Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands Duits
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Professionelen > Autocontrole > Versoepelingen
Versoepelingen voor bepaalde inrichtingen


  Om rekening te houden met de karakteristieken van bepaalde inrichtingen werkte het FAVV versoepelingen uit. Die moeten toelaten vlotter de verplichtingen omtrent autocontrole en traceerbaarheid in de praktijk om te zetten.

De consument heeft recht op een veilig product, om het even waar dit gemaakt of gekocht wordt.
Bepaalde types inrichtingen beschikken echter over onvoldoende middelen voor het uitvoeren van een risicoanalyse en de administratieve last betekent eveneens een grote druk.

De Europese reglementering voorziet daarom voor de lidstaten de mogelijkheid om dergelijke versoepelingen toe te staan en biedt aldus:
- voldoende ruimte voor respect voor de tradities en de authenticiteit van artisanale producten
- het in rekening brengen van de bijzonderheden van specifieke bedrijven.


De 4 rubrieken hieronder tonen de twee mogelijkheden voor versoepelingen en wat ermee gepaard gaat (goede hygiënepraktijken, HACCP en versoepelde HACCP) en de veel gestelde vragen (meer gedetailleerde informatie).

De versoepelingen op het vlak van de autocontrole

Versoepelingen op het vlak van de traceerbaarheid

Goede hygiënepraktijken, HACCP en versoepelde HACCP
- Goede hygiëne praktijken
- HACCP en versoepelde HACCP

FAQ - Versoepelingen (PDF) (23/03/2020)
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 23.03.2020    |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Ons cookiebeleid   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet