Deze bladzijde weergeven in het : Frans Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Publicaties > Persberichten & Mededelingen > Hondsdolheid: een dodelijk virus voor mens en dier. ...
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 


Persbericht


Hondsdolheid: een dodelijk virus voor mens en dier. Een dramatisch geval in Frankrijk herinnert aan de nood tot waakzaamheid. (13/10/2017)

Dankzij de inspanning van de autoriteiten die waken over gezondheid is België nu al jarenlang vrij van hondsdolheid of rabiës, een dodelijk virus. Maar het virus is wel nog aanwezig in talloze andere landen, ook in Europa. Elk jaar overlijden wereldwijd bijna 60.000 mensen aan een besmetting met deze ziekte, vooral na een hondenbeet. De Belgische autoriteiten die waken over gezondheid willen daarom nog eens de burger sensibiliseren.

Hou om jou en je dier te beschermen de volgende regels in acht:
  1. Vermijd contact met zwerfdieren in het buitenland
  2. Neem geen hondsdolheid mee in je koffer door een besmet dier mee te brengen
  3. Bescherm je huisdier bij reizen naar het buitenland

Er zijn een aantal verplichtingen te vervullen als je met je huisdier naar het buitenland vertrekt of uit het buitenland terugkeert. Bovendien zijn er sanitaire regels in acht te nemen tijdens een verblijf in een risicozone: in meer dan 150 landen is er nog hondsdolheid aanwezig.

Het dramatische geval waarbij een Franse jongen voor zijn leven vecht (nvdr: het kind is de 17de oktober overleden), wijst iedereen er nog eens op dat het risico reëel blijft. De jongen zou al in augustus tijdens een verblijf in Sri Lanka besmet zijn geraakt, toen hij op het strand door een hond werd gebeten. Dat dier zou geen enkel uiterlijk teken van de ziekte vertoond hebben. Dat is meteen al een van de voornaamste punten om in acht te nemen wanneer je in contact komt met honden, katten, fretten of vleermuizen: een dier dat met hondsdolheid besmet is, vertoont aanvankelijk geen enkel teken van de ziekte en deze periode van ‘verborgen ziekte’ houdt minstens 15 dagen aan. Een likje over een wonde aan uw hand volstaat al om het virus op te lopen. In meer dan 95 procent van de gevallen wordt het via een hond op de mens overgedragen.


1. VERMIJD CONTACT MET ZWERFDIEREN IN HET BUITENLAND

In landen waar er nog hondsdolheid aanwezig is (zoals Roemenië, Marokko en Spanje) kom je al eens zwerfdieren tegen. En zelfs al lijkt het onschuldig: je neemt een risico door een van deze dieren te strelen, hoe lief en gezond ze ook mogen lijken.
De strijd tegen deze dodelijke ziekte is één van de prioriteiten van de World Organisation for Animal Health (OIE), van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN (FAO) en van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO).


2. NEEM NIETS LIEFS MEE IN JE VALIES

Je kan ter plaatse in het buitenland verliefd worden op een huisdier en het mee naar huis willen nemen. Maar daartoe moet je aan enkele strikte sanitaire vereisten voldoen, zoals een gezondheidscertificaat hebben van een officiële dierenarts in het land van vertrek en, naargelang het land, een bloedtest (meer info op de website van de FOD Volksgezondheid of het FAVV via onderstaande link).


3. BESCHERM JE DIER BIJ REIZEN NAAR HET BUITENLAND

Sinds 1 maart 2016 is inenten tegen hondsdolheid niet meer verplicht in België, tenzij je met je viervoeter op reis gaat. Als je je hond, kat of fret naar een ander land wil meenemen of één van deze dieren naar België wil brengen moet je het huisdier identificeren, heb je voor hem een Europees paspoort nodig en een inenting tegen hondsdolheid bij een erkende dierenarts, naargelang de geldende voorschriften.


Enkele belangrijke cijfers:
  • Een pup kan maar vanaf 3 maanden tegen hondsdolheid gevaccineerd worden (opdat het vaccin doeltreffend zou zijn)
  • Een hond mag het Belgische grondgebied maar verlaten vanaf de leeftijd van 4 maanden (15 weken), dit om zeker te zijn dat het vaccin actief is.
  • Wanneer het België binnenkomt moet een huisdier dat uit het buitenland komt (adoptie, …) in bepaalde gevallen een bloedtest ondergaan. De test moet minstens 3 maanden voor het vertrek naar België worden afgenomen.


Sinds begin juli 2017 is het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen (ITG) het enige centrum in België dat bevoegd is de behandeling van patiënten die hieraan mogelijk werden blootgesteld (post-expositie profylaxe (PEP) met immunoglobulines). Bij vragen over de behandeling en de follow-up wordt het ITG ook het expertisecentrum voor hondsdolheid in België. Als een arts vermoedt dat er mogelijk sprake is van hondsdolheid bij een patiënt, kan hij dus advies inwinnen bij de experts van het ITG.


Meer informatie op:
http://www.favv.be/dierengezondheid/rabies/ EN https://www.health.belgium.be/nl/dieren-en-planten/dieren/houden-en-verkeer-van-dieren/reizen-met-gezelschapsdieren

Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) – referentielaboratorium voor hondsdolheid
https://www.wiv-isp.be/en/health-topics/rabies

Tropisch Instituut Antwerpen – nationaal centrum voor de preventie van hondsdolheid
http://www.itg.be/N/contact
http://www.itg.be/N/Artikel/rabies
http://www.itg.be/N/reisgeneeskunde/ziekten-en-vaccinaties
      Contactpersoon voor de pers :
      Katrien Stragier
      katrien.stragier@favv.be
      Tel. : 0478 23 49 06


Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 26.10.2017   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet