Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands Duits Engels
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Professionelen > Startpagina


Bekijk video
Het FAVV begeleidt de bedrijven bij hun communicatie over allergenen naar de consument

Bekijk video
Mensen en dieren, één enkele gezondheid

Een vraag of een klacht?
Een vraag of een klacht?

ACTIVITEITENVERSLAG 2021
Activiteitenverslag 2021

Het FAVV tot uw dienst !

Lokale controle-eenheden (LCE)

Newsletter
Professionelen Volg ons op Twitter Volg ons op Facebook LinkedIn
  Deze site richt zich tot de "operatoren in de voedselketen" (t.t.z. alle natuurlijke of rechtspersonen wiens activiteit onderworpen is aan de controle van het Agentschap).


TRACES NT
Vanaf 1 februari 2023 zal het FAVV starten met het elektronisch ondertekenen van INTRA-documenten in TRACES NT voor zendingen niet-verwerkte mest.
Gepubliceerd op 30 januari 2023


Plantengezondheidsverordening (EU) 2016/2031
Er is een nieuw formulier voor de jaarlijkse aangifte van geslachten/soorten beschikbaar voor Waalse operatoren die een FAVV-erkenning hebben voor de aflevering van plantenpaspoorten. Er verandert niets voor aangiften in Vlaanderen (via het e-loket). Dit nieuwe formulier moet nu worden gebruikt voor de aangifte die uiterlijk op 30 april 2023 moet worden verzonden.
Gepubliceerd op 30 januari 2023


Persbericht
Vogelgriep H5: Tweede besmetting met hoog pathogeen vogelgriepvirus bevestigd bij een kalkoenenbedrijf in Wervik
Gepubliceerd op 25 januari 2023


Persbericht
Vogelgriep H5: Besmetting met hoog pathogeen vogelgriepvirus bevestigd bij een leghennenbedrijf in Wervik
Gepubliceerd op 20 januari 2023


Omzendbrief "Levensmiddelen"
Houdbaarheidsdata
Gepubliceerd op 20 januari 2023


Persbericht
Maar liefst 29 uitbraken van vogelgriep treffen onze pluimveehouders in 2022, de minister van Landbouw en het FAVV stellen triest record vast in 2022
Gepubliceerd op 19 januari 2023


Lijsten van export erkende inrichtingen voor producten van dierlijke oorsprong voor humane consumptie
Maleisië
Gepubliceerd op 16 januari 2022


Persbericht
Vogelgriep H5: Besmetting met hoog pathogeen vogelgriepvirus bevestigd bij een commercieel pluimveebedrijf in Tongeren
Gepubliceerd op 12 januari 2023


Omzendbrief "Levensmiddelen"
Listeria monocytogenes in kant-en-klare levensmiddelen.
Gepubliceerd op 12 januari 2023


Persbericht FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
FOD Volksgezondheid voert vanaf nu alle controles op het rookverbod in de horeca uit
Gepubliceerd op 9 januari 2023


Milieucontaminanten
PFAS – aangepaste richtsnoeren voor het opzetten van een monitoring in het kader van autocontrole door operatoren in de primaire dierlijke productie in PFAS-risicozones
Gepubliceerd op 3 januari 2023


Persbericht
Vogelgriep H5: Besmetting met hoog pathogeen vogelgriepvirus bevestigd bij een commercieel pluimveebedrijf in Houthulst
Gepubliceerd op 26 december 2022


Persbericht
Tips van het FAVV voor een eindejaar zonder zorgen
Gepubliceerd op 23 december 2022


Technische keuring van spuittoestellen
Praktische modaliteiten: Buitengebruikstelling spuittoestel
Gepubliceerd op 22 december 2022


Persbericht
Milieuverontreiniging PFAS: Onderzoek naar achtergrondwaarden in Wallonië afgerond, vooruitblik op 2023
Gepubliceerd op 21 december 2022


Persbericht
De koude gebruiken om je diepvries of koelkast schoon te maken? Hierop moet je letten!
Gepubliceerd op 15 december 2022


Persbericht
Nu de periode van de kerstmarkten aanbreekt, maakt het FAVV een eerste geruststellende balans op van de controles bij ambulante marktkramers deze zomer
Gepubliceerd op 6 december 2022


Omzendbrief "Plantenbescherming en Veiligheid van de Plantaardige producten"
Aangifte door buitenlandse operatoren van in België gelegen percelen waarop paspoortplichtige planten worden geteeld
Gepubliceerd op 2 december 2022


Persbericht
Black Friday - zorg voor een veilige aankoop van voedingssupplementen!
Gepubliceerd op 24 november 2022


Persbericht
Internationale week van de sensibilisering voor verstandig gebruik van antibiotica, ook bij dieren!
Gepubliceerd op 18 november 2022


Persbericht
Vogelgriep H5: Besmetting met hoog pathogeen vogelgriepvirus in Noord-Frankrijk – deel van de afgebakende zones ligt in West-Vlaanderen
Gepubliceerd op 16 november 2022


Persbericht
Vogelgriep H5: Besmetting met hoog pathogeen vogelgriepvirus bevestigd bij een pluimveebedrijf in Turnhout
Gepubliceerd op 10 november 2022


Persbericht
Persbericht FAVV en minister Clarinval – Besmetting met hoog pathogeen vogelgriepvirus bevestigd in dierenpark Pairi Daiza
Gepubliceerd op 7 november 2022

 

Omzendbrief "Plantenbescherming en Veiligheid van de Plantaardige producten"
Controles uitgevoerd door het FAVV op de verpakking en etikettering van gewasbeschermingsmiddelen in de handel en bij de gebruikers
Gepubliceerd op 4 november 2022


Dierengezondheid
Vademecum: Organisatie van de winterscreening rundveestapel) 2022-2023
Gepubliceerd op 3 november 2022
Werkaanbiedingen

Video: Wij zijn er voor jullie
Wij zijn er voor jullie

Vogelgriep
Nieuwe maatregelen

Conflict Rusland-Oekraïne
Meer info

Afrikaanse varkenspest
Alle informatie over de ziekte en maatregelen.

CORONAVIRUS (Covid-19)
Informatie voor bedrijven in de voedselketen

Informatie voor dierenartsen, houders van huisdieren en nutsdieren, en laboratoria - Informatie betreffende de Risk Assessment Group - Covid Animals (RAGCA)

Actieve biociden tegen dit virus

Paardenliefhebbers opgelet
Nieuw! Verplaatsen van paardachtigen tussen België en Frankrijk : gezondheidscertificaat verplicht voor niet-grensdepartementen.

        

FAVV NEWS         
Voor actuele en gerichte informatie, abonneer u op onze newsletter!

Dossier BREXIT          
Meer info
 

E-learning          
Werk je in de horeca of in een grootkeuken? Onze e-learning "Goede hygiënepraktijken in de (groot)keuken" is beschikbaar!”

Antibioticaresistentie en diergeneesmiddelen
- Nationale convenant 2021-2024 betreffende het verantwoord gebruik van antibiotica bij dieren
- Rapporten "Activiteiten en realisaties met betrekking tot reductie van antibioticagebruik en -resistentie in de diergeneeskunde in België"
- Meer info

Waarom en hoe verbinding maken?

Plantengezondheids-
verordening (EU) 2016/2031
Meer info

Andere dierziekten

- Afrikaanse varkenspest

- Blauwtong
- Bijen
- Ziekte van Newcastle


Sector B2C
- Autocontrolegids
- Smiley
- Publicatie van de inspectieresultaten
   
   

U wenst een autocontrolegids aan te schaffen?
Zie "Specifieke tools per activiteitensector"

TRACES
Intracommunautaire handelsverkeer: Omzendbrief van 13/04/2011 en Aanvraagformulier certificatie
Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 30.01.2023  |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Ons cookiebeleid   |   Toegankelijkheidsverklaring   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet