Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands Duits Engels
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Professionelen > Dierlijke productie
Dierlijke productie


 
Diervoeders
Antibioticaresistentie
Niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten
Dieren
Dierengezondheid
Vrij wild : Productveiligheid / Volksgezondheid / Dierengezondheid - Gekwalificeerde personen
Informatie over de voedselketen (VKI)
Dierlijke producten
Thematische publicaties
Intracontrol (Beveiligde website bestemd voor medewerkers van het FAVV, het ARSIA en het DGZ)
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 11.09.2018    |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Ons cookiebeleid   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet