  

 Rond alle besmettingen zijn beperkingszones ingesteld: een beschermingszone met een straal van 3 km en een bewakingszone met een straal van 10 km. De beschrijving van deze zones en de  maatregelen die gelden in deze zones, zijn beschikbaar via deze link.

Er is tot op heden geen indicatie dat deze besmettingen met elkaar gelinkt zijn. Vermoedelijk zijn besmette wilde vogels de oorzaak van de uitbraken.

Er worden momenteel nog steeds regelmatig gevallen van hoogpathogene vogelgriep bij wilde vogels vastgesteld. Dit wijst erop dat er nog steeds veel vogelgriepvirus bij wilde vogels circuleert.

Om verspreiding van het virus te beperken, is het van belang dat alle houders van pluimvee en vogels de geldende bioveiligheidsmaatregelen strikt opvolgen.

Het ophokken van pluimvee van professionele en particuliere houders is niet langer verplicht (behalve voor pluimvee van professionele pluimveehouders dat in de gevoelige natuurgebieden wordt gehouden), maar het wordt nog steeds aanbevolen om het pluimvee af te schermen met netten.

Het voederen van pluimvee en andere vogels van particuliere houders moet wel nog steeds binnen of onder netten gebeuren.

Pluimvee van professionele pluimveehouders moet altijd binnen (of onder netten) gevoederd en gedrenkt worden. Het is ook verboden om bij deze vogels oppervlaktewater of regenwater, dat toegankelijk is voor wilde vogels, te gebruiken.

  

Verhoogde waakzaamheid
Op het niveau van de pluimveebedrijven is reeds sinds 2006 een verhoogde waakzaamheid voor vogelgriep van kracht. Deze waakzaamheid moet bijzonder strikt worden nageleefd.
Concreet mag men geen therapeutische behandeling van pluimvee starten wanneer onderstaande bevindingen zijn gedaan, en vooraleer er monsters aan het DGZ of de ARSIA zijn voorgelegd voor laboratoriumonderzoek:

  • een vermindering van meer dan 20% van het normale voeder- en waterverbruik;
  • een sterftecijfer van meer dan 3% per week;
  • een vermindering van de leg met meer dan 5% gedurende meer dan twee dagen;
  • klinische tekenen of postmortale letsels die op griep wijzen.

De percentages moeten worden geïnterpreteerd op het niveau van de stal of het compartiment en niet op het niveau van het hele bedrijf.

Geheel aan maatregelen

Een gedetailleerde beschrijving van de zones en maatregelen is beschikbaar via deze link: http://www.favv-afsca.fgov.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/maatregelen.asp


Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 30.09.2022    |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Ons cookiebeleid   |   Toegankelijkheidsverklaring   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet