Deze bladzijde weergeven in het : Frans Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Publicaties > Persberichten & Mededelingen > RABIES en reizen met gezelschapsdieren : EU verstrengt.
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 


Persbericht


RABIES en reizen met gezelschapsdieren : EU verstrengt de regels (28/11/2014)

Vanaf 29 december 2014 zal er een nieuwe Europese regelgeving van kracht zijn die moet worden toegepast door alle Lidstaten ivm reizen met gezelschapsdieren (honden, katten en fretten).
Deze harmonisatie bedoelt een gemeenschappelijke aanpak in de strijd tegen hondsdolheid in Europa.


Rabiës of hondsdolheid is een dierziekte die wereldwijd verspreid is en jaarlijks aan meer dan 50.000 mensen het leven kost. Omwille van dit sluipende, dodelijke karakter van de ziekte, is de invoer van honden en katten vanuit andere lidstaten van de EU en van buiten de EU streng gereglementeerd.

Deze verstrenging van de maatregelen wijst op de grote bezorgdheid en het belang dat Europa hecht aan de strijd tegen hondsdolheid.

Reist u met uw huisdier binnen Europa dan is vereist :

 • een Europees paspoort,
 • identificatie met een chip,
 • een correcte vaccinatie tegen rabiës dwz
  geen vaccinatie voor de leeftijd van 12 weken
  ten minste 21 dagen wachten na vaccinatie vooraleer met uw huisdier binnen Europa te reizen, dus niet voor de leeftijd van 16 weken.


Bij invoer van buiten de EU is vereist :

 • identificatie met een chip,
 • vaccinatie tegen rabiës,
 • de nodige gezondheidsbewijzen(afhankelijk van het land van herkomst),
 • meestal ook een bloedtest en een wachttijd van 30 dagen doorlopen (afhankelijk van het land van herkomst).


Het kan 6 maanden duren vooraleer een besmet dier de eerste symptomen vertoont, maar twee weken voor het verschijnen daarvan kan het dier al andere mensen en dieren besmet hebben.
Er bestaat geen enkele test om hondsdolheid bij levende dieren op te sporen. Een zekere diagnose kan enkel verkregen worden na autopsie van het dier. Dit is de reden waarom er na een ernstige risicoanalyse en wanneer het echt nodig is wordt overgegaan tot euthanasie van een dier, zoals reeds meerdere malen het geval is geweest.

Daarom :

 • vermijd contact met huisdieren en wilde dieren in landen waar nog hondsdolheid heerst;
 • breng geen dieren mee van buiten de EU, tenzij zij voldoen aan alle voorwaarden voor invoer;
 • breng enkel dieren uit een ander Europees land mee die gevaccineerd en geïdentificeerd zijn en waarvan je de achtergrond kent.
 • denk er aan dat rabiës tot 6 maanden kan sluimeren in een besmet dier vooraleer het zichtbaar wordt. Al die tijd zal het dier gezond ogen, maar door zijn besmettelijkheid toch een tikkende tijdbom zijn!

Meer info over hondsdolheid      Contactpersoon voor de pers :
      Lieve Busschots
      lieve.busschots@favv.be
      Tel. : 0477 59 83 93


Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 07.03.2016   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet