OMBUDSDIENST
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
FR NL DE
  Voorwaarden voor de ontvankelijkheid Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 21.03.2016

Voordat u een klacht neerlegt, kijk na of ze aan de voorwaarden voor de ontvankelijkheid ervan beantwoordt.

De ombudsdienst behandelt geen:
  • mondelinge klachten (tenzij ze door een schriftelijk document bevestigd worden);
  • klachten die geen betrekking hebben op een precies feit en die eerder vaag en/of een algemene kritiek zijn;
  • klachten die betrekking hebben op feiten waarvan het meest recente feit zich meer dan een jaar voor de datum van het indienen van de klacht heeft voorgedaan;
  • klachten die betrekking hebben op de inhoud van de wetgeving of een politieke beslissing;
  • klachten die al het voorwerp uitmaken van een gerechtelijke procedure of van een administratief bezwaarschrift;
  • klachten naar aanleiding van een klacht die al werd behandeld en waarvoor geen enkel nieuw element werd ingeroepen.
 
 
FAVV - Ombudsdienst
Administratief Centrum Kruidtuin
Food Safety Center, lokaal K08/120216
Kruidtuinlaan 55
B-1000 BRUSSEL

Tel. (gratis): +32 800 13 455 (van maandag tot vrijdag van 9u tot 12u)
E-mail: ombudsdienst@favv.be
Online klachtenformulier