Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands Duits
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Autocontrolegidsen


  Een "autocontrolegids" is een document:
 • opgesteld door een sector en bestemd voor de operatoren van die sector;
 • met aanwijzingen hoe men kan voldoen aan de wettelijk opgelegde vereisten voor hygiëne, traceerbaarheid en autocontrole;
 • goedgekeurd door het Agentschap.


Waar zijn de door het FAVV goedgekeurde gidsen verkrijgbaar
 
OCI
Een OCI evalueert en certificeert het autocontrolesysteem dat de operator heeft ingevoerd in zijn onderneming. De OCI baseert zijn evaluatie op de gidsen en alle andere bijkomende documentatie die nodig is in het kader van dit systeem.
 
Sector B2C
Er werd een generieke autocontrolegids uitgewerkt voor de B2C-sectoren. Er zijn ook Quick Start Fiches ter beschikking die een samenvatting zijn van punten uit de gids maar die de gids niet vergangen. Ze geven een eenvoudige en praktische uitleg over de essentiele principes inzake voedselveiligheid.
Documenten voor de gidsbeheerders
Procedures:
 • Procedure validatie van gidsen: PB 07 - P 01 (14/03/2023)
 • Formulier verantwoording door de beheerder van de gids omtrent de representativiteit en het overleg met belanghebbende partijen: PB 07 - F 05 (DOC) (15/03/2013)
 • Checklist "ontvankelijkheid" cel validatie gidsen: PB 07 - F 06 (PDF) (30/09/2008)
 • Model verslag: PB 07 - F 07 (DOC) (15/04/2013)
 • Formulier verantwoording verkoopprijs gids: PB 07 - F 08 (DOC) (15/03/2013)

Technische specificaties:
 • Criteria van gidsen: TS 1 (PDF) (14/03/2023)
 • Hoe het gebruiksgemak van een gids verbeteren ? TS 1 - Bijlage A (PDF)
 • Taken van het wetenschappelijk comité en het secretariaat van het wetenschappelijk comité in het kader van de evaluatie van de gidsen: TS 2 (PDF) (14/03/2023)
 • Quick start Fiches: TS Quick start (PDF)
 
Documenten voor beheerders van commerciële lastenboeken
 
Nuttige links
Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 24.07.2023    |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Ons cookiebeleid   |   Toegankelijkheidsverklaring   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet