Deze bladzijde weergeven in het :   Frans   Nederlands   Duits
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Autocontrole > Gidsen > Certificerings- en keuringsinstellingen (OCI)
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Schoolkeukens Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 

Certificerings- en keuringsinstellingen (OCI)


  Een OCI is een onafhankelijke derde partij die het autocontrolesysteem van operatoren beoordeelt en certificeert ten opzichte van de normen voor kwaliteitssystemen en elke aanvullende documentatie die in het kader van het systeem vereist is.


 
Door het FAVV erkende OCI's
   
   
Documenten voor de OCI's

Procedure "Equivalentie van bepaalde auditreferentielen met de autocontrolegidsen" (PDF) (2014/767/PCCB)

  • Formulieren

Formulier (DOC) - Aanvraag erkenning als OCI (2017/1109/PCCB)

Formulier (DOC) - Verklaring op erewoord (2017/1110/PCCB)

Formulier (XLS) - Planning audits OCI (2017/1118/PCCB)

Formulier (DOC) - Melding belangrijke wijzigingen (2017/1119/PCCB)

Formulier (XLS) - Kwalificatiematrix auditoren (2017/1111/PCCB)

Formulier (XLS) - Performantiemeting OCI (2017/1117/PCCB)

  • Omzendbrieven               
    Omzendbrief betreffende de technische keuring van spuittoestellen.

  • Nota's
    Nota van 02/12/2010 (PDF) betreffende de validatie van de autocontrolesystemen van de bedrijfsrestaurants

Nota van 04/11/2016 (PDF) betreffende "Hoe omgaan met tijdelijk niet uitgevoerde activiteiten tijdens audits met het oog op de validatie van het autocontrolesysteem"

   
   
BOOD-OCI
   

 

Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 01.06.2023   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet