Deze bladzijde weergeven in het :   Frans   Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Autocontrole > Versoepelingen > Versoepelingen op het vlak van de autocontrole
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Schoolkeukens Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 

Voorwaarden om te genieten van de versoepelingen


Er wordt een onderscheid gemaakt tussen inrichtingen die al dan niet levensmiddelen bewerken of verwerken.

De inrichting die geen levensmiddelen bewerkt of verwerkt, kan steeds genieten van de versoepelingen :

  • Indien enkel voorverpakte en/of niet zeer bederfelijke levensmiddelen verhandeld worden, volstaat voor deze bedrijven het toepassen van de goede hygiënepraktijken.
  • Indien nog andere levensmiddelen verhandel worden, kan er een versoepeld HACCP – systeem toegepast worden.

Een inrichting die wel levensmiddelen bewerkt of verwerkt, kan van de versoepeling genieten indien de inrichting voldoet aan één van de volgende voorwaarden :

  1. Versoepeling, indien de inrichting enkel aan de eindverbruiker levert (Business to Consumer of B2C), of
  2. Versoepeling, indien naast leveringen aan de eindverbruiker, eveneens geleverd wordt aan andere inrichtingen (B2B), maar de leveringen B2B beperkt zijn, meer bepaald tot maximaal 30% van de jaaromzet binnen een straal van 80 km of
  3. Versoepeling indien geleverd wordt aan maximaal twee inrichtingen die voldoen aan de voorwaarden vermeld in punten (1) of (2) en die behoren tot dezelfde operator als deze die levert of
  4. Versoepeling, indien geleverd wordt aan andere inrichtingen, waarbij deze leveringen niet voldoen aan de voorwaarden vermeld in punten (2) en (3), maar waarbij in de inrichting die levert slechts 2 voltijds equivalenten tewerkgesteld zijn.

Indien een bedrijf dat voedingswaren bereidt of verwerkt voldoet aan één van deze 4 voorwaarden dan kan het een versoepeld HACCP – systeem toepassen.

Indien een inrichting kan genieten van de versoepeling voor de verkoop van voedingswaren dan geniet het bovendien eveneens van versoepelingen voor de verkoop van voorverpakte diervoeders aan de eindverbruiker.

Samenvattende schema (PDF) (flowchart)


Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 15.04.2021   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet