Deze bladzijde weergeven in het : Frans Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Startpagina > Publicaties > Persberichten > Bevestiging van een geval van Amerikaans vuilbroed bij een imker in Diest ...
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 


Persbericht


Bevestiging van een geval van Amerikaans vuilbroed bij een imker in Diest (provincie Vlaams Brabant) (17/07/2013)

Het Voedselagentschap (FAVV) bevestigt de uitbraak van Amerikaans vuilbroed  bij een imker in Diest (provincie Vlaams Brabant).

Amerikaans Vuilbroed wordt veroorzaakt door de bacterie Paenibacillus larvae. Onder slechte omstandigheden gaat de bacterie over in een sporevorm. De sporen kunnen zelfs in extreme omstandigheden (droogte en koude) gedurende tientallen jaren overleven.  Amerikaans vuilbroed is een broedziekte. Alleen jonge larven worden ziek.
Oudere larven worden alleen aangetast bij een vrij hoge infectiedruk. Volwassen bijen zijn zelf  niet gevoelig, maar geven de ziekte wel door. Amerikaans vuilbroed kan de productiviteit gevoelig doen dalen en het bijenvolk doen wegkwijnen.

Er is geen enkel gevaar voor de volksgezondheid.

Elke bijenhouder waarvan de  kolonies  verdacht worden aangetast of besmet te zijn door deze ziekte moet hiervan onmiddellijk aangifte doen bij de Provinciale Controle-eenheid (PCE) van het Voedselagentschap waarvan de bijenstand afhangt.

De besmette kolonie wordt ofwel opgeruimd ofwel wordt een kunstzwerm gemaakt.

Bij een kunstzwerm haalt de imker  de koningin en de bijen uit de kast  en geeft ze een nieuwe korf .
Er wordt door het FAVV in samenwerking met de burgemeester een beschermingsgebied met een straal van minimum 3 km rond de uitbraak afgebakend.

Een deel van deze afgebakende schutkring ligt in de Provincie Limburg.

Maatregelen in de schutkring :

Het is verboden bijen te vervoeren binnen het beschermingsgebied en de andere volken worden onderzocht om eventuele besmettingen te kunnen opsporen. De bijen en het materiaal van de imker mogen het beschermingsgebied niet verlaten.

Het is bovendien verboden aan de verenigingen voor bijenteelt, die materiaal ter beschikking van hun leden houden, dit aan bijenhouders uit de schutkring te lenen.

Men kan de risico’s beperken door :
-  te imkeren met hygiëne en discipline
-  niet te voeden met honing of stuifmeel van onbekende oorsprong
-  geen raten of ramen van onbekende oorsprong gebruiken,
-  na te gaan of het broed geen gebreken vertoont,
-  contact met andere bijenvolken te beperken
-  vroegtijdige herkenning en melding.

Het volledig dossier over bijenziekten kan u raadplegen op onze  website:
http://www.favv-afsca.fgov.be/bijenteelt/dierengezondheid/      Contactpersoon voor de pers :
      Lieve Busschots
      lieve.busschots@favv.be
      Tel. : 0477 59 83 93


Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 07.03.2016   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet