Deze bladzijde weergeven in het : Frans Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Startpagina > Publicaties > Persberichten > Geval van brucellose in de provincie Namen
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 


Persbericht


Geval van brucellose in de provincie Namen (18/01/2013)

In een zoogkoeienbedrijf in de provincie Namen werd een nieuw geval van brucellose vastgesteld.

Het is een bedrijf dat opgenomen was in de winterscreening als contactbedrijf van de eerste brucellosehaard in het kader van de lange termijn opvolging van brucellose. Deze haard is gelinkt aan de vorige haarden het gaat dus niet over een nieuwe episode.

Ter herinnering : de eerste brucellose-uitbraak werd begin maart 2012 vastgesteld na aangifte van een abortus in een bedrijf in de provincie Namen. De aangifte gebeurde in navolging van de wetgeving en conform het “abortusprotocol” dat door het Voedselagentschap wordt gefinancierd.
In totaal werden in 2012 6 uitbraken (5 Brucella abortus en 1 Brucella suis) vastgesteld.

Het Agentschap heeft het betrokken bedrijf geblokkeerd. De tracering voor het opsporen van contactbedrijven is lopende. Deze bedrijven zullen onder bewaking worden geplaatst teneinde de verspreiding van de ziekte tegen te gaan.

Het Agentschap benadrukt de goede samenwerking met de betrokken veehouder en dierenartsen.

Dit geval onderstreept het belang van een degelijke opvolging van de brucelloseproblematiek. Het is immers niet verwonderlijk, gelet op de karakteristieken van deze ziekte dat een besmetting van een rund pas lange tijd na een risicocontact kan opgemerkt worden.

Het FAVV vraagt met aandrang aan alle betrokkenen zeer zorgvuldig de goede landbouwpraktijken te respecteren, in het bijzonder op het vlak van bioveiligheid.Contactpersoon voor de pers :
Lieve Busschots
lieve.busschots@favv.be
Tel. : 0477 59 83 93


Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 07.03.2016   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet