Deze bladzijde weergeven in het :   Frans   Nederlands   Duits   Engels
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Startpagina > Over het FAVV > MANCP
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Schoolkeukens Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 

Multi Annual National Control Plan (MANCP)


 


De controleverordening (verordening (EU) 2017/625) bepaalt dat de bevoegde autoriteiten officiële controles moeten verrichten op basis van een meerjarig nationaal controleplan (MANCP – Multi Annual National Control Plan). Het MANCP is een beschrijving van de strategie van een lidstaat (voor een bepaalde periode) om een efficiënte uitwerking van de controle en handhaving op de naleving van de levensmiddelen- en diervoederwetgeving, en van de voorschriften inzake diergezondheid, dierenwelzijn, plantgezondheid en gewasbeschermingsmiddelen door operatoren te garanderen. Het bevat o.a. een beschrijving van de bevoegde autoriteiten, de algemene organisatie en het beheer van de officiële controles, en de verschillende controlesystemen.

 Workshop Heads of Agencies

Measuring Outcome Brussels, 3-4/04/2014
Het MANCP wordt – in samenwerking met de overige betrokken overheden – opgemaakt door het FAVV omdat deze overheidsinstantie het overgrote deel van de officiële controles inzake de controleverordening uitvoert. De tijdsduur van het MANCP volgt, voor wat het FAVV betreft, deze van het businessplan van de gedelegeerd bestuurder van het FAVV. Op deze manier zijn de strategische en operationele doelstellingen van het FAVV verbonden aan deze van het MANCP.


Het eerste MANCP van België (2006-2008) was volledig elektronisch van vorm en daarom moeilijk toegankelijk voor derden. De volgende MANCP’s werden omwille van de leesbaarheid en transparantie opgemaakt in boekvorm.

Van het tweede  MANCP (2009-2011) bestaat een Nederlandstalige, een Franstalige en een Duitstalige versie. Er is eveneens een Engelstalige samenvatting beschikbaar die de belangrijkste operationele aspecten van dit MANCP beschrijft: Risk-based controls & the MANCP (2009-2011) : approach of the Belgian Federal Agency for the Safety of the Food Chain.

Het derde MANCP (2012-2014) en het vierde MANCP (2015-2017) zijn beschikbaar in een Nederlandstalige en Franstalige versie. Er is eveneens een Engelstalige versie van het vierde MANCP. Het huidige MANCP, dat beschikbaar is in een Nederlandstalige en een Franstalige versie, is geldig in de periode 2018-2020.


Jaarlijks moet aan de Europese Commissie een voortgangsrapport over het MANCP worden gestuurd. De basis hiervoor is het activiteitenverslag van het FAVV.

Aanvullende gegevens over de controleresultaten in het kader van het MANCP zijn terug te vinden via:

Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 08.04.2020   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet